Skip to Main Content

UB-gids FNWI: Plagiaat FAQ

Hulp bij zoeken, vinden en (her)gebruiken van de juiste wetenschappelijke literatuur voor FNWI studenten en medewerkers

 Algemene vragen

Mis je jouw vraag over plagiaat? Stel hem aan ons! Onder aan deze pagina vind je tips voor websites en handboeken.

Deze antwoorden zijn grotendeels ontleend aan de studentenhandleiding plagiaat.

 Handboeken/websites

In veel communicatiehandboeken voor studenten in het hoger onderwijs zijn meer of minder uitvoerige aanwijzingen te vinden voor het zorgvuldig omgaan met bronvermeldingen. Nuttige en gedetailleerde richtlijnen zijn te vinden in wereldwijd gebruikte handboeken zoals:

Een veel gebruikt Nederlandstalig handboek met adviezen die helpen om onbedoeld plagiaat te voorkomen, is Leren Communiceren (vijfde druk); zie met name de paragrafen 12.6 en 12.7 (Steehouder et al., 2006, p. 385-392). De aanwijzingen en voorbeelden hier zijn mede gebaseerd op de adviezen rond plagiaatpreventie die gegeven worden in dit boek.

 Praktische vragen

Deze antwoorden zijn grotendeels ontleend aan de studentenhandleiding plagiaat.