Skip to Main Content

Verwijzen naar literatuur volgens APA 7th ed.

Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association (APA) wordt behandeld, uitgaande van de 7th edition van de publication manual van de APA.

Vorige editie

Waarom verwijzen naar bronnen?

Literatuurverwijzingen zijn een essentieel onderdeel van wetenschappelijke publicaties en werkstukken.

  • Je geeft ermee aan dat de informatie die je gebruikt afkomstig is uit een andere bron.
  • Je doet dat op zo'n manier dat de lezer de bron kan vinden. Hij kan dan nagaan of je de informatie juist hebt weergegeven. Ook kan hij meer informatie vinden in de bron als hij daaraan behoefte heeft.

Je kunt de informatie uit een publicatie weergeven in eigen woorden (parafraseren) of je kunt letterlijk citeren. Dat laatste doe je spaarzaam. Als je letterlijk citeert, moet je duidelijk maken dat het om een letterlijke aanhaling gaat. Dat doe je door middel van aanhalingstekens of door een blokcitaat te maken en door de pagina('s) te vermelden waarop het citaat te vinden is.

Hulpmiddelen voor het verwijzen naar literatuur

Er zijn meerdere programma's die je helpen bij het verwijzen naar literatuur in je werkstukken. Je maakt daarin een database van literatuurverwijzingen en kunt deze gebruiken bij het verzorgen van bronvermeldingen van je werkstuk of manuscript in WORD.

De programma's zorgen ervoor dat er in de tekst op de goede manier verwezen wordt en dat de bronnen die je in de tekst noemt, goed opgemaakt in de referentielijst komen. Ze werken voor APA-stijl, maar ook voor andere stijlen.

Bekende programma's hiervoor zijn: