Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2016

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Opbouw verwijzing:

Kamerstukken I of II parlementaire jaar, kamerstuknummer, volgnummer, paginanummer.

Verwijst men naar de gehele (schriftelijke) behandeling van een wetsvoorstel of nota, dan kan men eventueel de volgnummers van het grote Kamerstuk weglaten, maar het verdient de voorkeur het eerste en het laatste volgnummer te vermelden.
Indien de behandeling in de Tweede Kamer meer jaren beslaat, vermeld dan het eerste en het laatste parlementaire jaar.

Wil men ook de behandeling in de Eerste Kamer vermelden, dan doet men dat afzonderlijk.1

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 70.

Voorbeelden

 • Kamerstukken II 2015/16, 34442, 3, p. 7.
 • Kamerstukken I 1995/96, 23700, 188b, p. 3.
 • Kamerstukken I 2014/15, 33802, C, p. 3.
   
 • Wetsvoorstel partnerschapsregistratie, Kamerstukken II 1993/94-1996/97, 23761, 1-28.
 • Wetsvoorstel partnerschapsregistratie, Kamerstukken II 1993/94-1996/97, 23761, 1-28; Kamerstukken I 1996/97, 23761, 157a-157d.

Indien de verwijzing tot doel heeft de lezer dieper inzicht te geven in de parlementaire geschiedenis van een wetsbepaling, kan ook een verwijzing worden overwogen naar een bundel - indien beschikbaar - waarin die geschiedenis per onderdeel chronologisch is behandeld.1

 • Jonge, de & De Wijkerslooth-Vinke 2008 of De Jonge & De Wijkerslooth-Vinke 20082
  A.R. de Jonge & E.E. de Wijkerslooth-Vinke, Parlementaire geschiedenis huurrecht. Invoering van titel 7.4. van het Burgerlijk Wetboek per 1 augustus 2003 en de nadien tot 1 augustus 2006 ingevoerde wijzigingen, Deventer: Kluwer 2008.

Beleid wordt soms geformuleerd in de vorm van een brief aan de Tweede Kamer. Dergelijke brieven worden veelal zonder kamerstuknummer gepubliceerd op de website van de rijksoverheid of het ministerie. Het is gewenst het documentnummer toe te voegen omdat dit het belangrijkste identificerende kenmerk is.3
Voorbeeld:

 • Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 maart 2016, AFP/2016/294.

Wij raden aan om ook hier de url van de website te vermelden net zoals bij rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten via het internet. De verwijzing wordt dan als volgt:

 • Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 maart 2016, AFP/2016/294, www.rijksoverheid.nl.

 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 69.
 2. Zie Literatuurlijst etc.
 3. Leidraad voor juridische auteurs, p. 72.

 

Internetconsultatie

De Leidraad geeft geen voorbeeld van een verwijzing naar een voorstel op Internetconsultatie. Wij stellen het volgende voor:

Opbouw verwijzing:

Titel van publicatiedatum voluit, paginanummer (aanduiding stuk), www.internetconsultatie.nl.

Als titel kies je voor de titel die bovenaan het document staat. Staat daar achter tussen haken een roepnaam dan kun je die als titel nemen. Is de titel heel lang dan kun je in overweging nemen te kiezen voor de titel die in het overzicht van consultaties opgenomen is.

Het paginanummer vermeld je alleen in de voetnoot. Neem je de verwijzing op in een lijst met parlementaire documenten dan laat je paginanummer weg.

Voorbeelden:

 • Wet voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie van 16 februari 2017, p. 34 (MvT), www.internetconsultatie.nl.
 • Besluit digitale toegankelijkheid overheid van 2 oktober 2017, p. 5, www.internetconsultatie.nl.
 • Wijziging regeling handel in emissierechten van 9 oktober 2017, www.internetconsultatie.nl.
 • Geschilbeslechting sociaal domein. Advies van regeringscommissaris prof. mr. M. Scheltema van 4 augustus 2017, www.internetconsultatie.nl.