Skip to Main Content

EndNote 21 Basiscursus

Feedback bij oefeningen

Hier vindt u uitwerkingen en feedback bij de afzonderlijke oefeningen.
U kunt deze informatie nog eens nalezen na het afronden van de praktische oefening.

 • Oefening 1: Referenties handmatig invoeren
 • Oefening 2: Directe uitvoer uit het Web of Science
 • Oefening 3: Connecting met PubMed
 • Oefening 4: EndNote gebruiken bij de tekst in Word.

Referenties handmatig invoeren

 1. Maak een nieuwe library aan:

   
 2. Importeer de Term List Philosophy:
  stap 1:

  stap 2:

  stap 3: Na het klikken op Import List verschijnt een keuzemenu met Term Lists:

  stap 4: Na het selecteren en openen van de Term List Philosopy worden de items binnen enkele seconden aan uw library worden toegevoegd.

   
 3. Een invoerscherm opent u met het knopje of via de menu-optie References – New Reference.
  Invoeren boek:


  Reference Type = Book
  Author: de spaties tussen de initialen van de auteur hoeven niet ingevoerd te worden.
  Title: u moet zelf zorgen voor een hoofdletter bij het begin van de ondertitel van het boek en voor de correcte invoer van de dubbelepunt tussen hoofdtitel en ondertitel (dus zonder spatie vóór de dubbelepunt).
  Place Published: u moet zelf zorgen voor correcte invoer van de officiële afkorting CA voor de staat Californië.
  Keywords: u mag de trefwoorden elk op een aparte regel invoeren, net als bij meerdere auteurs. U kunt ze echter ook achter elkaar plaatsen gescheiden door bijv. een puntkomma.
  Referentie opslaan en bewaren gaat via de knop SAVE. Daarna kunt u dit aparte invoerscherm sluiten.

  Invoeren tijdschriftartikel:


  Reference Type = Journal Article
  Author: voer elke auteur op een aparte regel in en de volledige voornamen mogen ingetypt worden, want de gekozen output style regelt of er initialen van gemaakt worden.
  Journal: door het van tevoren importeren van de Term List Philosophy zal bij het intypen van de tijdschriftnaam na enkele letters een suggestie voor een tijdschriftnaam verschijnen die begint met Professional….
  Volume: alléén het nummer invoeren, niet de letters Vol.
  Issue: alléén het nummer invoeren.
  DOI: alleen het doi-nummer is voldoende, dat begint met 10.....
  Referentie opslaan en bewaren gaat via de knop SAVE. Daarna kunt u dit aparte invoerscherm sluiten.

  Invoeren hoofdstuk in geredigeerd boek:

  Reference Type = Book section (en dus niet Edited Book)
  Author: de auteur van het hoofdstuk.
  Title: de titel van het hoofdstuk (zónder punt aan het einde!).
  Editor: de editor van het geredigeerde boek.
  Book Title: de titel van het geredigeerde boek; het eerste woord van de ondertitel krijgt een hoofdletter.
  Pages: alléén de paginanummers invoeren, niet de letters pp., want dit wordt geregeld door de gekozen output style.
  Edition: alleen 2nd invoeren, niet de letters ed. (bij 3de ed. zou dit zijn: 3rd, bij 4de ed.: 4th, etc.).
  Referentie opslaan en bewaren gaat via de knop SAVE. Daarna kunt u dit aparte invoerscherm sluiten.

Directe uitvoer uit het Web of Science

Het Web of Science vindt u in de lijst Zoeksystemen a-z op de website van de Universiteitsbibliotheek.
 

Zoekactie met zoeksleutel Topic:

Zoekresultaten exporteren naar uw library in EndNote:


Hoeveel referenties en welke gegevens uit welke velden kiest u hier:


Vaak wordt EndNote dan automatisch geopend (of kunt u eerst kiezen voor een specifieke library) en zijn de referenties toegevoegd aan uw library.
Het kan ook zijn dat een file op uw pc wordt gezet. Dubbelklik dan op deze file en de referenties zullen alsnog automatisch aan uw library worden toegevoegd.

De 10 referenties die aan uw library worden toegevoegd:

De belangrijke gegevens van de referenties (titel, auteur, jaar, bron, doi, abstract) zijn goed in de verschillende velden terechtgekomen.
Door in het Web of Science te kiezen voor Full Record komen ook type artikel, trefwoorden, taal, extra notities, auteursadressen en alternatieve tijdschrifttitels mee.
Het referentietype Journal Article is correct toegekend door EndNote; bij een boekhoofdstuk zal EndNote automatisch het correcte referentietype Book Section gebruiken.
Het kan zijn dat sommige tijdschrifttitels of de titels van de artikelen geheel in hoofdletters zijn geschreven; dit dient u dan zelf aan te passen.

Connecting met PubMed

Klik links op Online Search waar waarschijnlijk al een aantal zoeksystemen staan om online te benaderen. 

Na het klikken op PubMed (NLM) verschijnt een online search box bovenaan.

Voer bij All Fields in: nursing homes netherlands
We kiezen ervoor om hier alleen de eerste 100 referenties te tonen. Klik op het aantal 100 achter Retrieve results.


Let op: deze 100 referenties zijn nu nog niet definitief aan uw library toegevoegd. U kunt enkele kiezen of om alle 100 te selecteren het vakje aanklikken op de balk met de veldnamen of Ctrl+A gebruiken en ze daarna met de knopovernemen naar uw eigen library.
De referenties zijn nu toegevoegd aan 'All References'. U ziet het aantal gekopieerde referenties ook nog als aparte set staan bij Recently added en dat is handig als u ze nog een eigen kenmerk wilt geven.
De gegevens per referentie zijn goed verdeeld over de velden. Ook het referentietype is automatisch correct toegekend.

EndNote gebruiken bij de tekst in Word

Er zijn drie manieren om referenties uit uw EndNote library aan uw tekst toe te voegen.
1. U kunt in Word blijven en dan zoeken in uw EndNote library via de optie Insert Citation in de menubalk van EndNote in Word.

2. Of u gaat naar uw EndNote library via en selecteert/klikt daar op de gewenste referentie(s). Ga terug naar Word via de toetscombinatie Alt+1 of via Tools - CWYW. Plaats vervolgens de cursor in de tekst in Word op de plaats waar u een of meer verwijzingen wilt toevoegen. Kies dan bij het uitklapmenu van de knop Insert Citation voor Insert Selected Citation(s).

3. Er is nog een manier om referenties toe te voegen in teksten. Ga met de cursor op de plek in de tekst staan waar een referentie moet worden opgenomen en klik op
Selecteer referentie(s) in uw library en klik op waarmee de referenties worden toegevoegd in uw tekst.

Een specifieke output style voor de opmaak van de referenties in uw tekst kunt u kiezen in de menubalk van EndNote in Word bij Style. Ziet u bijv. Vancouver of APA 7th niet in eerste instantie staan in het uitklapmenu onder Style, kies dan 'Select another style' waarna een heel uitgebreide keuze aan output styles zal verschijnen.

Voorbeeld met output style Vancouver die met nummers in de tekst werkt en automatisch een genummerde referentielijst aanmaakt:

Voorbeeld met output style APA 7th die auteur en jaar in de tekst noteert en zorgt voor een correct gesorteerde referentielijst aan het einde van uw tekst.

Een belangrijke knop voor EndNote in Word is Edit & Manage Citation(s):

Daarmee kunt u bijv. paginanummers toevoegen aan een bepaalde bronvermelding in de tekst.
Selecteert u eerst in de tekst de betreffende bronvermelding zodat deze grijs wordt.
Klik dan op Edit & Manage Citation(s) waarna een nieuw venster zich opent met alle mogelijkheden die bij een referentie uitgevoerd kunnen worden.
Ook het volledig verwijderen van een bepaalde verwijzing in de tekst kunt u het beste zo aanpakken.