Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

RUQuest: Bijzondere Collecties

A/Z-lijst

Tip 1 Om in de Bijzondere collecties te zoeken is het raadzaam om het vakje voor “Groepeer oplages die bij elkaar horen” uit te vinken.Tip 2 Gebruik wildcards ( # voor 1 teken, ? voor 0-9 tekens, of * voor woordeindes) om makkelijk op allerlei spellingsvariaties in namen en titels te kunnen zoeken.
Voorbeeld ti:vra#es (zoekt op vrayes en vraies)
Voorbeeld ti:almana* ( zoekt op almanak, almanacke, almanakken, almanac, almanacs).
Zie tabblad Zoektips


De collectie van de Abdij van Berne wordt opgenomen in de collectie van de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit. De werken uit deze collectie zijn niet op de campus te raadplegen. Er moet per mail een afspraak gemaakt worden met de Abdij van Berne.


Bij een aantal werken uit de bijzondere collecties staan in het auteursveld boekbandkenmerken vermeld die alleen van toepassing zijn op het Abdij van Berne exemplaar.

Abdij van Berne: de collectie van de Abdij van Berne is opgenomen in de collectie van de Radboud Universiteit. Werken zijn alleen op afspraak te raadplegen. Zie de website van de bibliotheek van de Abdij van Berne

Bibliotheek Stuyt: vind je met nu:BS?

Bijzondere Collecties: zie de webpagina Bijzondere Collecties

Boekbinder: met pn:binder vind je alle boeken waarbij de rol van boekbinder is aangegeven. Zoeken op namen van individuele binders kan met au:

Convoluten: delen van een convoluut zoek je met de zoeksleutel nu. Voorbeeld: nu:"NE 242 c 5 *"
Je vindt zo de 15 delen van dit convoluut. Gebruik aanhalingstekens, anders krijg je irrelevante treffers.

Drempeldichters: met au:drempeldichter vind je alle boeken waarbij de rol van drempeldichter is aangegeven. Zoeken op namen van individuele drempeldichters kan met au:

Drukker: met met au:drukker vind je alle boeken waarbij de rol van drukker is aangegeven. Zoeken op namen van individuele drukkers kan met dezelfde zoeksleutel. Voorbeeld: au:Dietz, Ludwig (Rostock)

Exact zoeken: gebruik dubbele aanhalingstekens om naar een exacte woordcombinatie te zoeken. Voorbeeld: "deo trino"

Facsimile’s: zoek deze met nu:FACS?

Gedenkboeken: zoek deze met nu:SC.03?

Graveur: met au:graveur vind je alle boeken waarbij de rol van graveur is aangegeven. Zoeken op namen van individuele graveurs kan met au:

Illustrator: met au:illustrator vind je alle boeken waarbij de rol van illustrator is aangegeven. Zoeken op namen van individuele illustrators kan met au:

Imitatio Christi uitgaven (negentiende-eeuws): deze zoek je met nu:SC.04?

Incunabelen: deze zoek je met nu:Inc?

Insel Bücherei: zoek dit met nu:SC.05?

Namen: met au: kun je zoeken naar:

  1. namen van mensen en bedrijven die hebben bijgedragen aan de creatie van een item. Met deze zoeksleutel kun je dus ook zoeken naar namen van binders, (boekband)ontwerpers, drukkers, tekenaars, graveurs, illustratoren.
  2. de rollen van drukker, graveur, binder, tekenaar, illustrator. Je vindt dan alle publicaties waarbij de gezochte rol is aangegeven. Voorbeeld: au:graveur

Ontwerper van de boekband: met au:ontwerper vind je alle boeken waarbij de rol van ontwerper is aangegeven. Zoeken op namen van individuele ontwerpers kan met au:

Oude drukken: deze vind je met de zoeksleutel  io:SELSd?  Je vindt dan de oude drukken die in de CB aanwezig zijn.

Post-incunabelen: deze vind je met nu:P.Inc?

Printer: met au:printer vind je alle boeken waarbij de rol van printer is aangegeven. Zoeken op namen van individuele printers kan met au:

Provenance/herkomst  van handschriften: deze vind je met de zoeksleutel pv:  Voorbeeld: pv:Geertgen Jans van Marcken 
Provenance/Herkomst van andere werken is opgenomen in de notities en je kunt er op zoeken met nt: Voorbeeld: nt:Lammens

Signatuur: met nu: kun je op signatuur zoeken

Tekenaar: met au:tekenaar vind je alle boeken waarbij de rol van tekenaar is aangegeven. Zoeken op namen van individuele tekenaars kan met au:

Uitgeversbanden uit de 20e eeuw: deze vind je met nu:SC.01?

Uitgeversbanden uit de 19e eeuw: deze vind je met nu:SC.02?

Vingerafdruk: met de zoeksleutel nt: (of kw:) kun je op (een deel van) de vingerafdruk zoeken. Voorbeeld: nt:“Vingerafdruk STCN;000008 – a1 *2 up”

Vrijmetselarij-collectie: deze vind je met nu:SC *

Wildcards: speciale tekens om karakters te maskeren of woorden af te breken. Zie tabblad Zoektips

Zoektermen combineren: in je zoekopdracht kun je AND, OR en NOT gebruiken. Let op: wel in hoofdletters!
Bij Geavanceerd zoeken kun je kiezen voor EN, OF, NIET.

Zoektips: zie tabblad Zoektips

Zoeksleutels voor het zoeken in de Bijzondere Collecties

  1. Alle onderstaande zoeksleutels kunnen met elkaar gecombineerd worden door het gebruik van de operatoren AND, OR en NOT. De enige uitzondering is de zoeksleutel nu: waarmee je op (delen van een) signatuur kunt zoeken
  2. Voor eenvoudig zoeken: zie het algemene deel van de RUQuest libguide
     
Taal van publicatie ln: ln:dut Veelgebruikte codes: dut, fre, eng, ger, ita
Taal van catalogiseren ll: Ll:dut (publicaties met taal van catalogiseren Nederlands)
Uitgever/drukker pb:

pb:elsevier

Signatuur nu: nu:SC.03? Hiermee zoek je alle boeken waarvan de signatuur begint met SC.03? Dit zijn de gedenkboeken.
Titel ti: ti:jane eyre
Onderwerp su:

su:incunabelen (boeken waarbij in het onderwerpsveld het woord incunabelen voorkomt)

su:incunab* (zo vind je meer)
Auteur (naam) au: Hiermee zoek je naar namen van alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan de creatie van een item en je kunt zoeken op hun hoedanigheid/rol. Voorbeeld: au:drempeldichter Hiermee zoek je naar publicaties waarbij aan een of meer personen de rol van drempeldichter is toegekend.
Alle woorden kw: kw:facsimile (zo vind je publicaties waarbij in de bibliografische beschrijving het woord facsimile voorkomt)
Jaar van publicatie yr:

yr:1900

yr:-1900 (publicaties uit of voor 1900)

yr:1900- (publicaties uit of na 1900)

yr:19?? (publicaties uit de 20e eeuw)
Persoon als onderwerp na: na:vondel (publicaties over Vondel)
Plaats van uitgave pl: pl:amsterdam
Land van uitgave cp: cp:netherlands ( gebruik Engelse benamingen)
Paginering p3: p3:561 Je zoekt nu naar een boek met 561 pagina's
Notitie/noot/annotatie nt: hiermee kun je ook op (een deel van) de vingerafdruk zoeken. Voorbeeld: nt:“Vingerafdruk STCN;000008 – a1 *2 up”
Documenttype dt: dt:bks Hiermee zoek je op boeken
Provenance pv: Werkt alleen voor handschriften. Voorbeeld: pv:Geertgen Jans van Marcken