Skip to Main Content

Verwijzen naar literatuur volgens APA 7th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 7th edition van de publication manual van de APA.

Hoe verwijzen naar publicaties volgens APA als je een Nederlandstalige tekst schrijft?

De APA-normen mogen aangepast worden aan Nederlandse conventies.

Dit is van toepassing op:

 • de volgorde van voorvoegsels/tussenvoegsels en hoofdlettergebruik bij achternamen
 • de datumnotatie
 • het vertalen van specifieke tekstelementen en afkortingen

Hieronder vind je daarvan een aantal voorbeelden.

De volgorde voorvoegsels/tussenvoegsels en hoofdlettergebruik bij achternamen

In de referentielijst sorteren op hoofdwoord van de achternaam en bij verwijzingen in de tekst start met een hoofdletter van de volledige achternaam (dat is inclusief tussenvoegsels). Pas dit alléén toe bij Nederlandse auteurs.

 • in referentielijst: Meulen-de Vries, G. H. van der. (2022).
 • in de tekst: (Van der Meulen-de Vries, 2022)  of  Volgens Van der Meulen-de Vries (2022) . . .
   
 • in referentielijst: Riet, P. B.  in 't  (2022).
 • in de tekst: (In 't Riet, 2022)  of  Volgens In 't Riet (2022) . . .
   
 • in referentielijst: Ancona, J. d'. (2022).
 • in de tekst: (d'Ancona, 2022)  of  Volgens d'Ancona (2022) . . .
  - d' is een uitzondering, dat wordt geen hoofdletter D' bij verwijzing in de tekst
   

De datumnotatie
Het noteren van de datum bij krantenartikelen, nieuws- of blogberichten:
Heijner, B. (2022, March 3).  wordt  Heijner, B. (2022, 3 maart).
 

Het vertalen van specifieke tekstelementen en afkortingen

 • Retrieved ..., from ... =  Geraadpleegd op ..., van ...
  Geraadpleegd op 3 maart 2022, van https://www.ru.nl/
 • as cited in  =   in
 • personal communication  =  persoonlijke communicatie
 • in press  =  in druk
 • rev. ed.  =  herz. ed.
 • Ed. / Eds.  =  Red. / Reds. [redacteur(s)]
 • Article  =  Artikel
 • Press release  =  Persbericht
 • Doctoral dissertation  =  Proefschrift
 • Master's thesis  =  Master scriptie
 • Trans.  =  Vert. [vertaler(s)]
 • para.  =  par. [paragraaf] (te gebruiken bij ongepagineerde publicaties)
 • No.  =  Nr.
 • n.d.  =  z.d. [zonder datum]
  Nederlands Instituut van Psychologen. (z.d.). . . .
  Merks, J. (z.d.-a). . . .
  Merks, J. (z.d.-b). . . .
 • with  =  met
  Tellings, A. (met Coppens, K.). (2016). Hoe kinderen woorden leren. Garant.
      - in de tekst alleen de primaire auteur noteren: (Tellings, 2016) of Volgens Tellings (2016) . . .
      - 'met' gebruik je als op de boekomslag of titelpagina staat m.m.v. Karien Coppens zoals in dit voorbeeld.


Voor meer informatie en meer voorbeelden zie: De APA-richtlijnen uitgelegd.