Skip to Main Content

UB-gids FNWI: Verwijzen naar literatuur

Hulp bij zoeken, vinden en (her)gebruiken van de juiste wetenschappelijke literatuur voor FNWI studenten en medewerkers

 Bronvermelding

Van studenten aan een wetenschappelijke instelling mag worden verwacht dat ze relevante informatie op kunnen sporen, die kritisch kunnen verwerken en het resultaat op verantwoorde wijze op papier kunnen zetten. Helaas komt het nog wel eens voor dat studenten bij het doen van (literatuur)onderzoek onvoldoende of zelfs helemaal geen recht doen aan het werk van anderen. Die studenten plegen plagiaat: ze suggereren dat er sprake is van eigen werk, terwijl het in werkelijkheid gaat om werk van anderen. Met de juiste bronvermelding kun je plagiaat voorkomen.

Hieronder vind je meer informatie over hoe je op een goede manier verwijst naar literatuur in je eigen werk. Voor meer informatie over plagiaat, zie de pagina Plagiaat FAQ.

 Verwijzen naar literatuur

Er is geen standaard manier waarop literatuurverwijzingen in wetenschappelijke teksten worden opgenomen. Er zijn tientallen systemen in omloop. Meestal is het vakgebied bepalend voor de stijl die je moet gebruiken. Zo wordt binnen de scheikunde veel gebruik gemaakt van de ACS Style, de stijl van de American Chemical Society; binnen biologie wordt meestal de CBE style gehanteerd. De docenten kunnen je nader informeren over de stijl die je moet gebruiken.

De verwijsstijl bepaalt hoe je bronnen vermeldt. Het kan zijn dat je korte bronvermeldingen in de tekst zet, b.v. een nummer of een auteursnaam met jaartal. In een referentielijst aan het einde van het werkstuk worden dan meer gegevens over de bronnen gepresenteerd.

In de andere box vind je een aantal voorbeelden van verwijsstijlen.

Endnote en Mendeley zijn beide programma's om eigen databases met referenties aan te maken. De hierin opgeslagen referenties kun je in MS Word verwerken als verwijzingen, waarna automatisch ook een referentielijst wordt aangemaakt. In beide programma's kun je de stijl kiezen waarin de literatuurverwijzingen worden opgemaakt (bijvoorbeeld de ACS style of de CBE style). Ook kun je de stijl zelf aanpassen. Meer informatie over deze programma's vind je hier:

De Library of Science organiseert regelmatig workshops EndNote. Kijk hiervoor in het overzicht van workshops.

Installeren
EndNote is gratis voor studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit. Je kunt met een USB-stick naar het ICT-servicepunt in de Centrale Bibliotheek gaan om het programma er op te laten zetten. Studenten van FNWI kunnen Endnote downloaden vanaf de install-site van C&CZ als ze op de campus zijn/VPN-verbinding hebben.

Gebruik je LateX? Reference manager Zotero is een goed alternatief voor EndNote.

Hoe beoordeel je of de gevonden literatuur wetenschappelijk is? Dit is niet altijd even makkelijk. Van de tijdschriften die de UB aanbiedt kun je verwachten dat ze peer-reviewed zijn, maar hoe zit dat met een onbekend artikel op een website?

Stel jezelf de volgende vragen:
- Wie heeft het artikel geplaatst? Is dit een wetenschappelijke instelling of niet?
- Wie heeft er (commercieel) belang bij dit artikel?
- Is het artikel ook in een ander medium gepubliceerd? Is dat medium betrouwbaar en/of wetenschappelijk?
- Is het een persoonlijke pagina of niet?

Tijdschriften als Quest, Kijk of Zo Zit Dat zijn populair-wetenschappelijke tijdschriften, maar worden niet gepeer-reviewed en hebben een commercieel belang, en zijn dus ook niet wetenschappelijk.

 Voorbeelden

Format:
Auteur, A. A. (als die er is). Naam van de site. URL (accessed maand dag, jaartal), andere informatie voor identificatie (als die er is).

Voorbeeld
Thermofisher.com. https://www.thermofisher.com (toegang 15 Aug, 2023)

 

Let op: een digitaal artikel is niet hetzelfde als een website! Bekijk dit voorbeeld. Je verwijst hiernaar zoals naar een artikel, dus gebruik niet de URL als verwijzing!

Format
Auteur, A. A; Auteur, B. B; Auteur, C. C. Titel van het artikel. Tijdschriftafkorting (cursief) [Online als je een elektronisch artikel hebt] Jaartal (vetgedrukt), Volume (cursief), Pagina's.

- Bij gedrukte tijdschriftartikelen is het niet verplicht de titel van het artikel te geven. Het is wel aan te raden.
- De afkortingen van de tijdschriftnamen komen uit de Chemical Abstracts Service Source Abstracts (CASSI). In The ACS style guide zijn de afkortingen van meer dan 1.000 veel gebruikte chemische tijdschriften te vinden op pp 328-339. Je kunt ook zoeken op het tijdschrift: http://cassi.cas.org/search.jsp.
- Bij elektronische artikelen zet je [Online] achter de tijdschriftafkorting, en geef je aan het einde de URL en de datum waarop je het artikel geraadpleegd hebt.

Voorbeelden
Gedrukt:
Ellefson, J.W.; Gollihar, J.; Shroff, R.; Shivram, H.; Iyer, V.R.; Ellington, A.D. Synthetic evolutionary origin of a proofreading reverse transcriptase Science 2016, 352, pp 1590-1593

Elektronisch:
Muis, S; Verlaan, M; Winsemius, H.C.; Aerts, J.C.J.H.; Ward, P.J. A global reanalysis of storm surges and extreme sea levels Nature Communications [Online] 2016, 7, 11969. https://dx.doi.org/10.1038/ncomms11969 (accessed June 29, 2016).

 

Er zijn verschillende soorten boeken waar naar verwezen kan worden:
1) Boeken met auteurs
2) Boeken met redacteuren (editors) 
3) Hoofdstukken met auteurs in een boek met redacteur(en)/editor(s).


1) Boek met auteur(s)
Bij een boek met auteurs staan de namen van de schrijvers op de voorpagina genoemd.

Format
Auteur, A. A.; Auteur, B. B. Titel van het boek (cursief), editie (als het niet de eerste editie is); Uitgever: Plaats, Jaartal; Pagina's.

Bij elektronische boeken zet je [Online] achter de titel van het boek, en geef je aan het einde de URL (Uniform Resource Locator) en de datum waarop je het boek geraadpleegd hebt.

Voorbeelden

  • Dill, K. A.; Bromberg, S. Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Chemistry and Biology; Garland Science: New York, 2003.
  • Engel, R.; Cohen, J. I. Synthesis of Carbon-Phosphorus Bonds: New Methods of Exploration; CRC Press: Boca Raton, FL, 2004; pp 54-56.
  • Zumdahl, S. S. Chemical Principles, 4th ed.; Houghton Mifflin: Boston, MA, 2002; p 7.
  • Pavan, P.; Larcher, L.; Marmioli, A. Floating gate devices: operation and compact modeling [Online]; Kluwer Academic Publishers; Boston, MA, 2004; pp 37-55. http://link.springer.com/book/10.1007%2Fb105299 (accessed Dec 23, 2014).

2) Boek met redacteuren (editors): er wordt verwezen naar het hele boek
Bij een boek met redacteuren staat welke redacteuren (editors) betrokken zijn.

Format
Titel van het boek (cursief); Editor, A. A., Editor, B. B., Editor, C. C.; Informatie over de serie (als die er is; inclusief nummer van de serie); Uitgever: Plaats, Jaartal.

Voorbeelden

  • Polymers for Microelectronics and Nanoelectronics; Lin, Q., Pearson, R. A., Hedrick, J. C., Eds.; ACS Symposium Series 874; American Chemical Society: Washington, DC, 2004.
  • Quantitative Level of Chemical Reactions; Zaikov, G. E., Jimenez, A., Eds.; Nova Science Uitgevers: New York, 2003.

3) Hoofdstukken met auteur(s) in een boek met redacteur(en)/editor(s)

Format
Auteur, A. A.; Auteur, B. B. Titel van het hoofdstuk. In Titel van het boek (cursief) , editie (als het niet de eerste editie is); Editor, A. A., Editor, B. B.; Informatie over de serie (als die er is; inclusief nummer van de serie); Uitgever: Plaats, Jaartal; Volume Nummer (als dat er is), Pagina's.

Voorbeelden

  • Downs, G. M.; Barnard, J. M. Clustering Methods and Their Uses in Computational Chemistry. In Reviews in Computational Chemistry; Wiley: Hoboken, NJ, 2002; Vol. 18, p 11.
  • Lenhart, J. L.; Fischer, D. A.; Sambasivan, S.; Lin, E. K.; Soles, M. A. Utilizing Near Edge X-ray Absorption Fine Structure to Probe Interfacial Issues in Photolithography. In Polymers for Microelectronics and Nanoelectronics; Lin, Q., Pearson, R. A., Hedrick, J. C., Eds.; ACS Symposium Series 874; American Chemical Society: Washington, DC, 2004; pp 98-117.

Artikel (lemma) in een encyclopedie

Format
Titel van het artikel. Naam van de encyclopedie (cursief), editie (als het niet de eerste editie is); Uitgever: Plaats, Jaartal; Volume Nummer, Pagina's.

Als een artikel auteurs heeft kun je daarmee beginnen. Bij elektronische artikelen, zet je [Online] achter de titel van de encyclopedie, en geef je aan het einde de URL en de datum waarop je het artikel geraadpleegd hebt.

Voorbeelden
Gedrukt:
Psychopharmacological Agents. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 4th ed.; Wiley: New York, 1996; Vol. 20, pp 455-457.

Elektronisch:
Aalberse, R. C.; Kapsenberg, M. L. Allergens. Encyclopedia of Life Sciences [Online]; Wiley: Chichester, 2006. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/npg.els.0000938/full (accessed Dec 23 2014).