Skip to Main Content

Mendeley: Referentielijst Word

Mendeley is software om referenties op te slaan, te beheren en te delen

Microsoft Word en Mendeley

Optie 1: Installeer de MS-Word plugin als je een artikel schrijft en wilt citeren met behulp van  Mendeley in Microsoft
Office Word:
    

 • Klik in Mendeley op Tools/Install  MS Word Plugin.
 • In Microsoft Word verschijnt in de tab “Verwijzingen" (References) 
  de Mendeley Cite-O-Matic:
 • Klik Insert Citation
 • Go to Mendeley
 • Selecteer een referentie
 • Klik bovenaan op  "Cite" en stuur de citatie naar Microsoft Word
 • Selecteer je style en klik op "Insert Bibliography". Een style wordt vaak door
  een tijdschrift of genootschap bepaald en is een manier om een referentie te
  beschrijven.

          

Het is ook mogelijk met behulp van BibTeX de referenties als .bib-file op te maken
en in LaTeX in te lezen.

Optie 2: Installeer de "Get Mendeley Cite" Microsoft add-in.

Wees ervan bewust dat op de ISC-beheerde werkplekken je 'Mendeley Cite' nog niet kan installeren, omdat de Microsoft 365-addins nog niet geactiveerd zijn (Juli 2021).

 • Ga naar Tools\Get Mendeley Cite
 • Klik op “Nu downloaden”
 • Vul je emailaddress in voor Microsoft AppSource
 • Vul je account details aan en geef Microsoft permissie om je gegevens te delen.
 • Je wordt nu naar de site van Microsoft 365 geleid.
 • Klik op  “Openen in Word”
 • Klik op  “Koppeling openen”
 • Je gaat nu naar Microsoft Word en klik nu rechts op “Trust this add-in”
 • Login op je  Mendeley account
 • Je referenties van de Mendeley library verschijnen in het rechterscherm.
 • Deze add-in verschijnt onder de tab Verwijzingen. Zoniet ga dan naar Insert\My Add-ins\Select Mendeley Cite\Insert

Als alles is geinstalleerd verschijnen de volgende schermen:

Login en selecteer de referntie(s) die je in de text wil toevoegen. Klik op More om de bibliografie toe te voegen.

Mendeley Cite kan ook afzonderlijk gebruikt worden, dus zonder gebruik van Mendeley Reference Manager.

Voorbeeld van referenties

Voorbeeld van referenties in Nature-style:

Voorbeeld van referenties in APA-style:

Hoe kun je citaties genereren met MS Word en Open Office (video)