Skip to Main Content

UB-gids Rechtsgeleerdheid: Nederlandse parlementaire documenten

Overzicht van juridische literatuur, rechtsbronnen en informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Nederlandse parlementaire documenten

Hieronder vindt u informatie over:

 • de verschillende soorten parlementaire documenten
 • de vindplaatsen van parlementaire documenten, zowel gedrukt als digitaal
 • de wettensets van de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid
 • het achterhalen van de parlementaire geschiedenis van een wet of een wetsartikel
   

Wetgevingskalender

Er zijn drie soorten parlementaire documenten:

 1. Handelingen
  De woordelijke verslagen van alles wat er in de vergaderingen van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en Verenigde Vergadering is besproken. Ook wel Kamerverslagen genoemd;

  Lees meer ...

 2. Kamerstukken
  Schriftelijk uitgewisselde stukken tussen regering en parlement. Ook wel Bijlagen genoemd;

  Lees meer ...

 3. Aanhangsels
  Schriftelijke vragen van Kamerleden van de Eerste of Tweede Kamer en de bijbehorende antwoorden van de minister of staatssecretaris. Ook wel Kamervragen genoemd.

  Lees meer ...

Inhoud: Gedrukte uitgaven - Databanken - Registers

 

Gedrukte uitgaven

Bent u op zoek naar parlementaire documenten en weet u het kamerstuknummer dan kunt u terecht bij het Documentatiesysteem Kamerstukken van de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid. Daar vindt u de zogenaamde wettensets.
De verzameling wettensets loopt vanaf kamerstuk 10504 t/m 24047. Wettensets hiervóór - met name uit de periode tussen 1960 en 1970 - zijn soms ook aanwezig.

 


Databanken

Inhoud: Overheid.nl - Staten-Generaal Digitaal - Rechtsorde - OpMaat

 

Overheid.nl

Via Overheid.nl worden de volgende parlementaire publicaties van zowel de Eerste als de Tweede Kamer vanaf 1 januari 1995 aangeboden:

 • Agenda's
 • Handelingen
 • Kamerstukken
 • Kamervragen met antwoorden
 • Kamervragen zonder antwoorden
 • Niet-dossierstukken
 • Bijlagen

Klik hier voor een afbeelding van het uitgebreide zoekscherm

Staten-Generaal Digitaal

Deze website maakt de parlementaire publicaties van de Eerste en de Tweede Kamer uit de periode 1814-1995 voor iedereen toegankelijk en doorzoekbaar.

U kunt kiezen om eenvoudig te zoeken via het startscherm of om geavanceerd te zoeken via het tabje Uitgebreid zoeken.
Als u in het uitgebreide zoekscherm klikt op een Documenttype krijgt u specifieke zoekvelden voor dat type document te zien.

Klik hier om het scherm te zien (u kunt in dit scherm scrollen, zoeken en links aanklikken).

Rechtsorde

Rechtsorde is geen databank maar een zoekmachine. U kunt via Rechtsorde gelijktijdig zoeken naar parlementaire documenten in Overheid.nl en Staten-Generaal Digitaal.

U kunt zoeken in het eenvoudig zoekscherm, waarbij u eventueel onder Alle informatie aan kunt geven dat u wilt zoeken in officiële publicaties.

U kunt ook uitgebreid zoeken. Kiest u vervolgens onder Alle informatie voor officiële publicaties dan krijgt u een aantal specifieke zoekvelden tot u beschikking.

Klik hier voor een afbeelding van het uitgebreide zoekscherm

Nadat u gezocht heeft, heeft u links in het scherm de mogelijkheid het zoekresultaat verder te beperken door middel van:

 • zoeken met een extra zoekterm
 • diverse filters
 • het uitsluiten van resultaten (klik op het kruisje voor de verfijning)

OpMaat

In OpMaat zijn de volgende parlementaire publicaties opgenomen:

 • Agenda's Eerste en Tweede Kamer
 • Handelingen Eerste en Tweede kamer
 • Kamerstukken Eerste en Tweede Kamer
 • Kamervragen Eerste en Tweede Kamer (met en zonder antwoord)
 • Niet-dossierstukken
 • Bijlagen

Alle publicaties zijn beschikbaar vanaf 1 januari 1995, met uitzondering van de Niet-dossierstukken en de Bijlagen. Het formaat van de tekst van deze publicaties is pdf.

Klik hier voor een afbeelding van het uitgebreide zoekscherm

 


Registers

De volgende registers zijn beschikbaar om te zoeken naar parlementaire publicaties. Deze vindt u in de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid onder plaatsingscode A28-3:

 • Register op de kamerstukken en handelingen van de Statengeneraal: zittingsjaren 1979/80 - 1988/89. Een trefwoordenindex en Kamerstukkenlijst gebaseerd op het parlementaire documentatiesysteem (PARDOS) van de UB Utrecht

  Klik hier voor een afbeelding

 • Register parlementaire publikaties : 1989/90 - 2001/2002

  Klik hier voor een afbeelding

 • Register parlementaire publicaties en Staatscourant : 2002 - nr. 1 2008

  Klik hier voor een afbeelding

 • Register officiële publicaties en SC : 2008 - ...

  Klik hier voor een afbeelding

 

Tip
Via Staten-Generaal Digitaal zijn ook diverse registers en lijsten tussen 1814 en 1995 te raadplegen. U kunt zoeken in de registers of via het overzicht de oorspronkelijke registers raadplegen.
Waarschuwing
niet alle soorten registers zijn voor alle jaren beschikbaar.

In de kasten van het Documentatiesysteem Kamerstukken kunt u de zogenaamde wettensets vinden. Deze wettensets bevatten per wetsontwerp (ook verworpen en ingetrokken wetsontwerpen) en nota alle documentatie die daarop betrekking heeft.

In elke wettenset treft u achtereenvolgens aan:

 • de Kamerstukken van de Tweede Kamer (Koninklijke Boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting, Advies Raad van State en andere vervolgstukken);
 • passages uit de Handelingen van de Tweede Kamer waarin het ontwerp aan de orde komt;
 • de Kamerstukken van de Eerste Kamer (onder andere Gewijzigd voorstel van wet);
 • passages uit de Handelingen van de Eerste Kamer waarin het ontwerp aan de orde komt;
 • Staatsblad waarin de wet wordt afgekondigd;
 • eventueel Staatsblad houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet.

Elke wettenset is in feite een boekje met de parlementaire geschiedenis van de betreffende wet. Nota's ondergaan een soortgelijke behandeling.

De wettensets zijn gerangschikt op kamerstuknummer. De verzameling wettensets loopt vanaf kamerstuk 10504 t/m 24047. Wettensets hiervóór -met name uit de periode tussen 1960 en 1970- zijn soms ook aanwezig.

Als u de parlementaire geschiedenis van een wet of een wetsartikel wilt achterhalen kunt u op verschillende manieren te werk gaan.

Wilt u weten hoe u een wet(sartikel) op kunt zoeken, raadpleegt u dan de pagina Hoe vindt u Nederlandse wetgeving.

Inhoud: Staatsblad - Overheid.nl - OpMaat - Kluwer Navigator

 

Staatsblad

Als een wet in het Staatsblad gepubliceerd wordt, vindt u vanaf 1946 achteraan een vermelding van de parlementaire stukken.

Klik hier voor twee voorbeelden

Tip
Vanaf 1995 is het Staatsblad digitaal beschikbaar via overheid.nl.

 


Overheid.nl

Overheid.nl is een vrij toegankelijke website waar u in het onderdeel Wet- en regelgeving naast de tekst van wet- en regelgeving ook informatie over de parlementaire geschiedenis op kunt vragen. Dit wordt de Wetstechnische informatie () genoemd. Overheid.nl biedt vervolgens de mogelijkheid om door te klikken naar parlementaire documenten.

Klik hier voor een afbeelding

Voor documenten die na 1 januari 1995 zijn verschenen wordt u doorgelinkt naar Overheid.nl zelf. U beschikt dan over een dossier met in ieder geval Kamerstukken en Handelingen. Recente dossiers kunnen ook andere relevante stukken bevatten, zoals Agenda's, Bijlagen en Staatsbladen.

Voor stukken die voor 1 januari 1995 zijn verschenen wordt u doorgelinkt naar de databank Staten-Generaal Digitaal.
Let op
Het betreft hier echter uitsluitend links naar Kamerstukken, en niet naar Handelingen of Kamervragen. Handelingen en Kamervragen zult u vervolgens zelf op moeten zoeken. Bovendien werken niet alle links.

 


OpMaat

In OpMaat kunt u via het onderdeel Wet- en regelgeving naast de tekst van wet- en regelgeving ook informatie over de parlementaire geschiedenis op kunt vragen. Dit wordt de Wetstechnische informatie genoemd. OpMaat biedt vervolgens de mogelijkheid om door te klikken naar parlementaire documenten.

Klik hier voor een afbeelding

Voor documenten die na 1 januari 1995 zijn verschenen wordt u doorgelinkt binnen OpMaat zelf. U beschikt dan over een dossier met in ieder geval Kamerstukken en Handelingen. Recente dossiers kunnen ook andere relevante stukken bevatten, zoals Agenda's, Bijlagen en Staatsbladen.

Voor stukken die voor 1 januari 1995 zijn verschenen wordt u doorgelinkt naar de databank Staten-Generaal Digitaal.
Let op
Het betreft hier echter uitsluitend links naar Kamerstukken, en niet naar Handelingen of Kamervragen. Handelingen en Kamervragen zult u vervolgens zelf op moeten zoeken. Bovendien werken niet alle links.

 


Kluwer Navigator

In Kluwer Navigator kunt u de historie van de wet bekijken, evenals de gegevens van deze versie ( klik hiervoor op het +teken bij Geldend ...) en de oorspronkelijke regeling en de eventuele aanhangige wetsvoorstellen. Onder de titel van de wet vindt u een blokje met een chronologisch overzicht van historische en eventueel toekomstige versies van de wet. Overal treft u gegevens aan van de bijbehorende Kamerstukken en Staatsbladen. Via links kunt u doorklikken naar full text versies die beschikbaar zijn via Staten-Generaal Digitaal en Overheid.nl.

 Let op
Het betreft hier uitsluitend links naar Staatsbladen en Kamerstukken, en niet naar Handelingen of Kamervragen. Handelingen en Kamervragen zult u vervolgens zelf op moeten zoeken.

Klik hier voor een afbeelding