Skip to Main Content

UB-gids Rechtsgeleerdheid: Facultaire Bibliotheekcommissie

Overzicht van juridische literatuur, rechtsbronnen en informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Facultaire Bibliotheekcommissie

De facultaire bibliotheekcommissie adviseert het faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid over de collectievorming en ziet toe op de besteding van de hiervoor bestemde middelen. De commissie heeft ook nadrukkelijk een adviserende stem met betrekking tot de financiële middelen die door de faculteit voor de bibliotheek beschikbaar worden gesteld. De kwaliteit van dienstverlening is ook een punt van aandacht.

In de facultaire bibliotheekcommissie hebben momenteel zitting:

prof. mr. Henri de Waele (voorzitter)
 henri.dewaele@ru.nl
Vaksectie Internationaal en Europees Recht
Annigje van Breugel (student-lid)
 assessor@jur.ru.nl
Student-assessor Faculteitsbestuur
drs. Ine van den Heuvel (adviserend lid)
 ine.vandenheuvel@ru.nl
Directeur Bedrijfsvoering
mr. Ruben Aksay
 ruben.aksay@ru.nl
Vaksectie Strafrecht en Criminologie
prof. mr. Danny Busch
 danny.busch@ru.nl
Vaksectie Ondernemingsrecht
prof. mr. Paul Minderhoud
 paul.minderhoud@ru.nl
Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht
prof. mr. Ben Schuijling
 ben.schuijling@ru.nl

Vaksectie Burgerlijk Recht
Directeur Onderzoekscentrum Onderneming & Recht

mr. Leon Trapman
 leon.trapman@ru.nl
Vaksectie Staatsrecht
prof. mr. Rick Verhagen
 rick.verhagen@ru.nl
Vaksectie Bugerlijk Recht