Skip to Main Content

EndNote 21 Basiscursus

4.3 Sorteren van referenties

U kunt de referenties in een library op een eenvoudige wijze sorteren op een van de velden die in het titeloverzicht getoond worden.
Dit doet u door te klikken op het balkje waarin de veldnaam staat (in het voorbeeld beginnend met , Author, Year, Title, ...).
Dat kan zowel van A tot Z (of oud naar nieuw) als andersom.Meer sorteermogelijkheden treft u aan onder Library - Sort Library. Zie onderstaand scherm:

Hier kunt u ook op meerdere velden na elkaar laten sorteren.
Via het uitklapmenu onder de pijltjes geeft u bij de bovenste optie aan waarop eerst gesorteerd moet worden en zo kunt u verder naar beneden gaan.
Ook hier zijn weer sorteringen in beide richtingen mogelijk.
Klikt u op het symbool dan verandert dit in waarmee de sorteerrichting veranderd is.