Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwijzen naar literatuur volgens APA 7th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 7th edition van de publication manual van de APA.

Tijdschriftartikelen in referentielijst: algemene structuur

De algemene structuur van een verwijzing naar een tijdschriftartikel is als volgt:

Auteur, A. A., Auteur, B. B., & Auteur, C. C. (jaar). Titel artikel. Naam Tijdschrift, Volumenummer(Aflevering), pagina’s. https://doi.org/10.xxxxxxxx

Met volumenummer wordt het nummer van de jaargang bedoeld. Meestal hebben tijdschriftartikelen daarnaast een nummer van de aflevering (issue) binnen het  volume waarin ze verschenen zijn.

Als er geen auteur bekend is, komt de titel in de auteurspositie.

Eindig met de DOI als die er is. Ook als je de gedrukte versie van het betreffende tijdschriftartikel gebruikt.

Tijdschriftartikelen: gedrukt en elektronisch

Tijdschriftartikel dat alleen in gedrukte vorm verschenen is

Kessels, S. (2020). Voorkom uitval van startende leraren. Basisschoolmanagement, 34(5), 14-17.

 

Tijdschriftartikel met DOI

Koopmans, R., & Muis, J. (2009). The rise of right-wing populist Pim Fortuyn in the Netherlands: A discursive opportunity approach. European Journal of Political Research, 48(5), 642-664. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.00846.x

 • Als een artikel paginanummers heeft, vermeld deze dan voorafgaand aan de DOI.
 • Als de paginanummers ontbreken (artikel is alleen beschikbaar als webtekst), plaats dan de DOI direct na het volumenummer en/of afleveringsnummer.

 

Tijdschriftartikel met DOI en artikelnummer

Da Silva, S., Moreira, B., & Da Costa, N., Jr. (2014). Preschoolers and the endowment effect. PLOS ONE, 9(10), Article e109520. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109520

 • Zet het woord "Article" voor het artikelnummer. Start- en eindpagina's niet noteren in de referentielijst. Als het artikel genummerde pagina's heeft, zoals in een PDF, kunnen deze paginanummers worden gebruikt voor verwijzingen in de tekst.
 • Bij achternamen van auteurs die een tussenvoegsel bevatten, start met dit tussenvoegsel.
 • De suffix Jr. (= Junior) bij N. Da Costa wel noteren in de referentielijst, maar als dit de eerste auteur was geweest dan de suffix Jr. niet noteren bij verwijzing in de tekst.

 

Tijdschriftartikel met DOI, met 21 of meer auteurs

Thombs, B. D., Aguila, K., Dyas, L., Carrier, M.-E., Fedoruk, C., Horwood, L., Canedo-Ayala, M., Sauvé, M., Kwakkenbos, L., Malcarne, V. L., El-Baalbaki, G., Pelaez, S., Connolly, K., Hudson, M., Platt, R. W., Elrod, S., Fortune, C., Gottesman, K., Nielsen, K., . . . Stephens, N. (2019). Protocol for a partially nested randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of the Scleroderma Patient-centered Intervention Network Support Group Leader EDucation (SPIN-SSLED) Program. Trials, 20, Article 717. https://doi.org/10.1186/s13063-019-3747-z1

 • Als er 21 of meer auteurs zijn, noteer dan de eerste 19, dan drie punten (met spaties ertussen en rondom) en daarna de laatste auteur (zonder voorafgaande &).
 • In de tekst komt: (Thombs et al., 2019)
 • Als een referentie tot en met 20 auteurs heeft, worden ze allemaal vermeld in de referentielijst. Plaats een & voor de laatste auteur.

 

Tijdschriftartikel met DOI, combinatie van individuele en groepsauteurs

Becetti, K., Kwakkenbos, L., Carrier, M.-E., Gordon, J. K., Nguyen, J. T., Mancuso, C. A., Mouthon, L., Nguyen, C., Rannou, F., Welling, J., Thombs, B. D., Spiera, R. F., & SPIN Investigators. (2019). Physical or occupational therapy use in systemic sclerosis: A Scleroderma Patient-centered Intervention Network cohort study. The Journal of Rheumatology, 46(12), 1605-1613. https://doi.org/10.3899/jrheum.181130

 • Neem als naam van de groepsauteurs zoals vermeld bij het artikel.
 • Voornamen van auteurs die een streepje bevatten, dat streepje behouden bij de initialen (Carrier, M.-E. voor Marie-Eve Carrier).

 

Tijdschriftartikel met DOI, prepublicatie online

Saharan, T., Pfeffer, K., Baud, I., & Scott, D. (2019). Comparing governance and bargaining of livelihoods in informal settlements in Chennai and eThekwini. Cities. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.02.017

 • Betreft een voorlopige online publicatie. Wordt vervangen door een definitieve na verloop van tijd.
 • Er is hier wel een DOI, maar geen volume, aflevering en pagina’s.
 • Als er geen DOI is, vermeld dan de URL.
 • Check voor het inleveren van het werkstuk of manuscript of er een definitieve versie is, waarnaar je kunt verwijzen.

 

Tijdschriftartikel zonder DOI (waarbij geen DOI beschikbaar is)

Scheef, A., Caniglia, C., & Barrio, B. L. (2020). Disability as diversity: Perspectives of institutions of higher education in the U.S. Journal of Postsecondary Education and Disability, 33(1), 49-61. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-33

 • Geef de URL als het artikel geen DOI heeft, maar wel vanaf het internet geraadpleegd is.
 • Een datum waarop het artikel is geraadpleegd (retrieved) is niet nodig.

 

Magazine-artikelen

Een magazine is een apart soort tijdschrift: een populair blad of een vakblad met illustratie- en reclamepagina's. De meeste wetenschappelijke tijdschriften vallen hier niet onder en moeten gezien worden als gewone tijdschriften (zie voorbeelden hierboven).

Voorbeeld magazine-artikel:

Bernardo, L. (2022, Spring). A cold drink of objectivity. Dissent, 69(2), 160-164. https://doi.org/10.1353/dss.2022.0033

 • Vermeld de datum zoals die op het magazine staat. Bij maandelijkse magazines de maand vermelden, bij wekelijkse ook de dag. 

Nieuwsbladartikelen

Nieuwsbladartikel met auteur

Moorman, M. (2022, January 6). Satire valt niet mee, als de werkelijkheid nog grotesker is. De Volkskrant, 2-3.

 

Nieuwsbladartikel zonder auteur

Waarom worden kinderen sneller wagenziek? (2022, March 19). NRC Handelsblad, 12.

 • In de tekst verwijzen met: (“Waarom worden kinderen sneller wagenziek?”, 2022).

 

Online nieuwsbladartikel

Kindy, D. (2022, March 26). Researchers think they've found the last surviving Pilgrim ship. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/history/2022/03/26/sparrow-hawk-pilgrim-ship-cape/

Speciale aflevering van een tijdschrift

Gopnik, A., Frankenhuis, W. E., & Tomasello, M. (Eds.). (2020). Life history and learning: How childhood, caregiving and old age shape cognition and culture in humans and other animals [Special issue]. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 375(1803).

 • Eds. betekent Editors (in het Nederlands: Redacteuren).

Recensies

Boekrecensie met eigen titel

Gerrard, M. B. (2021, August 19). The children's climate crusade [Review of the book They knew: The US federal government's fifty-year role in causing the climate crisis, by J. G. Speth]. Science, 373(6557), 860. https://doi.org/10.1126/science.abj9799 

 • Geef in het deel tussen vierkante haken aan op welk medium de recensie betrekking heeft: [Review of the book . . .].
 • Science wordt beschouwd als magazine, vandaar de datum.
   

Boekrecensie zonder eigen titel

Als bovenstaande recensie geen eigen titel had gehad, zou ze als volgt zijn:

Gerrard, M. B. (2021, August 19). [Review of the book They knew: The US federal government's fifty-year role in causing the climate crisis, by J. G. Speth]. Science, 373(6557), 860. https://doi.org/10.1126/science.abj9799

 

Recensies van films, DVD's etc.

Voor andere recensies gelden dezelfde voorbeelden als voor boekrecensies. De materiaalaanduiding is dan anders, bijv.: [Review of the film . . .]