Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwijzen naar literatuur volgens APA 7th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 7th edition van de publication manual van de APA.

Webpagina / Website

Radboudumc & Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. (n.d.). Misverstanden over parkinson. ParkinsonNet. https://www.parkinsonnet.nl/misverstanden/

of

Radboudumc & Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. (n.d.). Misverstanden over parkinson. ParkinsonNet. Retrieved April 13, 2022, from https://www.parkinsonnet.nl/misverstanden/

 • Als er geen jaartal is, zet dan in plaats daarvan (n.d.), betekent: no date.
 • Uit de inhoud van de webpagina kan bij bovenstaand voorbeeld wel de datum 11 april 2017 afgeleid worden maar het staat nergens letterlijk vermeld.
 • De individuele of institutionele auteur van een webpagina kan ook onder een kopje "Over ons" staan, zoals in dit voorbeeld het geval is.
 • Deze webpagina is sinds publicatie niet geüpdatet, het zijn nog steeds 200 misverstanden en niet 201 of 199, daarom hoeft er niet per se een raadpleegdatum te worden toegevoegd.
 • Bij twijfel of een webpagina met n.d. sinds publicatie geüpdatet is, noteer dan een raadpleegdatum.

Als je naar een hele website verwijst, kun je volstaan met het geven van de URL in de tekst. Opname in de referentielijst is dan niet nodig.

Voorbeeld:
Op de website van het Nederlands Instituut van Psychologen (https://www.psynip.nl/) . . .

Dataset

Eisinga, R. N., Scheepers, P. L. H., Kraaykamp, G. L. M., & Thijs, P. (2012). Religion in Dutch Society 2011-2012 - SOCON 2011-2012 [Data set and code book]. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xb6-456d

 • Als er geen DOI is, maar wel een URL, eindig dan daarmee.

YouTube film

De algemene vorm is:

Author, A. A. [nickname]. (year, month day). Title of video [Video]. YouTube. https://xxxx

Voorbeeld:

Apsolon, M. [markapsolon]. (2011, September 9). The Haunting Tape 14 (ghost caught on video) [Video]. Youtube. https://youtu.be/6nyGCbxD848

 • Als er alleen een nickname is, zet deze dan in de auteurspositie. Zonder vierkante haken.

Video

American Psychological Association. (Producer). (2000). Responding therapeutically to patient expressions of sexual attraction [DVD]. https://www.apa.org/pubs/videos/4310767

Brown, L. S. (Guest Expert), & Carlson, J. (Host). (2005). Working with women survivors of trauma and abuse [DVD]. American Psychological Association. https://www.apa.org/pubs/videos/4310364

Psychologische test

Bij verwijzingen naar psychologische tests kun je je het beste baseren op de aanwijzingen die bij gedrukte of elektronische boeken en rapporten gegeven worden.

Voorbeelden:

Arrindell, W. A., Groot, P. M., & Walburg, J. A. (1984). Handleiding Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (SIG), deel I. Swets & Zeitlinger.

Vegt, E. R., & Metselaar, E. E. (2011). Adaptieve Digitale Intelligentie Test. https://www.a-vision.nu

 • Gebruik hoofdletters in de naam van de test, omdat dit een eigennaam is.
 • Als een handleiding aanwezig is citeer dan de handleiding en niet de test zelf.
 • Afkortingen van de test zelf hoef je niet op te nemen in de referentie. Introduceer deze in de tekst, bijvoorbeeld als volgt:
  We hebben gebruik gemaakt van de Adaptieve Digitale Intelligentie Test (ADIT) van Vegt en Metselaar (2011) . . . Bij volgende verwijzingen in de tekst kun je dan ADIT gebruiken.

Preprints in preprint archieven

Informeel gepubliceerde of zelf-gearchiveerde papers in preprint-archieven zoals arXiv, bioRxiv, PsyArXiv, SocArXiv.
In de regel gaan preprintversies vooraf aan formele peerreview en publicatie in een peerreviewed tijdschrift.

Voorbeelden:

Tsfasman, M., Philippsen, A., Mazzola, C., Thill, S., Sciutti, A., & Nagai, Y. (2022). The world seems different in a social context: A neural network analysis of human experimental data. arXiv. https://arxiv.org/abs/2203.01862

Fabio, C., Salemme, R., Koun, E., Farnè, A., & Miller, L. E. (2021). Alpha oscillations are involved in localizing touch on hand-held tools. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2021.10.28.466268

 • Controleer en update je referenties voorafgaand aan de publicatie van je eigen werk en citeer waar mogelijk de uiteindelijk gepubliceerde versie bij de bronnen.

Working paper, individuele auteur(s)

Dave, D. M., Liang, Y., Pesko, M. F., Phillips, S., & Sabia, J. J. (2022). Have recreational marijuana laws undermined public health progress on adult tobacco use? (NBER Working Paper No. 29706). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w29706

Social media posts: Twitter, Facebook

Rijksmuseum [@rijksmuseum]. (2020, October 31). Applications for our Fellowship Programme, starting September 2021, are now live [Video attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/rijksmuseum/status/1322470857202114562

Rijksmuseum (2020, October 25). Studies laten zien dat de meeste museumbezoekers slechts een paar seconden naar een werk kijken [Image attached]. Facebook. https://nl-nl.facebook.com/rijksmuseum/posts/10164208873240177

 • Voeg de tekst van een sociale media post toe tot de eerste 20 woorden. Verander de spelling en het hoofdlettergebruik niet. Bewaar hashtags en links. Neem ook emoji's over, indien mogelijk.

Blogbericht

Anderson, R. (2022, March 3). Libraries and the contested terrain of "neutrality". The Scholarly Kitchen. https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/03/03/libraries-and-the-contested-terrain-of-neutrality/

 • Maak de naam van de blog cursief, net als bij de titel van een tijdschrift..