Skip to Main Content

Verwijzen naar literatuur volgens APA 6th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 6th edition van de publication manual van de APA.

Verwijzen naar elektronische publicaties

Wetenschappelijke publicaties komen steeds meer in elektronische vorm beschikbaar, niet alleen meer gedrukt. Voor de verwijzing naar elektronische publicaties wordt aangeraden dezelfde elementen in de referentielijst op te nemen als bij gedrukte bronnen en zoveel informatie toe te voegen over de elektronische bron als nodig is om deze te lokaliseren. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: DOI’s en URL’s.

De DOI (Digital Object Identifier) heeft een belangrijke rol in het verwijssysteem van de APA. De DOI is een unieke en blijvende alfanumerieke string die aan veel wetenschappelijke artikelen en andere publicaties wordt toegekend. Deze blijft bestaan en werkt ook als de locatie van de publicatie op het Internet verandert.

De DOI ziet er als volgt uit:

10.1016/j.appet.2008.11.008

 In de referenties wordt dan aanvullend vermeld:

                                http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2008.11.008 [1]
                                of
                                https://doi.org/10.1016/j.appet.2008.11.008 [2]

Deze link leidt naar de elektronische versie van de publicatie.

De DOI is ook opzoekbaar in de website www.crossref.org.

Bij tijdschriftartikelen tref je de DOI aan op de eerste pagina, meestal bij de copyright notice (vaak rechts boven of onder aan de eerste pagina). Als er een DOI is, staat deze zowel in de gedrukte versie als de PDF-versie. Bijvoorbeeld:

Ook in bestanden waarin verwezen wordt naar tijdschriftartikelen (bijv. Web of Science, Scopus, PsycINFO) tref je bij de uitgebreide beschrijving van een artikel vaak de DOI aan.

Als je een DOI aantreft, verwijs hier dan naar, ook als je de gedrukte versie van een tijdschriftartikel gebruikt. Als je verwijst met een DOI, is geen aanvullende informatie over elektronische beschikbaarheid meer nodig.

Als er geen DOI is, verwijs dan bij gebruik van een elektronische versie naar de URL (Uniform Resource Locator) van het tijdschrift of de uitgever van het boek of rapport. Sommige documenten zijn alleen te vinden in elektronische databases zoals JSTOR en ERIC. Als dit het geval is, geef dan de URL van de homepage of beginpagina van de database.

Als je met een URL verwijst, laat deze dan voorafgaan door de tekst: Retrieved from. In een referentielijst bij een Nederlandstalig werkstuk of publicatie kun je Retrieved from ook vervangen door Geraadpleegd op, Opgevraagd van of Verkregen van. Bij de DOI worden deze voorloopwoorden niet gebruikt.

Elektronische tijdschriftartikelen zijn vaak in verschillende versies op het Internet te vinden. Veel tijdschriften plaatsen eerst een geaccepteerde, maar nog niet echt gepubliceerde versie en daarna pas de definitieve, gepubliceerde. Verwijs indien mogelijk naar de definitieve versie.

Breek een URL of DOI niet af met een afbreekstreepje als je meer dan één regel nodig hebt. Breek dan af net vóór een punt of slash en zorg dat er geen afbreekstreepje komt. Voeg geen punt toe na de DOI of URL.

De American Psychological Association heeft in 2012 een aparte stijlgids uitgegeven voor elektronische referenties:
APA style guide to electronic references, 6th edition.

In deze gids worden aanwijzingen gegeven voor het refereren naar vele soorten digitale informatiebronnen.


[1] Oorspronkelijk schreef APA 6th voor dat de DOI vermeld moest worden zonder ‘http://dx.doi.org/’ ervoor. Voorbeeld: doi:10.1016/j.appet.2008.11.008
Dit is in 2012 losgelaten. Nu wordt er ‘http://dx.doi.org/’ voor gezet. Ook de oude vorm is nog toegestaan. Wees consequent in het gebruik binnen een document.
[2] Sinds maart 2017 is er een nieuw format voor het noteren van de doi, nl. met de eenvoudige en secure prefix: 'https://doi.org/'
Meer info: DOI Display Guidelines Update (March 2017)