Skip to Main Content

Datamanagement voor studenten: Data management (plan)

Research Data Management (RDM) voor studenten van de Radboud Universiteit

Wat is een data Management Plan (DMP)?

Een datamanagementplan is een formeel document wat een overzicht geeft van alle aspecten van databeheer, tijdens en na afronding van het onderzoek. Dit document wordt geschreven bij aanvang van (scriptie)onderzoek.

 

Het pad van het datamanagementplan

Checklist voor je datamanagementplan

Sommige vakken aan de Radboud Universiteit vragen je een Data Management Plan (DMP) voor je scriptie of ander onderzoeksproject in te vullen in RIS for Students, dat kan hier. In andere gevallen, gebruik de template:

Houd bij het invullen van een DMP rekening met de volgende belangrijke aspecten:

  • soort onderzoeksdata
  • hardware en software
  • bestandstypes
  • databeheer en -opslag
  • documentatie
  • ethische aspecten
  • juridische aspecten
  • tijdpad van onderzoek