Skip to Main Content

UB-gids Rechtsgeleerdheid: Hoe vindt u Nederlandse wetgeving

Overzicht van juridische literatuur, rechtsbronnen en informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Hoe vindt u Nederlandse wetgeving?

Via onderstaande tabbladen geven wij een beknopt overzicht van de belangrijkste uitgaven en databanken met Nederlandse wetgeving, voorzien van een korte omschrijving.
Tevens is een overzicht van registers opgenomen die behulpzaam kunnen zijn bij het zoeken naar wetgeving.

Dit overzicht is zeker niet volledig. Op de pagina Wetgeving: Nederland treft u meer uitgaven en databanken aan met Nederlandse wetgeving.

Staatsblad

De Officiële publicatievorm voor de Nederlandse wetgeving is het Staatsblad. De Bibliotheek Rechtsgeleerdheid heeft een papieren abonnement gehad van 1816-2008. De Staatsbladen staan in de benedenverdieping bij de tijdschriften.

Met ingang van 1 juli 2009 geschiedt officiële bekendmaking in het Staatsblad langs elektronische weg, door plaatsing van de bekendmaking in pdf op www.officielebekendmakingen.nl. Voor de publicaties van het Staatsblad van vóór 1 juli 2009 geldt dat de elektronische versies niet officieel zijn en dat bij eventuele verschillen tussen de elektronische en de papieren versies, de laatste de doorslag geven.

(Nederlands(ch)e) Staatscourant

De Staatscourant is het mededelingenorgaan van de overheid voor bekendmakingen van velerlei aard zoals de afkondiging van Koninklijke Besluiten, ministeriële beschikkingen en circulaires, benoemingen etc. Verder staan er artikelen in die verband houden met het overheidsbeleid en mededelingen over verschenen Kamerstukken, Staatsbladen enz.

In de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid is de Staatscourant aanwezig van 1967 - 30 juni 2009. U vindt de Staatscourant in de benedenverdieping bij de tijdschriften.

In het magazijn van de Centrale Bibliotheek is de Staatscourant vrijwel compleet beschikbaar van 1814 - 2006.

Met ingang van 1 juli 2009 geschiedt officiële bekendmaking in de Staatscourant langs elektronische weg, door plaatsing van de bekendmaking in pdf op www.officielebekendmakingen.nl. Voor de publicaties de Staatscourant van vóór 1 juli 2009 geldt dat de elektronische versies niet officieel zijn en dat bij eventuele verschillen tussen de elektronische en de papieren versies, de laatste de doorslag geven.

Er zijn er talloze uitgaven van wetgeving, ook op verschillende deelgebieden van het recht. Hieronder staan een aantal van de belangrijkste opgesomd.

 • Nederlandse wetboeken en Nederlandse staatswetten, Editie Schuurman & Jordens / Lexplicatie.
  De wetboeken en de meeste bijzondere wetten zijn in deze serie opgenomen. Naast de tekst van de wet zijn in de regel opgenomen relevante wetsgeschiedenis, uitvoeringsbesluiten en beschikkingen, internationale regelingen en belangrijke rechtspraak.
  De Schuurman & Jordens is in 2008 opgevolgd door Lexplicatie. Na 2012 zijn er geen gedrukte uitgaven meer verschenen.
 • Tekst & commentaar
  Serie wetboeken voorzien van commentaar
 • Sdu commentaren
  Serie wetboeken voorzien van commentaar
 • Kluwer Collegebundel
 • Vermande - Verzameling Nederlandse wetgeving
 • InView Essential
  Nederlandse wet- en regelgeving met links naar relevante (juridische) bronnen

  Lees meer ...

 • OpMaat
  Nederlandse wet- en regelgeving met links naar relevante (juridische) bronnen

  Lees meer ...

 • Overheid.nl
  Vrij toegankelijke databank met actuele en historische teksten van landelijk geldende verdragen, wetten en regelingen vanaf 1 mei 2002

  Lees meer ...

Bij het zoeken naar (met name oudere) wettelijke regelingen kunnen de volgende registers hulp bieden:

 • Van Stockum’s Centraal Naam- en Zaakregister op de Nederlandse wetgeving van 1813 - 1 juli 1955
  Plaatscode: A28-2
 • Het Systematisch register op Staatsblad en Staatscourant (losbladige publicatie in vijf delen)
  Plaatscode: A28-1
  In dit naslagwerk zijn de titels en wijzigingen van alle wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële beschikkingen, sedert 1953 in het Staatsblad gepubliceerd, opgenomen. Daarnaast zijn sinds 1973 de in de Staatscourant gepubliceerde ministeriële beschikkingen met algemene werking hierin opgenomen. Via een zeer uitgebreid alfabetisch register van onderwerpen zijn eenvoudig verwijzingen naar jaar en nummers van het Staatsblad en de Staatscourant te vinden.
 • Parlement en Kiezer
  Plaatscode: A28-4
  Een jaarlijks verschijnend boekje waarin onder meer een overzicht van de werkzaamheden van het Parlement is opgenomen.
 • Register op de Staatscourant en het Staatsblad: 1988 - 2001
  Plaatscode: B.nl.05-1
 • Register parlementaire publicaties en Staatscourant: 2002 - 2008
  Plaatscode: A28-3
 • SC register: 2008 - ...
  Plaatscode: A28-3