Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Datamanagement voor studenten: Versiebeheer

Research Data Management (RDM) voor studenten van de Radboud Universiteit

Hoe organiseer je bestanden en bestandsversies?

Een duidelijke folderstructuur (mappenstructuur) is erg belangrijk om alle bestanden en documenten die tijdens je onderzoek worden aangemaakt snel en efficiënt terug te vinden. 

  • Het is belangrijk vooraf te bedenken welke mappen je nodig hebt om je bestanden in te ordenen. Dit verschilt per onderzoek en persoon. Denk aan mappen als Administratie, Interviews, Literatuur & Hoofdstukken. Dit worden de mappen waarin je de documenten gaat opslaan.
  • Zorg voor een goede onderverdeling van files en folders. Zo kunnen foldernamen gebruikt worden om filenamen korter te maken, bijv. bestandsnaam 20150820_InterviewbedrijfA_audio wordt bestandsnaam 
    20150820_BedrijfA  in folder Interviews.
  • Kies duidelijke bestandsnamen. De namen moeten niet te lang maar wel betekenisvol zijn. Niet: Dataset1.xls, wel: 20141125_transcript_v2.
  • Maak een duidelijk onderscheid tussen versies. Dit kan bijvoorbeeld door het toevoegen van een datum en versienummer. Voor de datum is het gebruikelijk om het VS format (YYYYMMDD) te gebruiken, zodat bestanden op chronologische volgorde gesorteerd kunnen worden.

Tips rondom versiebeheer

  • Uit de bestandsnaam moet duidelijk worden om welke versie het gaat. Eventueel kan worden toegevoegd wie deze versie heeft gecreëerd.
  • Sla regelmatig een nieuwe versie op; bestanden kunnen corrupt raken. Kies hiervoor een vast moment, bijvoorbeeld elke vrijdagmiddag of kies een vast moment bij de afronding van bijvoorbeeld elk hoofdstuk.
  • Je ruwe data dienen te allen tijde bewaard te worden. Dergelijke bestanden moeten daarom een duidelijk herkenbare naam krijgen.