Skip to Main Content

Verwijzen naar literatuur volgens APA 6th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 6th edition van de publication manual van de APA.

Algemeen

Op het eind van het verslag of de publicatie volgt de referentielijst. Hierin komen alle publicaties die in de tekst genoemd zijn, echter niet meer dan die. De referentielijst krijgt als kopje ‘referentielijst’ of  ‘referenties’. De referenties worden in alfabetische volgorde in de lijst opgenomen. Let echter op: de volgorde van de namen binnen een referentie nooit veranderen! Regels voor het sorteren van referenties staan in de volgende box.

Enkele algemene regels voor de referentielijst:

 • Begin een referentie bij de linkermarge maar laat de volgende regel(s) van een referentie enkele posities naar rechts inspringen (verkeerd-om inspringen).
 • Als er geen jaar is, gebruik dan (n.d.) in plaats daarvan (betekent: no date).
 • Zijn er zeven auteurs, dan alle zeven noteren. Zijn er méér dan zeven auteurs, noteer de eerste zes, dan komma en  . . .  en noteer de laatste auteur.
 • Meerdere redacteuren (editors) van een boek worden op dezelfde manier genoteerd als bij meerdere auteurs.
 • Gebruik in titels van boeken en artikelen alleen een hoofdletter voor het eerste woord van titel en subtitel. Gebruik in namen van tijdschriften en seriewerken hoofdletters voor alle woorden m.u.v. voegwoorden, voorzetsels en lidwoorden.
 • Bepaalde delen van een referentie (bijvoorbeeld titel van een boek, naam en volumenummer van een tijdschrift) worden cursief weergegeven.
 • Bij paginanummers in tijdschriften en seriewerken, gebruik je niet de afkortingen "p." of "pp." vóór de paginanummers tenzij het om een nieuwsbladartikel gaat. Bij paginaweergave bij boeken gebruik je wel deze afkortingen.
 • Neem na elk leesteken een spatie, tenzij het leesteken gevolgd wordt door een ander leesteken. Een uitzondering hierop vormt het openingshaakje: na het openingshaakje geen spatie nemen, vóór het openingshaakje wel, zelfs als daar een leesteken staat.

In het vervolg van deze module volgen per publicatiesoort voorbeelden van referenties volgens APA-normen. Let daarbij goed op interpunctie, cursivering, haakjes en gebruik van hoofdletters. Al deze zaken zijn voorgeschreven. Niet alle aanwijzingen uit de Publication manual worden hier behandeld. Voor volledige informatie kun je de manual raadplegen.

Volgorde

Zoals al gezegd worden de referenties op alfabetische volgorde van de eerste auteur in de lijst opgenomen. Let echter op: de volgorde van de namen binnen een referentie nooit veranderen! Hieronder volgen enkele regels bij het sorteren van de referenties:

 • als referenties dezelfde eerste auteur hebben, gaan referenties met één auteur vooraf aan referenties met meerdere auteurs.‚Äč

Kaufman, J. R. (2014).

Kaufman, J. R., & Cochran, D. F. (2012).

 • referenties met dezelfde eerste auteur en verschillende tweede of derde auteurs worden geordend op naam van de tweede of volgende auteurs.

Kaufman, J. R., Jones, K., & Cochran, D. F. (2008).

Kaufman, J. R., & Wong, D. F. (2014).

 • referenties met exact dezelfde auteur(s) worden op jaar van publicatie (van oud naar recent) geordend.

Kaufman, J. R., & Jones, K. (2009).

Kaufman, J. R., & Jones, K. (2011).

 • referenties met dezelfde auteur(s) en hetzelfde publicatiejaar worden alfabetisch op titel gezet (lidwoorden niet meegerekend). Er worden kleine letters (a, b, c etc.) achter het publicatiejaar gezet.

Kaufman, J. R. (2010a). The control . . .

Kaufman, J. R. (2010b). Roles of . . .

 • referenties van auteurs met dezelfde achternaam en verschillende initialen worden op initialen gesorteerd.

Eliot, A. L. (2014).

Eliot, G. E. (2010).

 • namen met voorvoegsels kun je het beste opnemen op de manier waarop dit in het land van de auteur gebruikelijk is.

Vries, G. H. de. (2015).

In de tekst gewoon de verwijzing (De Vries, 2015) gebruiken. Dien je een manuscript in bij een Engelstalig tijdschrift, verdient het aanbeveling ook in de referentielijst het voorvoegsel vóór de achternaam te zetten en mee te laten spelen in het bepalen van de volgorde van de referenties.