Skip to Main Content

Verpleegkunde: EBP & CAT

Deze LibGuide biedt een overzicht van de belangrijkste informatiebronnen op het gebied van Verpleegkunde.

Wat is EBP?

Bij Evidence-based practice (of evidence-based nursing) gaat het erom dat klinische beslissingen worden genomen op basis van het best beschikbare bewijs uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn kennis en ervaring van de verpleegkundige (hulpverlener) en de waarden en de normen van de individuele patiënt ook belangrijk.

Wat is een CAT?

Een CAT is een Critically Appraised Topic (een kritisch beoordeeld onderwerp). Dat is een korte samenvatting en kritische beschouwing van de best beschikbare wetenschappelijke literatuur waarmee je een scherp omschreven klinische vraag kunt beantwoorden. Ook steeds meer verpleegkundigen maken CAT’s in het kader van EBP (Evidence Based Practice). 

Een CAT is nodig als er onzekerheid is over medisch handelen. Een CAT is natuurlijk niet nodig als er al een protocol of richtlijn beschikbaar is.
In de CAT databank van Omni Cura, kunt u ook checken of een bepaalde CAT al eens is uitgevoerd. Zie ook het nieuwsbericht op Nursing.nl.

Typische onderdelen van een CAT zijn:

  1. De klinische vraag of PICO (wat wil ik weten voor mijn patiënt)
  2. Zoeken (systematisch zoekactie in literatuurbronnen)
  3. Selectie gevonden artikelen (inclusie / exclusie criteria)
  4. Kritisch beoordelen artikel/artikelen (methodologische kwaliteit afwegen tegen bruikbaarheid/geldigheid voor eigen patiënt)
  5. Evidence (cijfers uit artikel die je als bewijs wil gebruiken, overzichtelijk presenteren in een tabel)
  6. De bottom-line (compact antwoord op de klinische vraag)

Individuele hulp 
Bij stap 1 t/m 3 kunnen de informatiespecialisten van de Medische Bibliotheek hulp bieden. Verpleegkundigen die verbonden zijn aan het RadboudUMC of RU kunnen een afspraak maken om samen een goede zoekstrategie op te stellen voor bijvoorbeeld een CAT.

Zoekstrategie

Algemene tips

Booleaanse operatoren

Om zoekacties te combineren gebruik je booleaanse operatoren. Bijv. als je een zoekonderdeel compleet wilt maken door MeSH zoekacties te combineren met zoekacties waarbij je op woorden in de titel en abstract zoekt ([tiab] zoekacties).

OR
Venn Diagram ORWanneer je OR gebruikt, vind je publicaties die aan de ene zoekterm voldoen óf aan de andere óf beide zoektermen. OR gebruik je als je wilt uitbreiden (OR=mORe).
Bijv. diabetes mellitus[mesh] OR diabetes[tiab]

AND
Venn Diagram ANDJe gebruikt AND als de publicaties aan beide zoektermen moeten voldoen.
Als je op zoek bent naar artikelen over gentherapie bij diabetes, dan gebruik je:
diabetes mellitus[mesh] AND genetic therapy[mesh], of nog beter is:
(diabetes mellitus[mesh] OR diabetes[tiab]) AND (genetic therapy[mesh] OR gene therapy[tiab]).
BelangrijkWanneer je AND en OR combineert, let er dan op dat de ( ) goed staan.
Met (diabetes mellitus[mesh] OR (diabetes[tiab] AND genetic therapy[mesh]) OR gene therapy[tiab]) krijg je heel andere resultaten...

NOT
Venn Diagram NOTWanneer je NOT gebruikt, sluit je alle publicaties uit die aan een zoekterm voldoen.
Ben je op zoek naar artikelen over diabetes, maar niet zwangerschapsdiabetes,
dan kun je gebruiken: diabetes mellitus[mesh] NOT gestational diabetes[mesh].
BelangrijkArtikelen die over beide types diabetes gaan, vind je nu ook niet.

Zoekacties combineren

Binnen de component worden zoveel mogelijk zoektermen met elkaar verbonden door middel van de operator OR: denk aan enkelvoud, meervoud, synoniemen.

Tussen de componenten wordt de operator AND gebruikt.

Handige e-learning modules

Zie ook de handleidingen voor het gebruik van de verschillende databanken.

A-Z lijst e-learning modules

Heeft u een verzoek voor een e-learning module?
Laat het aan ons weten via medischebibliotheek@radboudumc.nl