Skip to Main Content

MLA: Verwijzen naar literatuur in MLA-stijl

Leer verwijzen naar literatuur volgens de richtlijnen van de Modern Language Association of America.

Opbouw van de bronvermelding

Je begint je bronvermelding in MLA-stijl met de auteur. Dit kunnen één of meerdere personen zijn, maar ook bijv. een instantie, bedrijf of vereniging. Soms is geen enkele auteur verantwoordelijk voor het gehele werk, maar is het samengesteld door één of meerdere redacteurs (Engels: editor).

In de bibliografie vermeld je de bronnen alfabetisch op achternaam. Daarom komt de achternaam in de bibliografie vóór de voornaam. Zet na de auteursbeschijving altijd een punt.

 

Werk met één auteur:

- Weijermars, Janneke. Stiefbroeders: Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834. Verloren, 2012.

 

​Werk met twee auteurs:

Lefebvre, Claire, and Pieter Muysken. ​Mixed Categories: Nominalizations in Quechua. Kluwer, 1988.​

Let op: enkel bij de eerste naam komt de achternaam vooraan te staan (voor alfabetisering).

 

​Werk met drie of meer auteurs:

- Padovan, Andrea, et al. "Minority Languages in Language Contact Situations: Three Case Studies on Language Change." ​Us Wurk, vol. 65, no. 3-4, 2016, pp.146-174.

'et al.' komt van het Latijns​e et alii ​('en anderen').

 

​Een organisatie / instantie / vereniging als auteur:

- United Nations. Consequences of Rapid Population Growth in Developing Countries. ​Taylor and Francis, 1991.

Let op! Is deze organisatie tevens de uitgever, laat de auteurspositie dan leeg en vermeld de organisatie op de uitgeverspositie:

​MLA Handbook​. 8th ed. Modern Language Association of America, 2016.

 

Werk samengesteld door één of meerdere redacteurs (i.p.v. een auteur):

- Jahr, Ernst Håkon, editor. Language Change: Advances in Historical Sociolinguistics​. ​Mouton de Gruyter, 1999.

- Celata, Chiara, and Silvia Calamai, editors. ​Advances in Sociophonetics​John Benjamins, 2014.

- Stavrakaki, Stavroula, et al., editors.​ ​Advances in Language Acquisition. Cambridge Scholars, 2013.

Bij grote projecten met meerdere redacteurs komt het voor dat er een belangrijkste redacteur is met een speciale titel (bijv. 'general editor'). Deze titel kun je dan volledig vermelden. 

 

Werk zonder (vermelde) auteur:

- Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc: Z​onde, hoop en verlossing in de late Middeleeuwen​. Translated by Willem Wilmink, edited by Bart Ramakers, Prometheus / Bakker, 1998.

Dit boek wordt in je bronnenlijst gealfabetiseerd op basis van de titel (dus bij de 'M').

Het tweede element van je MLA-bronvermelding is de titel. Hierbij is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen opzichzelfstaande bronnen en bronnen die deel uitmaken van een groter geheel (de 'container'). Een voorbeeld van een opzichzelfstaande bron is een boek. Een voorbeeld van een bron die deel uitmaakt van een groter geheel is een artikel: dat bevindt zich in een tijdschrift, de overkoepelende 'container'. Titels van opzichzelfstaande bronnen (zoals een boek) noteer je ​in schuine letters, titels van bronnen die deel uitmaken van een groter geheel (zoals bundelhoofdstukken en artikels in tijdschriften) noteer je tussen dubbele aanhalingstekens (").

Eindig de titel met een punt (vóór eventuele aanhalingstekens)

 

Opzichzelfstaand werk (boek):

- Gibson, Walter S. Pieter Bruegel and the Art of Laughter. ​U of California P, 2006.​

- Jahr, Ernst Håkon, editor. Language Change: Advances in Historical Sociolinguistics. Mouton de Gruyter, 1999.

 

Deel van een groter geheel: 

​Tijdschriftartikel:

- Burm, Paul. "Hollandse turfwinning in de omgeving van Friedrichstadt." ​Historisch-Geografisch Tijdschrift, ​no. 16, 1998, pp. 189-196.

​Bundelhoofdstuk:

- Mørck, Endre. "Sociolinguistic Studies on the Basis of Medieval Norwegian Charters." Language Change: Advances in Historical Sociolinguistics​, edited by Ernst Håkon Jahr, Mouton de Gruyter, 1999, pp. 263-290.

 

Titel en ondertitel:

Titel en ondertitel scheid je door middel van een dubbele punt. Zie de voorbeelden hieronder bij hoofdlettergebruik.

 

Hoofdlettergebruik:

Engelse titel: Schrijf alle woorden met een hoofdletter behalve bepaalde korte grammaticale woorden als voorzetsels, lidwoorden, nevenschikkende voegwoorden en infinitiefmarkeerders ('to'). Het eerste én laatste woord van de titel en ondertitel krijgen wel altijd een hoofdletter.

- Pinker, Steven. The Sense of Style: The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century. Viking, 2014.

Een handig hulpmiddel voor Engelse titels is: https://capitalizemytitle.com

Overige talen (o.a. Nederlands, Duits, Spaans, Frans, Latijn): de (onder)titel begint met een hoofdletter en volgt voor de rest de normale regels voor hoofdlettergebruik in die taal.

- Veldhuizen, Martine. De ongetemde tong: Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550). Verloren, 2014.

De container (houder) is de overkoepelende drager waarin een bron zich bevindt. Niet elke bron heeft een container. Vaak voorkomende voorbeelden van bronnen in een container zijn artikelen in een tijdschrift en hoofdstukken uit een bundel (een geredigeerd boek). Ook andere typen bronnen kunnen een dergelijke containerstructuur hebben: denk aan afleveringen van een tv-serie, nummers op een muziekalbum of een artikel op een website.

De containertitel noteer je in schuine letters, na de titel van de bron tussen aanhalingstekens (").

De titel van de container sluit je af met een komma, waarna verdere informatie over de container volgt.

 

Artikel in een tijdschrift:

- Burm, Paul. "Hollandse turfwinning in de omgeving van Friedrichstadt." Historisch-Geografisch Tijdschrift, no. 16, 1998, pp. 189-196.

 

Hoofdstuk uit een bundel:

- Mørck, Endre. "Sociolinguistic Studies on the Basis of Medieval Norwegian Charters." Language Change: Advances in Historical Sociolinguistics​, edited by Ernst Håkon Jahr, Mouton de Gruyter, 1999, pp. 263-290.

 

Aflevering van een tv-serie:

- "Kafkaesque." ​Breaking Bad​, created by Vince Gilligan, season 3, episode 9, Sony Pictures Television, 2010.

Let op! Wil je de regisseur en/of schrijver van de aflevering toevoegen, kijk dan onder het tabje 'Andere bijdragers'.

 

Artikel op een website:

- Oostendorp, Marc van. "Hebben olla uogala Nederlands geworden hinase hic anda thu." Neerlandistiek​, 10 Sep. 2018, www.neerlandistiek.nl/2018/09/hebban-olla-uogala-nederlands-geworden/.

Vaak​ hebben naast de auteur ook andere mensen een bijdrage geleverd aan een bron. Na de titel (of indien aanwezig containertitel) kun je deze personen noemen. Denk aan de redacteur van een bundel, de vertaler van een boek of de regisseur van een film.

Veelvoorkomende omschrijvingen zijn:

- adapted by

- directed by

- edited by

- illustrated by

- introduction by

- narrated by

- performance(s) by

- translated by

 

​Vertaald werk:

- ​​García Márquez, Gabriel. ​Honderd jaar eenzaamheid. Translated by C.A.G. van den Broek, Meulenhoff, 1972.​

Optioneel kun je de titel en publicatiedatum van het origineel toevoegen. Doe dit aan het eind van je bronvermelding:

- García Márquez, Gabriel. ​Honderd jaar eenzaamheid. ​Translated by C.A.G. van den Broek, Meulenhoff, 1972. Originally published in Spanish as ​Cien años de soledad ​(1967).

 

Geredigeerd werk (bijv. bundel):

- Mørck, Endre. "Sociolinguistic Studies on the Basis of Medieval Norwegian Charters." Language Change: Advances in Historical Sociolinguistics​, edited by Ernst Håkon Jahr, Mouton de Gruyter, 1999, pp. 263-290.

Let op! Als je naar het geredigeerde werk als geheel verwijst (en niet naar een bepaalde bron erin), zet je de redacteur(s) op de auteurspositie:

- Jahr, Ernst Håkon, editor.​ Language Change: Advances in Historical Sociolinguistics. Mouton de Gruyter, 1999.

 

Film / TV-serie 

In deze gevallen is er geen sprake van een duidelijke auteur, maar een samenwerkingsproject met meerdere belangrijke personen en rollen. Begin daarom met de titel en noem alle bijdragers die relevant zijn voor jouw bespreking van de bron op de 'andere bijdragers'-positie. Je hebt hierbij enige vrijheid om een bepaalde nadruk te leggen, bijvoorbeeld door hoofdrolspelers wel of niet te noemen.

​- ​Casablanca. Directed by Michael Curtiz, performances by Humphrey Bogart, Ingrid Bergman and Paul Henreid, Warner Bros., 1942.​

- Breaking Bad. Created by Vince Gilligan, Sony Pictures Television, 2008-13.

 

Sterke nadruk op een bepaalde betrokkene​

Staat in je betoog de rol van een bepaalde persoon centraal (bijv. een acteur of vertaler), dan kun je die op de auteurspositie plaatsen met een rolomschrijving:

- Bergman, Ingrid, performer. Casablanca. Directed by Michael Curtiz, Warner Bros., 1942.

- Broek, C.A.G. van den, translator. ​Honderd jaar eenzaamheid. By Gabriel García Márquez, Meulenhoff, 1972. 

Bijgedragen aan de bron, maar niet aan de gehele container?

In sommige gevallen beschrijf je personen die wel een rol hebben gespeeld bij de bron in kwestie, maar niet bij de container waar het in staat. Denk aan een vertaler van een enkele tekst in een bloemlezing, of de regisseur van een enkele aflevering van een TV-serie. Noem deze bijdragers gelijk na de brontitel, gevolgd door een punt.

- Muzaffar, May. "Spinning." Translated by Tahia Abdel Nasser. The Poetry of Arab Women: A Contemporary Anthology, edited by Nathalie Handal, Interlink, 2001, p. 233.

- "Kafkaesque." Written by Peter Gould and George Mastras, directed by Michael Slovis. Breaking Bad, created by Vince Gilligan, season 3, episode 9, Sony Pictures Television, 2010.

Soms bestaat een werk in méér dan een vorm, bijvoorbeeld in verschillende edities. Welke versie van het werk je gebruikt hebt, vermeld je na de titel en eventuele andere bijdragers. Het woord 'edition' wordt afgekort tot 'ed.'. Het noemen van de versie is voor lezers van groot belang voor het juist kunnen terugvinden van geciteerde informatie.

 

Versies en edities van boeken:

​- ​Burke, Peter. Popular Culture in Early Modern Europe. 3rd ed., Ashgate, 2009.

​- Renkema, Jan, and Christoph Schubert. ​Introduction to Discourse Studies. New ed., John Benjamins, 2018.

- De Bijbel. Willibrordvertaling, Katholieke Bijbelstichting, 1975.

- Burns, Sarah. Painting the Dark Side: Art and the Gothic Imagination in Nineteenth-Century America. E-book, U of California P, 2004, hdl.handle.net/2027/heb.30555.

Let op! Soms wordt een beschrijving gebruikt voor een nieuwe editie (bijv. 'new edition'), soms een nummering (bijv. '2nd edition').

 

Voorbeelden van versies in andere media:

- Schubert, Franz. ​Piano Trio in E Flat Major D 929. Performance by Wiener Mozart-Trio, ​unabridged version, Deutsch 929, Preiser Records, 2011.

- Leone, Sergio, director. ​Once Upon a Time in America. ​1984. Performances by Robert De Niro and James Woods, extended director's cut,​ Warner Bros., 2015.

​Sommige​ bronnen maken deel uit van een genummerde reeks. Voorbeelden zijn delen van een meerdelige boekenset (bijv. sommige handboeken) of jaargangen en nummers van tijdschriften. 

 

Boekdeel van een meerdelige set:

- Hourihane, Colum, editor. The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Architecture. Vol. 4, Oxford UP, 2012.

 

Meerdelige boekenset als geheel:

- Hourihane, Colum, editor. The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Architecture. Oxford UP, 2012. 6 vols.

De vermelding van het aantal delen van een werk is optioneel en komt achteraan in de verwijzing, voor en na een punt.

 

​Tijdschriften

​Tijdschriften worden genummerd in jaargangen (vol.) en nummers (no.). De meeste tijdschriften hebben een doorlopende jaargangnummering en binnen deze jaargangen een aantal nummers (voorbeeld 1). Soms komt het voor dat een tijdschrift enkel een jaargangnummering gebruikt (omdat het éénmaal per jaar uitkomt, voorbeeld 2) of enkel een doorlopende nummering heeft en geen jaargangnummer (voorbeeld 3).

- Haugen, Jason D. ​"Derived Verbs of Possession in Uto-Aztecan: Reconstructions and Paths of Change." Anthropological Linguistics, ​vol. 59, no. 2, Summer 2017, pp. 163-204.

- Bentein, Klaas. "The Decline of Infinitival Complementation in Ancient Greek: A Case of Diachronic Ambiguity Resolution?" Glotta​, vol. 94, 2018, pp. 82-108.

- Krogt, Peter van der. ​"Kerken op kaarten door de eeuwen heen." Oude Hollandse Kerken, no. 85, Winter 2017, pp. 2-9.

 

​Overige media

Nummeringen komen soms ook voor bij andere media. Gebruik een omschrijvend woord of de naam van het nummeringssysteem gevolgd door het nummer. Hier volgen een aflevering van een tv-serie en een klassiek muziekstuk met catalogusnummer:

- "Kafkaesque." Written by Peter Gould and George Mastras, directed by Michael Slovis. Breaking Bad, created by Vince Gilligan, season 3, episode 9, Sony Pictures Television, 2010.

- Schubert, Franz. ​Piano Trio in E Flat Major D 929. Performance by Wiener Mozart-Trio, ​unabridged version, Deutsch 929, Preiser Records, 2011.

De uitgever is de organisatie die de hoofdverantwoordelijkheid heeft gehad bij de totstandkoming en verspreiding van het werk.

 

​De uitgever bepalen

Je kunt de uitgever van een boek meestal vinden op de titelpagina. Vind je hier niets, kijk dan ook op de copyrightpagina. Deze komt doorgaans na de titelpagina. Het kan zijn dat meerdere partijen samen de rol van uitgever hebben gespeeld. Noem ze dan allemaal gescheiden door een schuine streep (/). Wordt een uitgever genoemd als een divisie van een grotere onderneming, bijv. "Liveright Publishing Company, a division of W.W. Norton & Company" of "Routledge - Taylor & Francis Group", noem dan enkel de divisie (resp. Liveright en Routledge).

 

Afkorten:

Kort University Press af tot UP, bijvoorbeeld:

- Cambridge UP

- U of California P

Laat handelswoorden als Company (Co.), Corporation (Corp.), Incorporated (Inc.) en Limited (Ltd.) achterwege.

 

Boek met één uitgever:​

- Williamson, Joel. William Faulkner and Southern History. Oxford UP, 1993.

 

Boek met meerdere uitgevers:

- Mather, Alexander S., and Keith Chapman. ​Environmental Resources. Longman Scientific & Technical / John Wiley & Sons, 1995.

Noem de uitgevers in de volgorde waarin je ze op de titelpagina vindt.

​Voorbeelden in overige media:

Website of blog

​De organisatie(s) die verantwoordelijk zijn voor een website of blog kun je vaak onderaan de pagina vinden, of op een aparte pagina die informatie geeft over de website.

- Millett, Bella, editor. "Notes on Translating Middle English." Wessex Parallel WebTexts​, U of Southampton, 9 Sep. 2014, www.soton.ac.uk/~wpwt/notes/metrans.htm.

Film, tv-serie, muziekalbum

​De productie- of platenmaatschappij vervult feitelijk dezelfde rol als een uitgever voor boeken, bijv.:​

​- ​​Casablanca. Directed by Michael Curtiz, performances by Humphrey Bogart, Ingrid Bergman and Paul Henreid, Warner Bros., 1942.​

- Van Morrison, Astral Weeks. Warner Bros., 1968.

 

Wanneer laat je de uitgever weg?​

​De uitgever hoeft niet genoemd te worden bij tijdschriften en andere bladen (zoals kranten). De naam van het tijdschrift volstaat.

Bij webpagina's hoeft de organisatie die de website publiceert niet genoemd te worden als de naam van de website nagenoeg overeenkomt met die organisatie, of als de publicerende organisatie geen betrokken rol heeft gespeeld bij het totstandkomen van de inhoud waar je naar verwijst (denk aan platforms zoals Youtube voor films of WordPress voor blogs). 

​Boek:

- Jahr, Ernst Håkon, editor. Language Change: Advances in Historical Sociolinguistics. Mouton de Gruyter, 1999.

 

Tijdschriftartikel: 

- Burm, Paul. "Hollandse turfwinning in de omgeving van Friedrichstadt." Historisch-Geografisch Tijdschrift, no. 16, 1998, pp. 189-196.

 

Tijdschriftartikel: maand of seizoen vermelden

In sommige gevallen wordt op het tijdschriftnummer expliciet de maand of het seizoen vermeld. Dit kun je overnemen in je bronvermelding:

- Saltzman, Benjamin A. "Vt hkskdkxt: Early Medieval Cryptography, Textual Errors, and Scribal Agency." Speculum, vol. 93, no. 4, Oct. 2018, pp. 975-1009.

- García-Reidy, Alejandro. "Spanish Comedias as Commodities: Possession, Circulation, and Institutional Regulation." Hispanic Review, ​vol. 80, no. 2, Spring 2012, pp. 199-219. 

Let op! Kort alle (Engelstalige) maanden met méér dan vier letters af: Jan., Feb., Mar., Apr., May, June, July, Aug., Sept., Oct., Nov., Dec.

Seizoenen schrijf je in de bronvermelding met een hoofdletter: Winter, Spring, Summer, Fall/Autumn.

 

Project van meerdere jaren

​- Versteegh, Kees, general editor. ​Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, ​Brill, 2006-09. 5 vols.

- Nederlandse Dialectenbank. Meertens Instituut, 2013-19. www.meertens.knaw.nl/ndb/.

Zijn de eerste twee getallen in de data gelijk, laat die dan in het tweede jaartal weg: "1966-72". Zo niet, schrijf dan voluit: "1890-1921".

 

Oorspronkelijke jaar van uitgave bij een latere versie:

- Burke, Peter. Popular Culture in Early Modern Europe. 1978. 3rd ed., Ashgate, 2009.

- Wordsworth, William. "I Wandered Lonely as a Cloud." 1807. The Norton Anthology of Poetry, 1970, edited by Margaret Ferguson et al., 4th ed., W.W. Norton, 1996, pp. 732-733.

Het jaar van de oorspronkelijke uitgave van een werk noem je direct na de desbetreffende titel. Dit is niet verplicht, maar kan belangrijk zijn voor het juist waarderen en interpreteren van een bron. Bij het tweede voorbeeld is het voor een juist begrip van de bron belangrijk om te weten dat het een gedicht uit 1807 is. Het uitgavejaar van de eerste editie van de bloemlezing (1970) is wellicht minder belangrijk om te vermelden.

 

​Artikelen met volledige publicatiedatum (websites, blogs, kranten, etc.)

​Bij veel online posts en artikelen vind je nauwkeurige publicatiedata. Hetzelfde geldt voor dagbladen. Vul indien mogelijk de dag, maand en het jaar van publicatie in:

- Oostendorp, Marc van. "Hebban olla uogala Nederlands geworden hinase hic anda thu." Neerlandistiek, 10 Sep. 2018, www.neerlandistiek.nl/2018/09/hebban-olla-uogala-nederlands-geworden.

- Ruiter, Marieke de. "Aantal Britten dat Nederlander wil worden stijgt fors." De Volkskrant, 17 Jan. 2019, p. 7.

Bij sommige werken heb je nadere informatie nodig om duidelijk te maken waar je bron precies te vinden is, m.a.w. de locatie. Dit betekent verschillende dingen voor verschillende brontypen. Sluit de locatieaanduiding altijd af met een punt.

 

Gedrukte werken

Als je bron deel uitmaakt van een grotere gedrukte 'container' (houder), dan is de locatie het paginabereik van de bron binnen die container. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bijdrage in een bundel, een artikel in een tijdschrift, of een individuele tekst in een bloemlezing:

- Mørck, Endre. "Sociolinguistic Studies on the Basis of Medieval Norwegian Charters." Language Change: Advances in Historical Sociolinguistics, edited by Ernst Håkon Jahr, Mouton de Gruyter, 1999, pp. 263-290.

- Whitman, Walt. "When I Heard the Learn'd Astronomer." 1865. The Norton Anthology of Poetry, edited by Margaret Ferguson et al., 4th ed., W.W. Norton, 1996, p. 969.

Let op! Gebruik 'p.' voor een enkele pagina, en 'pp.' voor een bereik van meerdere pagina's.

 

Webbronnen

​Bij webbronnen zijn er twee opties om de locatie aan te geven, een URL of een DOI ('digital object identifier').

 

URL

Kopieer de volledige link uit je browser, maar verwijder http:// of https://. Eindig met een punt.

- Millett, Bella, editor. "Notes on Translating Middle English." Wessex Parallel WebTexts, U of Southampton, 9 Sep. 2014, www.soton.ac.uk/~wpwt/notes/metrans.htm.

 

​DOI

​Een DOI ('digital object identifier') is een code die gekoppeld is aan een digitale bron, met name bij digitale wetenschappelijke tijdschriften en ebooks. Zelfs als de URL verandert, blijft de DOI intact. Als je zowel een DOI als een URL hebt, heeft de DOI dus de voorkeur. Begin je DOI-vermelding altijd met "doi:" en eindig met een punt.

- Trudgill, Peter. "Colonial Dialect Contact in the History of European Languages: On the Irrelevance of Identity to New-Dialect Formation." ​Language in Society​, Vol. 37, No. 2, Apr. 2008, pp. 241-254, doi:10.1017/S0047404508080287.

In sommige gevallen, zoals hier, zijn zowel een paginabereik als een URL/DOI van toepassing. Vermeld beide in de locatiepositie.

 

​Hoe kom je van een DOI naar de bron?

Typ "https://doi.org/" en plak je DOI (zonder "doi:") erachter. Plak dit in de adresbalk van je browser en druk op enter.

Vergeet niet de punt aan het eind van je bronverwijzing weg te laten.

Test jezelf