Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

UB-gids Rechtsgeleerdheid: Facultaire Bibliotheekcommissie

Overzicht van juridische literatuur, rechtsbronnen en informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Facultaire Bibliotheekcommissie

De facultaire bibliotheekcommissie adviseert het faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid over de collectievorming en ziet toe op de besteding van de hiervoor bestemde middelen. De commissie heeft ook nadrukkelijk een adviserende stem met betrekking tot de financiële middelen die door de faculteit voor de bibliotheek beschikbaar worden gesteld. De kwaliteit van dienstverlening is ook een punt van aandacht.

In de facultaire bibliotheekcommissie hebben momenteel zitting:

prof. mr. Henri de Waele (voorzitter)
 henri.dewaele@ru.nl
Vaksectie Internationaal en Europees Recht
Nathalie Meertens (student-lid)
 assessor@jur.ru.nl
Student-assessor Faculteitsbestuur
drs. Ine van den Heuvel (adviserend lid)
 ine.vandenheuvel@ru.nl
Directeur Bedrijfsvoering
prof. mr. Danny Busch
 danny.busch@ru.nl
Vaksectie Ondernemingsrecht
prof. mr. Bas de Jong
 bas.dejong@ru.nl
Vaksectie Ondernemingsrecht
mr. Melvin Kremers
 melvin.kremers@ru.nl
Vaksectie Strafrecht en Criminologie
mr. drs. Rowin Jansen
 rowin.jansen@ru.nl
Vaksectie Algemene Rechtswetenschap
prof. mr. Paul Minderhoud
 paul.minderhoud@ru.nl
Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht
mr. Mariëlle Rog
 marielle.rog@ru.nl
Vaksectie Bestuursrecht
prof. mr. Ben Schuijling
 ben.schuijling@ru.nl

Vaksectie Burgerlijk Recht
Directeur Onderzoekscentrum Onderneming & Recht

mr. dr. Joost Sillen
 joost.sillen@ru.nl
Vaksectie Staatsrecht
prof. mr. Rick Verhagen
 rick.verhagen@ru.nl
Vaksectie Bugerlijk Recht