Skip to Main Content

Europese Unie: Implementatie richtlijn

Zoeken naar het recht van de Europese Unie

Implementatie van richtlijnen

Lidstaten zijn verplicht om EU-richtlijnen om te zetten in nationale regelgeving. Er zijn een aantal manieren om te achterhalen op welke wijze Europese regelgeving in nationale wetgeving wordt geïmplementeerd.

Hiernaast wordt beschreven hoe u de implementatie voor Nederland en voor de overige lidstaten kunt achterhalen.

Databanken en websites Nederland

In EUR-Lex zijn bij de teksten van richtlijnen overzichten te vinden van de nationale uitvoeringsregelingen.

Toelichting
Deze overzichten zijn gebaseerd op informatie die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen en zijn niet altijd compleet.

Hieronder ziet u een voorbeeld.


Implementatie van richtlijnen van de Europese Unie in de Nederlandse wetgeving vindt in veel gevallen plaats via een wetswijziging of via nieuwe wetgeving. Wetsvoorstellen (vastgelegd in de kamerstukken) en Staatsbladen met wetteksten zijn te zoeken via Overheid.nl in de deeldatabank 'Officiële bekendmakingen: Zoeken'.
Zowel parlementaire stukken als Staatsbladen zijn opgenomen vanaf 1 januari 1995.

Hieronder ziet u een afbeelding van het zoekscherm met diverse mogelijkheden om gericht te kunnen zoeken. Klikt u links onder 'Zoeken in' op Staatsblad of Parlementaire documenten dan krijgt u specifieke zoekvelden te zien waarmee u nog gerichter kunt zoeken.

Implementatie van richtlijnen van de Europese Unie in de Nederlandse wetgeving vindt in veel gevallen plaats via een wetswijziging of via nieuwe wetgeving. Wetsvoorstellen (vastgelegd in de kamerstukken) en Staatsbladen met wetteksten zijn te zoeken via OpMaat. Kies voor Uitgebreid zoeken en vink vervolgens Officiële publicaties aan.
Zowel parlementaire stukken als Staatsbladen zijn opgenomen vanaf 1 januari 1995.

Hieronder ziet u een afbeelding van het zoekscherm met diverse mogelijkheden om gericht te kunnen zoeken.

Elk kwartaal stuurt het Ministerie van Buitenlandse Zaken een overzicht naar de Tweede Kamer waarin de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van Europese richtlijnen wordt gegeven. Dit overzicht verschijnt als Kamerstuk onder de titel 'Uitvoering EG-Richtlijnen' met kamerstuknummer 21 109.

Hieronder ziet u een voorbeeld.

Anticiperend op komende Europese regelgeving stuurt het ministerie van Buitenlandse Zaken met regelmaat zogenaamde fiches aan de Tweede Kamer, waarin voorstellen van de Commissie kort worden besproken en waarin wordt aangegeven wat de te verwachten consequenties zijn voor de nationale regelgeving. Deze fiches zijn terug te vinden in de Kamerstukken onder de titel 'Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie' met kamerstuknummer 22 112.

Hieronder ziet u een afbeelding van pagina 2 van een stuk.

Europese website van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Op deze website is informatie te vinden over de Europese activiteiten van de Kamer en haar commissies. Hier vindt u ook documenten die betrekking hebben op implementatie van Europese regelgeving.

Hieronder ziet u een afbeelding van het beginscherm.

Databanken en websites overige lidstaten

In EUR-Lex zijn bij de teksten van richtlijnen overzichten te vinden van de nationale uitvoeringsregelingen.

Toelichting
Deze overzichten zijn gebaseerd op informatie die de Commissie van de lidstaten heeft ontvangen en zijn niet altijd compleet.

 

De site is opgezet door het Publicatiebureau van de EU en nationale instanties samen en biedt gemeenschappelijke toegang tot bronnen van het nationale recht (wet- en regelgeving).