Skip to Main Content

MLA: Verwijzen naar literatuur in MLA-stijl

Leer verwijzen naar literatuur volgens de richtlijnen van de Modern Language Association of America.

Parafraseren en citeren

De informatie die je uit een andere bron haalt kun je op verschillende manieren presenteren in je betoog. Je kunt letterlijk citeren of je kunt de informatie in eigen woorden weergeven ('parafraseren'). Parafraseer bij voorkeur en gebruik letterlijke citaten spaarzaam.

Als je ervoor kiest om letterlijk te citeren, bijvoorbeeld omdat de verwoording buitengewoon treffend is, zet een kort citaat dan tussen dubbele aanhalingstekens in de zin. Bij een langer citaat (meer dan vier tekstregels) spring je het citaat in zonder aanhalingstekens (een 'blokcitaat'). Zie de voorbeelden hieronder.

 

​Parafrase

​Voorbeeld:

​Railton benadrukt dat de sociale misstanden van zijn tijd Steinbeck ertoe hadden geleid om maatschappelijke betrokkenheid in literatuur (nog) hoger te waarderen. Hij schreef The Grapes of Wrath vanuit deze overtuiging dat engagement belangrijker is dan kunst op zich (44).

 

Kort citaat

​Voorbeeld:

The Grapes of Wrath ​is bij uitstek een maatschappelijk betrokken roman. Railton stelt: "Having seen the starving migrants in the valleys of California, . . . Steinbeck was shocked out of his modern assumption that art mattered more than life" (44).

NB:​

1) Drie punten met spaties, ' . . . ', kunnen gebruikt worden om een stuk weg te laten uit de geciteerde passage (geldt ook in blokcitaten).

2) Indien de zin stopt na je citaat, sluit het citaat dan af met een punt ná de paginaverwijzing.

 

Lang citaat

Voorbeeld:

​Met betrekking tot het slot van ​The Grapes of Wrath beschrijft Railton het ​engagement van Steinbecks roman als volgt:

In any case, whether the novel's last scene is esthetically successful is probably not the most important question to ask. Having seen the starving migrants in the valleys of California, and determined to write a novel in response to that human fact, Steinbeck was shocked out of his modern assumption that art mattered more than life. At the end of a letter from the winter of 1938, recording in horrified detail his own reaction as a witness to the sufferings of the migrant families, he wrote: "Funny how mean and little books become in the face of such tragedies". (44)

NB:

1) Spring het citaat in en gebruik geen aanhalingstekens voor het citaat als geheel (wel voor citaten binnen een citaat).

2) De paginaverwijzing komt helemaal achteraan, na het laatste leesteken.

 

Citaat in een citaat

Kort citaat:​ Het citaat als geheel krijgt "dubbele aanhalingstekens", terwijl citaten binnen het citaat 'enkele aanhalingstekens' krijgen. Een voorbeeld:

Over Steinbeck vermeldt Railton dat "as a witness to the sufferings of the migrant families, he wrote: 'Funny how mean and little books become in the face of such tragedies'" (44).

 

Lang citaat (blokcitaat): Het citaat als geheel krijgt geen aanhalingstekens, maar het citaat binnen het citaat behoudt de originele aanhalingstekens. Zie het voorbeeld hierboven onder het kopje '​lang citaat'. 

 

​Aanpassingen in een citaat

Soms is het handig om een citaat iets aan te passen voor het begrip ervan of voor de grammaticale juistheid. Zet aanpassingen tussen vierkante haakjes:

Railton vermeldt: "[A]s a witness to the sufferings of the migrant families, he [Steinbeck] wrote: 'Funny how mean and little books become in the face of such tragedies'" (44).

Het is uiteraard eleganter om dit soort aanpassingen te voorkomen.

 

Gebruikte bron

Railton, Stephen. "Pilgrims' Politics: Steinbeck's Art of Conversion." New Essays on The Grapes of Wrath, edited by David Wyatt, Cambridge UP, 1990, pp. 27-46.