Skip to Main Content

Verwijzen naar literatuur volgens APA 6th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 6th edition van de publication manual van de APA.

Artikelen in geredigeerde boeken: algemene structuur

De algemene structuur voor verwijzingen naar artikelen (hoofdstukken) in geredigeerde boeken is als volgt:

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel van het artikel of lemma. In A. Editor, B. Editor, & C. C. Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xxx-xxx). Plaats: Uitgever.

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel van het artikel of lemma. In A. Editor, B. Editor, & C. C. Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xxx-xxx). Retrieved from https://www.xxxxx

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel van het artikel of lemma. In A. Editor, B. Editor, & C. C. Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xxx-xxx).  https://doi.org/xx.xxxxx

 

  • Een geredigeerd boek is een boek met artikelen van verschillende auteurs. Voor het boek als geheel zijn een of meer redacteuren verantwoordelijk.
  • Als er geen auteur is, komt de titel van het artikel of lemma in de auteurspositie.
  • De redacteur(en) van het boek komen na het woordje “In”;  achter de naam/namen komt (Ed.) of (Eds.); let op de positie van de initialen, hier is deze vóór de achternaam, normaal gesproken worden de initialen vermeld ná de achternaam.
  • Na de titel van het boek komt tussen haakjes een aanduiding van de pagina's van het artikel. De cijfers worden voorafgegaan door pp. (bij meerdere pagina's) en p. (bij één pagina). Dit is afwijkend van andere paginavermeldingen in APA-normen, waar de pagina's in het algemeen zonder voorafgaande afkorting worden vermeld. Als er geen paginanummers zijn dan is vermelding van de titel voldoende.
  • In een Nederlands werkstuk of publicatie kun je Retrieved from ook vervangen door Geraadpleegd op, Opgevraagd van, of Verkregen van.

Artikel in een geredigeerd boek: gedrukt en elektronisch

Artikel in geredigeerd boek: gedrukt

Wade, S. E. (1981). Statistical designs for survey research. In G. H. Stempel III & B. H. Westley (Eds.), Research methods in mass communication (pp. 167-195). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

NB: Als je gebruik maakt van een geredigeerd boek met artikelen, verwijs je zo specifiek mogelijk, d.w.z. naar de artikelen, niet naar het boek als geheel; in de tekst wordt de volgende verwijzing gebruikt: (Wade, 1981, p. 170).

 

Artikel in geredigeerd boek: elektronisch (met DOI)

Valls-Ferrer, M., & Mora, J. C. (2014). L2 fluency development in formal instruction and study abroad: The role of initial fluency level and language contact. In C. Pérez-Vidal (Ed.), Language acquisition in study abroad and formal instructional contexts (pp. 111-136). https://doi.org/10.1075/aals.13.07ch5

 

Artikel in geredigeerd boek: elektronisch (zonder DOI)

Quina, K., & Kanarian, M. A. (1988). Continuing education. In P. Bronstein & K. Quina (Eds.), Teaching a psychology of people: Resources for gender and sociocultural awareness (pp. 200-208). Retrieved from https://www.ebscohost.com/academic/psycinfo

Artikel in een geredigeerd boek: reprint van een werk

Lippmann, W. (1966). Stereotypes. In  B. Berelson & M. Janowitz (Eds.), Reader in public opinion and communication (2nd ed., pp. 67-75). New York, NY: The Free Press. (Reprinted from Public opinion, pp. 59-70, by W. Lippmann, 1922, New York, NY: Macmillan)

  • In de tekst komt de volgende verwijzing: (Lippmann, 1922/1966, p. 70).

Lemma's in naslagwerken

Lemma in een online naslagwerk

Graham, G. (2005). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Fall 2007 ed.). Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/

 

Lemma in een online naslagwerk, geen auteur of editor

Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.). Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/heuristic

  • Als de online versie verwijst naar een gedrukte editie, geef dan ook de editie aan als dat niet de eerste is.