Skip to Main Content

Verwijzen naar literatuur volgens APA 6th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 6th edition van de publication manual van de APA.

Bron vermelden in de tekst: basisprincipes

​Je verwijst in de tekst naar bronnen met auteursna(a)m(en) en jaartal en eventueel de pagina waarop de informatie staat.

Bij letterlijke citaten noem je altijd de pagina. Als je eigen woorden gebruikt, is het het beste dat ook te doen als je je baseert op een bepaalde passage uit een publicatie.

Je kunt het verwijzen in de tekst het beste als volgt aanpakken:
Vermeld direct de bron zodra je informatie uit de literatuur gebruikt. Wacht daarmee bijvoorbeeld niet tot het einde van een alinea. Door de tekst handig te laten doorlopen, kun je dan meestal de bron duidelijk houden zonder dat je deze steeds moet herhalen. Een voobeeld:

"Smith en Jones (2010) deden onderzoek naar . . . Daarin werd de volgende methode gebruikt . . . De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn . . ."

Op deze manier volg je het principe dat de bron duidelijk moet zijn. En je doet dit op zo'n manier dat de tekst niet minder leesbaar wordt door vele verwijzingen.