Skip to Main Content

MLA: Verwijzen naar literatuur in MLA-stijl

Leer verwijzen naar literatuur volgens de richtlijnen van de Modern Language Association of America.

Hoe werkt bronvermelding?

"Standing on the shoulders of giants"; onderzoek doe je zelden vanaf nul. Maak daarom altijd duidelijk op welke bronnen je je baseert.

De bronvermelding van je tekst bestaat uit twee delen:

  • verwijzingen in de tekst (in de passage waarvoor je de bron hebt gebruikt)
  • een bibliografie / bronnenlijst aan het eind van je stuk

 

Verwijzingen in de tekst

Verwijzingen in de tekst dienen om duidelijk te maken welke bronnen je hebt gebruikt voor een bepaalde passage. Waar komen de beschreven ideeën vandaan? Wie citeer of parafraseer je hier? Op wiens ideeën bouw je voort, of tegen wiens ideeën ga je juist in?

Verwijzingen zijn zo kort mogelijk. Ze moet je lezer efficiënt naar de juiste titel in je bibliografie verwijzen, zonder daarbij al te veel van het betoog af te leiden.

 

Bibliografie

De bibliografie of bronnenlijst staat meestal aan het eind van een stuk. Hier geef je meer informatie over de bronnen waar je in je tekst naar verwezen hebt. Op deze manier kan een lezer goed overzien van welke bronnen je gebruik hebt gemaakt en kan hij of zij meer informatie vinden over een bron waar in de tekst naar verwezen is.

Neem in je bibliografie enkel die bronnen op waarnaar je ook verwijst in de tekst.                                        

Welke informatie hoort er in een bronvermelding?

Bij het verwijzen is het belangrijk om te bepalen welke informatie over de bron je moet vermelden. De onderstaande negen punten laten zien welke elementen er (indien van toepassing) volgens de MLA-stijl in je bronvermelding in de bibliografie moeten staan. Ze komen in deze volgorde te staan.

 

1) Auteur(s)
2) Titel van de bron
3) Titel van de 'container'

De container / houder is de overkoepelende eenheid waarin je bron zich bevindt. Een bundel is een houder van aparte hoofdstukken, een tijdschrift een houder van artikelen, een televisieserie een houder van een aflevering, etc.

4) Andere bijdrager(s)

Misschien hebben er naast de auteur(s) ook nog andere personen aan deze bron gewerkt, bijvoorbeeld een redacteur van een bundel of een vertaler van een anderstalig werk.

5) Versie

Bijv. een bepaalde (herziene) editie.

6) Nummer

Bijv. een deel uit een reeks of een nummer van een tijdschrift.

7) Uitgever
8) Jaar van uitgave

Vermeld het jaar van uitgave van de editie die jij gebruikt hebt, niet de eerste druk. Het gaat erom dat je de lezer kunt leiden naar de bron die jij in handen hebt gehad.

9) Locatie

Soms moet je bepaalde informatie geven over de locatie om ervoor te zorgen dat anderen de bron kunnen vinden. Denk aan de pagina's in een tijdschrift of de URL van een website.

 

Twee voorbeelden:

Vaak zijn enkel een paar elementen van toepassing op je bron (hier 1, 2, 7 en 8):

- Dworkin, Stephen. ​A Guide to Old Spanish. Oxford UP, 2018​.

 

Bij andere werken moet je meer informatie noemen. In deze verwijzing zijn alle negen punten verwerkt:

- Milton, John. "Lycidas." The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors​, edited by Meyer H. Abrams and Stephen Greenblatt, 9th ed., vol. 1, W.W. Norton, 2013, pp. 781-786. 

Hoe lees je dit nu?

Dit is het werk ​Lycidas (een gedicht) van John Milton, opgenomen in de ​Norton Anthology of English Literature, die is geredigeerd door Abrams en Greenblatt. Het is de negende editie van deze anthologie en je verwijst naar boekdeel 1 (het is tweedelig). Deze editie is in 2013 uitgegeven door uitgever Norton en het gedicht in kwestie is te vinden op pagina's 781-786.