Skip to Main Content

Mendeley: Import

Mendeley is software om referenties op te slaan, te beheren en te delen

Importeren referenties uit andere referentiesoftware

Je kunt referenties uit EndNote, BibTeX, RIS en Zotero importeren in Mendeley.
Voor het importeren uit bv. EndNote open je een library in EndNote en ga dan naar:

  • File/Export...
  • File name: vul een naam in
  • Save as type: XML(*xml)
  • Output style: kies een style
  • Klik op Save

Importeren referenties uit andere referentiesoftware

Ga daarna in Mendeley naar:

  • File/Import...
  • EndNote XML - EndNote v8, ...
  • Selecteer de xml-file en klik op Open
  • De referenties uit EndNote worden in Mendeley geimporteerd