Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwijzen naar literatuur volgens APA 7th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 7th edition van de publication manual van de APA.

Verwijzen naar elektronische publicaties

Wetenschappelijke publicaties komen steeds meer in elektronische vorm beschikbaar, niet alleen meer gedrukt. Voor de verwijzing naar elektronische publicaties wordt aangeraden dezelfde elementen in de referentielijst op te nemen als bij gedrukte bronnen en zoveel informatie toe te voegen over de elektronische bron als nodig is om deze te lokaliseren. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: DOI’s en URL’s.

De DOI (Digital Object Identifier) heeft een belangrijke rol in het verwijssysteem van de APA. De DOI is een unieke en blijvende alfanumerieke string die aan veel wetenschappelijke artikelen en andere publicaties wordt toegekend. Deze blijft bestaan en werkt ook als de locatie van de publicatie op het Internet verandert.

De DOI als nummer ziet er als volgt uit:

10.1016/j.appet.2008.11.008

 In de referenties wordt dan een DOI als hyperlink vermeld:

                                https://doi.org/10.1016/j.appet.2008.11.008

Deze link leidt naar de elektronische versie van de publicatie.

Bij tijdschriftartikelen tref je de DOI aan op de eerste pagina, meestal bij de copyright notice (vaak rechts boven of onder aan de eerste pagina). Als er een DOI is, staat deze zowel in de gedrukte versie als de PDF-versie.

Ook in bestanden waarin verwezen wordt naar tijdschriftartikelen (bijv. Web of Science, PubMed, PsycINFO) tref je bij de uitgebreide beschrijving van een artikel vaak de DOI aan.

Als je een DOI aantreft, verwijs hier dan naar, ook als je de gedrukte versie van een tijdschriftartikel gebruikt.

Als er geen DOI is, verwijs dan bij gebruik van een elektronische versie naar de URL (Uniform Resource Locator) van de publicatie.

Elektronische tijdschriftartikelen zijn vaak in verschillende versies op het Internet te vinden. Veel tijdschriften plaatsen eerst een geaccepteerde, maar nog niet echt gepubliceerde versie en daarna pas de definitieve, gepubliceerde. Verwijs indien mogelijk naar de definitieve versie.

Breek een URL of DOI niet af met een afbreekstreepje als je meer dan één regel nodig hebt. Breek dan af net vóór een punt of slash en zorg dat er geen afbreekstreepje komt. Voeg geen punt toe na de DOI of URL.

 

Als een DOI of URL lang of complex is, kunnen er desgewenst verkorte DOI's of verkorte URL's gebruikt worden.

  • Maak gebruik van de shortDOI-services van de International DOI Foundation (http://shortdoi.org).
  • Elke verkorte URL is toegestaan zolang de link gecontroleerd wordt om er zeker van te zijn dat deze correct werkt.