Skip to main content

UB-gids Rechtsgeleerdheid: Facultaire Bibliotheekcommissie

Overzicht van juridische literatuur, rechtsbronnen en informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Facultaire Bibliotheekcommissie

De facultaire bibliotheekcommissie adviseert het faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid over de collectievorming en ziet toe op de besteding van de hiervoor bestemde middelen. De commissie heeft ook nadrukkelijk een adviserende stem met betrekking tot de financiële middelen die door de faculteit voor de bibliotheek beschikbaar worden gesteld. De kwaliteit van dienstverlening is ook een punt van aandacht.
In de facultaire bibliotheekcommissie hebben momenteel zitting:

 

prof. mr. Henri de Waele (voorzitter)
 h.dewaele@jur.ru.nl
Vaksectie Internationaal en Europees Recht
mw. Fatbardha Selmani (student-lid)
 fatbardha.selmani@student.ru.nl
Student-assessor Faculteitsbestuur
drs. Ine van den Heuvel (adviserend lid)
 i.vandenheuvel@jur.ru.nl
Directeur Bedrijfsvoering
prof. mr. Danny Busch
 d.busch@jur.ru.nl
Vaksectie Ondernemingsrecht
prof. mr. Bas de Jong
 b.dejong@jur.ru.nl
Vaksectie Ondernemingsrecht
mr. Melvin Kremers
 m.kremers@jur.ru.nl
Vaksectie Strafrecht en Criminologie
mr. drs. Imke Lintsen
 i.lintsen@jur.ru.nl
Vaksectie Sociaal Recht
mr. dr. Paul Minderhoud
 p.minderhoud@jur.ru.nl
Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht
mr. Mariëlle Rog
 m.rog@jur.ru.nl
Vaksectie Bestuursrecht
prof. mr. Ben Schuijling
 b.schuijling@jur.ru.nl

Vaksectie Burgerlijk Recht
Directeur Onderzoekscentrum Onderneming & Recht

mr. drs. Joost Sillen
 j.sillen@jur.ru.nl
Vaksectie Staatsrecht
prof. mr. Rick Verhagen
 r.verhagen@jur.ru.nl
Vaksectie Bugerlijk Recht