Skip to Main Content

UB-gids Medische Wetenschappen: Bibliometrie en impact

Alle diensten en bronnen die de medische bibliotheek kan bieden

  Impact

Wat is de impact van wetenschappelijk onderzoek? Niet alleen binnen het wetenschappelijk vakgebied, maar ook op de maatschappij?
Impact van wetenschappelijk onderzoek kan op verschillende manieren gemeten worden; aan de hand van traditionele bibliometrie uitgedrukt in de H-index, maar ook met behulp van social media resulterende in een Altmetrics score.

  Traditionele bibliometrie

Impact Factor

De impact factor geeft het jaarlijks gemiddelde aantal citaties weer van een recent artikel in een specifiek tijdschrift en wordt gebruikt als maat voor de wetenschappelijke impact van een tijdschrift.

De impact factor wordt elk jaar opnieuw berekend met de gegevens uit Web of Science.

Een variant hierop is de SCImago Journal Rank. Deze wordt berekend met gegevens uit de databank Scopus en is een gewogen gemiddelde. In de berekening tellen citaties in belangrijke/prestigieuze tijdschriften zwaarder mee.


H-index

De H-index is een maat voor de wetenschappelijk impact van een onderzoeker. Een H-index van 10 betekent dat een onderzoeker 10 publicaties heeft geschreven die elk ≥10 keer zijn geciteerd, terwijl diens overige publicaties <10 keer zijn geciteerd.

De H-index wordt berekend aan de hand van de citatiescores volgens Web of Science (zie de module H-index op de e-learning pagina) of Google Scholar. Voor Google Scholar kan het programma Publish or Perish worden gebruikt.

  Altmetrics

Altmetric is een aanvulling op traditionele bibliometrie (gebaseerd op citaties). Met Altmetrics kan inzichtelijk worden gemaakt wat de bredere impact is van een publicatie. Niet alleen wordt er gekeken naar de impact binnen het wetenschappelijk vakgebied, maar ook naar de impact op maatschappelijk en bestuurlijk gebied.

Altmetrics kunnen worden verzameld van elk online forum waar gediscussieerd wordt over onderzoek, o.a. social media, (wetenschappelijke) blogs, nieuwsberichten, openbare beleidsdocumenten, rapporten etc.

Een Altmetric score (badge) wordt berekend per wetenschappelijk artikel:

  Author identifiers en bibliometrie

Om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende auteurs met dezelfde naam zijn zogenoemde author identifiers geïntroduceerd. Voorbeelden van author identifiers zijn o.a. ResearcherID en ORCID.

Met een ResearcherID en/of ORCID is naamsverwarring onmogelijk en wordt de zichtbaarheid van jouw publicaties groter.

Daarnaast kun je een profiel aanmaken in Google Scholar Citatons om jouw H-index te berekenen en publicatielijst te publiceren.