Skip to Main Content

Verwijzen naar literatuur volgens APA 6th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 6th edition van de publication manual van de APA.

Tijdschriftartikelen in referentielijst: algemene structuur

De algemene structuur van een verwijzing naar een tijdschriftartikel is als volgt:

Auteur, A. A., Auteur, B. B., & Auteur, C. C. (jaar). Titel artikel. Naam Tijdschrift, Volumenummer, pagina’s. https://doi.org/xx.xxxxxxxx

Met volumenummer wordt het nummer van de jaargang bedoeld. Meestal hebben tijdschriftartikelen daarnaast een nummer van de aflevering (issue) binnen het  volume waarin ze verschenen zijn. Dit nummer van de aflevering alleen opnemen als iedere aflevering opnieuw bij pagina 1 begint te nummeren.

Als er geen auteur bekend is, komt de titel in de auteurspositie.

Eindig met de DOI als die er is. Ook als je de gedrukte versie van het betreffende tijdschriftartikel gebruikt.

Tijdschriftartikelen: gedrukt en elektronisch

Tijdschriftartikel dat alleen in gedrukte vorm verschenen is

Hemels, J. (1987). Abonneeverzekering en oplagemarketing. Massacommunicatie, 15, 207-220.

Het nummer van de aflevering van een tijdschrift wordt alleen opgenomen als iedere aflevering opnieuw bij pagina 1 begint te nummeren: het komt dan tussen haakjes achter het volumenummer, b.v. 15(6), 2-12. Dit geval komt niet zoveel voor. In de meeste wetenschappelijke tijdschriften wordt doorgenummerd over de afleveringen van een volume heen.

 

Tijdschriftartikel met DOI

Koopmans, R., & Muis, J. (2009). The rise of right-wing populist Pim Fortuyn in the Netherlands: A discursive opportunity approach. European Journal of Political Research, 48, 642-664. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.00846.x

Brookshire, G., & Da Silva, D. (2012). Motivation and motor control: Hemispheric specialization for approach motivation reverses with handedness. PLoS One, 7, 1-5. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036036

 • Als een artikel paginanummers heeft, vermeld deze dan voorafgaand aan de DOI.
 • Als een artikel een artikelnummer heeft, vermeld dit artikelnummer dan niet. De paginanummers wel vermelden. Die kun je vinden na het openen van de PDF-versie van het artikel.
 • Als de paginanummers ontbreken (artikel is alleen beschikbaar als webtekst), plaats dan de DOI direct na het volumenummer.

 

Tijdschriftartikel met DOI, meer dan zeven auteurs

Berry, T. R., Spence, J. C., Plotnikoff, R. C., Bauman, A., McCargar, L., Witcher, C., . . . Stolp, S. (2009). A mixed methods evaluation of televised health promotion advertisements targeted at older adults. Evaluation and Program Planning, 32, 278-288. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2009.05.001

 • Als er meer dan zeven auteurs zijn, noem dan de eerste zes, dan drie punten (met spaties ertussen) en daarna de laatste auteur.
 • In de tekst komt: (Berry et al., 2009)
 • Als een referentie tot en met zeven auteurs heeft, worden ze allemaal vermeld in de referentielijst.

 

Tijdschriftartikel zonder DOI (waarbij geen DOI beschikbaar is)

Middelkamp, J., Wolfhagen, P., & Steenbergen, B. (2015). The transtheoretical model and strategies of European fitness professionals to support clients in changing health-related behaviour: A survey study. Journal of Fitness Research, 4(3), 3-12. Retrieved from http://fitnessresearch.edu.au/journal

Duijkers, J. C. L. M., Vissers, C. T. W. M., Verbeeck, W., Arntz, A., & Egger, J. I. M. (2014). Social cognition in the differential diagnosis of autism spectrum disorders and personality disorders. Clinical Neuropsychiatry, 11, 118-129. Retrieved from http://www.clinicalneuropsychiatry.org/

 • Geef de URL van het tijdschrift als het artikel geen DOI heeft, maar wel vanaf het internet geraadpleegd is.
 • Een datum waarop het artikel is geraadpleegd (retrieved) is niet nodig.
 • Vermeld een issuenummer als iedere aflevering binnen een volume met pagina 1 begint.

 

Tijdschriftartikel met DOI, prepublicatie online

Kember, H., Choi, J., Yu, J., & Cutler, A. (2019). The processing of linguistic prominence. Language and Speech. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0023830919880217

 • Betreft een voorlopige online publicatie. Wordt vervangen door een definitieve na verloop van tijd.
 • Er is hier wel een DOI, maar geen volume, aflevering en pagina’s.
 • Als er geen DOI is, vermeld dan de URL van het tijdschrift.
 • Check voor het inleveren van het werkstuk of manuscript of er een definitieve versie is, waarnaar je kunt verwijzen.

 

Artikel dat moeilijk via tijdschrift te benaderen is: verwijzing naar database

Jennings, B. (1913). Lessons learned in the trenches: The experience of an urban middle principal. Leadership, 4, 12. Retrieved from http://www.jstor.org

 • Het gaat hier meestal om oudere tijdschriftartikelen uit opgeheven tijdschriften, waarvan de afleveringen wel gedigitaliseerd zijn maar die alleen beschikbaar zijn via een database als JSTOR of ERIC.

Magazine-artikelen

Een magazine is een apart soort tijdschrift: een populair blad of een vakblad met illustratie- en reclamepagina's. De meeste wetenschappelijke tijdschriften vallen hier niet onder en moeten gezien worden als gewone tijdschriften (zie voorbeelden hierboven).

Voorbeeld magazine-artikel:

Ieperen, A. van. (1989, Oktober). Gregory Peck: Held zonder legende. Skoop, 25(10), 8-13.

 • Vermeld de datum zoals die op het magazine staat. Bij maandelijkse magazines de maand vermelden, bij wekelijkse ook de dag. 

Nieuwsbladartikelen

Nieuwsbladartikel met auteur

Freriks, P. (1988, 9 juli). Zadkine-museum als redding tegen het verval. De Volkskrant, p. 9.

 

Nieuwsbladartikel zonder auteur

Lokale radio in Weesp lokt proefproces uit. (1988, 9 juli). NRC Handelsblad, p. 2.

 • In de tekst verwijzen met: (“Lokale radio in Weesp”, 1988).

 

Online nieuwsbladartikel

Brody, J. E. (2007, November 11). Mental reserves keep brain agile. New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com

Volledige aflevering van een tijdschrift

Collins, R. (Ed.). (1987). Nationalism [Special issue]. Media, Culture and Society, 9(2).

 • Ed. betekent Editor (in het Nederlands: Redacteur)

Recensies

Boekrecensie met eigen titel

Schatz, B. R. (2000, November 17). Learning by text or context? [Review of the book The social life of information, by J. S. Brown & P. Duguid]. Science, 290, 1304. https://doi.org/10.1126/science.290.5495.1304

 • Geef in het deel tussen vierkante haken aan op welk medium
 • Geef in het deel tussen vierkante haken aan op welk medium de recensie betrekking heeft: [Review of the book . . .].
 • Science wordt beschouwd als magazine, vandaar de datum
   

Boekrecensie zonder eigen titel

Als bovenstaande recensie geen eigen titel had gehad, zou ze als volgt zijn:

Schatz, B. R. (2000, November 17). [Review of the book The social life of information, by J. S. Brown & P. Duguid]. Science, 290, 1304. https://doi.org /10.1126/science.290.5495.1304
 

Recensies van films, DVD's etc.

Voor andere recensies gelden dezelfde voorbeelden als voor boekrecensies. De materiaalaanduiding is dan anders, bijv.: [Review of the motion picture . . .]