Skip to Main Content

EndNote 21 Basiscursus

4.2 Zoeken in een EndNote library

U kunt in de library zoeken via de box Simple search bovenin. Als u All References heeft geselecteerd wordt de hele library doorzocht.

EndNote heeft ook een uitgebreide zoekfunctie. Wij zullen deze nader bekijken.
In onderdeel 3.5, waarin we in een bibliografisch zoeksysteem zochten via het interface van EndNote, heeft u er ook al kennis mee gemaakt.
Nu gebruiken we de zoekfunctie om te zoeken binnen een EndNote library.

U krijgt onderstaand zoekscherm via
rechtsboven of via Tools - Advanced search.
We hebben al een zoekwoord ingevuld in onderstaand scherm.


Standaard wordt er gezocht naar getrunkeerde woorden (d.w.z. zoeken op woordstam plus alle mogelijke eindvariaties), zoals bijv. het zoeken naar learn in bovenstaand scherm referenties oplevert waarin learn staat, maar ook learned of learning etc.

We kunnen ook ingewikkelder zoeken, bijvoorbeeld naar referenties waarvan de auteur Sekiya is en het jaar > 1997. Zie onderstaand scherm.

U kunt via de knop Search options ook zoekacties bewaren en bewaarde zoekacties weer laten uitvoeren.