Skip to Main Content

Europese Unie: Primaire recht

Zoeken naar het recht van de Europese Unie

Het primaire recht

Het primaire recht, ook wel primaire rechtsbron of oorsprongsrecht genoemd, is voor de Europese Unie (EU) de hoogste vorm van recht in de Europese juridische rangorde. Het omvat hoofdzakelijk de oprichtingsverdragen van de Europese Unie.

Het primaire recht omvat bovendien ook:

 • de wijzigingsverdragen van de Europese Unie;
 • de aan de oprichtings- en wijzigingsverdragen aangehechte protocollen;
 • de toetredingsverdragen van de lidstaten van de EU.

Lees meer

Publicaties

De teksten van de oprichtingsverdragen, wijzigingsverdragen en toetredingsverdragen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Bibliotheek Rechtsgeleerdheid heeft een papieren abonnement gehad van 1952 - 1999 (te vinden in het Europees Documentatie Centrum).

Via EUR-Lex vindt u elektronische versies van alle publicatiebladen sinds de allereerste uitgave.

De teksten van de oprichtingsverdragen, wijzigingsverdragen en toetredingsverdragen zijn eveneens gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

De Bibliotheek Rechtsgeleerdheid heeft een papieren abonnement gehad van 1951 - 2008 (te vinden bij de tijdschriften).

Een elektronische versie van het Tractatenblad is te raadplegen via:

Er zijn diverse publicaties en wettenbundels beschikbaar met (commentaar op) verdragsteksten. Bijvoorbeeld:

 • Kluwer collegebundel
  Plaatsingscode: B.nl.05-22
 • Vermande: Verzameling Nederlandse wetgeving
  Plaatsingscode: B.nl.05-23
 • In de rubriek W05 vindt u diverse publicaties met verdragsteksten
 • Onder de plaatsingscode EDC1-29 zijn diverse uitgaven met verdragsteksten te vinden
 • Schuurman & Jordens deeltjes 157
  Plaatsingscode: S & J
 • Lexplicatie deeltjes 8 (Bijvoorbeeld 8.11a: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM))
  Plaatsingcode: B.nl.05-10

Databanken en websites

De pagina Verdragen in EUR-Lex geeft toegang tot de basisteksten van de Europese Unie en de Europese Gemeenschappen: de oprichtingsverdragen , de wijzigingsverdragen en de toetredingsverdragen , net als verscheidene protocollen.

Via de pagina EU-verdragen vindt u de teksten van verdragen met eventueel extra informatie.

The European Union Constitution is een Engelstalige site met feiten over en teksten van de basisverdragen (inclusief de Europese Grondwet), aangevuld met literatuurverwijzingen en documenten met betrekking tot de ontstaansgeschiedenis.

Zie onderstaand scherm (u kunt in het scherm scrollen en links aanklikken)

De pagina Totstandkoming Verdrag van Lissabon geeft uitgebreide informatie over de grondwet.
Let op:
De pagina is niet/beperkt geactualiseerd na 28 juni 2012.

Zie onderstaand scherm (u kunt in het scherm scrollen en links aanklikken)