Skip to Main Content

Verwijzen naar literatuur volgens APA 6th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 6th edition van de publication manual van de APA.

Webpagina / Website

Radboudumc & Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. (n.d.). Misverstanden over parkinson. Retrieved from https://www.parkinsonnet.nl/misverstanden/

 • Als er geen jaartal is, zet dan in plaats daarvan (n.d.), betekent: no date
 • Vermeld alleen de naam van de website na Retrieved from, als deze informatie geen deel uitmaakt van de URL (bijv. Retrieved from ParkinsonNet: https.... ). Dat is hier niet het geval.
 • Geef alleen een raadpleegdatum wanneer de inhoud in de loop van de tijd verandert. Dat is hier niet het geval.
 • De individuele of institutionele auteur van een webpagina kan ook onder een kopje "Over ons" staan, zoals in dit voorbeeld het geval is.
 • Als er geen persoonlijke of institutionele auteur is, staat de titel op de plek van de auteur. 

Als je naar een hele website verwijst, kun je volstaan met het geven van de URL in de tekst. Opname in de referentielijst is dan niet nodig.

Voorbeeld:
Op de website van het Nederlands Instituut van Psychologen (https://www.psynip.nl/) . . .

Dataset

Eisinga, R. N., Scheepers, P. L. H., Kraaykamp, G. L. M., & Thijs, P. (2012). Religion in Dutch Society 2011-2012 - SOCON 2011-2012 [Data guide en codebook]. https://doi.org/10.17026/dans-xb6-456d

 • Als er geen DOI is, maar wel een URL, eindig dan met: Retrieved from https://

YouTube film

De algemene vorm is:

Author, A. A. [nickname]. (year, month day). Title of video [Video file]. Retrieved from https://

Voorbeeld:

Apsolon, M. [markapsolon]. (2011, September 9). Real ghost girl caught on Video Tape 14 [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=6nyGCbxD848

 • Als er alleen een nickname is, zet deze dan in de auteurspositie. Zonder vierkante haken.

Video

American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding therapeutically to patient expressions of sexual attraction [DVD]. Available from https://www.apa.org/pubs/videos/

Psychologische test

Bij verwijzingen naar psychologische tests kun je je het beste baseren op de aanwijzingen die bij gedrukte of elektronische boeken en rapporten gegeven worden. De titels (namen van de tests) worden echter niet cursief weergegeven.

Voorbeelden:

Arrindell, W. A., Groot, P. M., & Walburg, J. A. (1984). Handleiding Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (SIG), deel I. Lisse, Nederland: Swets & Zeitlinger.

Vegt, E. R., & Metselaar, E. E. (2011). Adaptieve Digitale Intelligentie Test [Meetinstrument]. Opgevraagd van https://www.a-vision.nu

 • Gebruik hoofdletters in de naam van de test, omdat dit een eigennaam is.
 • Afkortingen hoef je niet op te nemen in de referentie. Introduceer deze in de tekst, bijvoorbeeld als volgt:
  We hebben gebruik gemaakt van de Adaptieve Digitale Intelligentie Test (ADIT) van Vegt en Metselaar (2011) . . . Bij volgende verwijzingen in de tekst kun je dan ADIT gebruiken.

Preprints in preprint archieven

Informeel gepubliceerde of zelf-gearchiveerde papers in preprint-archieven zoals ArXiv, bioRxiv, PsyArXiv, SocioArXiv.
In de regel gaan preprintversies vooraf aan formele peerreview en publicatie in een peerreviewed tijdschrift.

Voorbeelden:

Grotenhuis, M. te, & Thijs, P. (2015). Dummy variables and their interactions in regression analysis: Examples from research on body mass index. Retrieved from https://arxiv.org/abs/1511.05728

Thomas, E. R., Yon, D., Lange, F. P. de, & Press, C. (2020). Action enhances predicted touch. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.03.26.007559

 • Controleer en update je referenties voorafgaand aan de publicatie van je eigen werk en citeer waar mogelijk de uiteindelijk gepubliceerde versie bij de bronnen.

Working paper, individuele auteur(s)

McMillan, M., Rodrik, D., &  Sepulveda, C. (2017). Structural change, fundamentals and growth: A framework and case studies (NBER Working Paper No. 23378). https://doi.org/10.3386/w23378