Skip to Main Content

Verwijzen naar literatuur volgens APA 6th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 6th edition van de publication manual van de APA.

Boeken in referentielijst: algemene structuur

De algemene structuur van een verwijzing naar een boek is als volgt:

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel boek. Plaats: Uitgever.

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel boek. Retrieved from https://www.xxxxxx

Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel boek. https://doi.org/xx.xxxxx

Editor, A. A. (Ed.). (jaar). Titel boek. Plaats: Uitgever.

Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (jaar). Titel boek. Plaats: Uitgever.

  • Als auteursnaam en uitgever hetzelfde zijn, gebruik dan Auteur of Author als de naam van de uitgever (Washington, DC: Author.).
  • Bij Amerikaanse steden laat je de naam van de stad volgen door de afkorting van de naam van de staat, en bij niet-Amerikaanse steden noem je het land na de naam van de stad.
  • Als er meerdere plaatsen van publicatie zijn, vermeld je alleen de eerste (of alleen de plaats van het hoofdkantoor van de uitgever als dat expliciet wordt aangegeven).
  • In de naam van de uitgever of uitgevende instantie kun je onbelangrijke woorden als Publishers, Inc., Ltd. weglaten; de woorden Books en Press handhaven.
  • In een Nederlands(e) werkstuk of publicatie kun je Retrieved from ook vervangen door Geraadpleegd op, Opgevraagd van, of Verkregen van.

Boeken: gedrukt en elektronisch

Boek: gedrukte versie

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England: Taylor & Francis.

 

Boek: elektronische versie

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from https://www.ebookstore.tandf.co.uk/html /index.asp

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery and growth [Adobe Digital Editions version]. https://doi .org/10.1036/0071393722

 

Electronic only book

O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from https://onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135

  • (n.d.) betekent: no date (geen publicatiejaar).

 

Elektronische versie van een opnieuw gepubliceerd (vertaald) werk

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). Retrieved from https://books.google.com/books (Original work published 1900)

  • In de tekst komt de volgende verwijzing: (Freud, 1900/1953, p. 119).

 

Boek met beperkte verspreiding, afkomstig uit een elektronische database

Thomas, N. (Ed.) (2002). Perspective on the community college: A journey of discovery [Monograph]. Retrieved from https://eric.ed.gov/

  • Het gaat hier meestal om (oudere) publicaties, die wel gedigitaliseerd zijn maar die alleen beschikbaar zijn via een database als JSTOR of ERIC.

Boek met institutionele auteur, zesde editie, uitgegeven door auteur

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.

Boek zonder persoonlijke of institutionele auteur/redacteur

SPSSx: User's guide. (1983). Chicago, IL: SPSS.

Geredigeerd boek in zijn geheel

Rutman, L. (Ed.). (1984). Evaluation research methods: A basic guide (2nd ed.). Beverly Hills, CA: Sage.

  • Ed. betekent Editor (in het Nederlands: Redacteur)

Losbladig werk

Voor de weergave van een losbladig werk of een artikel in een losbladig werk zijn geen aparte voorbeelden. De weergave van een losbladig werk in zijn geheel kun je het beste afleiden van de voorbeelden m.b.t. boeken. De weergave van een artikel in een losbladig werk kun je afleiden van de voorbeelden voor een artikel in een geredigeerd boek.

Rapporten

Naar rapporten wordt verwezen op een analoge wijze zoals naar boeken. Vaak is er sprake van een rapportnummer. Dat wordt tussen haakjes achter de titel vermeld.

Overheidsrapport, corporatieve auteur

U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH Publication No. 02-2650). Retrieved from http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf

 

Rapport van een universiteit

Luijkx, J. B., Marsman, G. W., & Rijt, G. A. J. van der. (1987). Effecten van SOA-voorlichting: Evaluatie van een Sire-campagne. Nijmegen, Nederland: Katholieke Universiteit Nijmegen, Instituut voor Massacommunicatie.