Skip to Main Content

Datamanagement voor studenten: Home

Research Data Management (RDM) voor studenten van de Radboud Universiteit

Waarom zou je je data 'managen'?

Om je onderzoek betrouwbaar en herbruikbaar (= nuttig!) te houden voor de wetenschap.

Research Data Management (RDM) helpt je om bewuste keuzes te maken over je onderzoeksdata en houdt je data veilig. Daarnaast bespaart het je tijd en maakt het hergebruik van je data mogelijk.

Uit oogpunt van wetenschappelijke integriteit moeten de data die gebruikt zijn in je onderzoek te controleren zijn en veilig opgeslagen.

NB: Je zal je data altijd archiveren en publiceren conform de voorschriften van je faculteit. Bespreek de mogelijke implicaties van het beheren van je data ook altijd in een vroeg stadium met je scriptiebegeleider.

Wat zijn onderzoeksdata?

De definitie van onderzoeksdata is heel breed. Onderzoeksdata zijn gegevens die zijn gegenereerd als onderdeel van het wetenschappelijke proces en waarop wetenschappelijke conclusies zijn gebaseerd. Deze onderzoeksgegevens kunnen zowel digitale als non-digitale gegevens zijn.

Onderzoeksdata zijn er in veel verschillende vormen, bijvoorbeeld:

  • meetgegevens
  • spraak- en videobestanden (je hebt informed consent nodig van de participanten)
  • enquêteresultaten
  • excel-bestanden met waarnemingen
  • analysebestanden (zoals SPSS, R, Atlas TI)
  • grafieken en figuren die je creëert
  • gemaakte notities
  • bronnen (gegevens verkregen uit archief- en literatuuronderzoek)
  • modellen (zoals klimaat- en wiskundige of economische modellen)

Gedurende je project moet je de data op een veilige plek  opslaan.

Hoe beheer je je data - datamanagementplan?

Een datamanagementplan is een formeel document, wat een overzicht geeft van alle aspecten van databeheer, tijdens en na afronding van het onderzoek. Dit document wordt geschreven bij aanvang van een (scriptie)onderzoek.

Een datamanagementplan is een levend document, wat vereist dat het geregeld aangepast wordt. Je brengt de levenscyclus van je data in kaart in je datamanagementplan (zie figuur onder).

Je kunt je datamanagementplan delen en bediscussiëren met je begeleider die je feedback kan geven.

   

 

Datajargon

Archiveren = het opslaan van onderzoeksdata zodat deze niet publiekelijk toegankelijk zijn. Dit wordt vaak gedaan met als doel wetenschappelijke integriteit.

Ethische commissie = een commissie die de ethische aspecten van onderzoeksprojecten beoordeelt voordat het onderzoek wordt uitgevoerd.

Geanalyseerde data = onderzoeksdata die geanalyseerd zijn en waar je je conclusies op kan baseren.

Informed consent = een document waarin een participant expliciet toestemming geeft voor het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen of publiceren van hun (persoons)gegevens.

Modellen = de data zijn verwerkt tot een computermodel, rekenvoorbeeld of formule.

Persoonsgegevens = alle informatie die betrekking heeft op een levend identificeerbaar individu, direct of in combinatie met andere gegevens.

Publiceren = het beschikbaar stellen van onderzoeksdata voor hergebruik. Dit is niet gebruikelijk voor data die zijn verzameld door studenten.

Ruwe data = data zijn nog niet bewerkt en er hebben nog geen analyses op plaatsgevonden, dus puur de data zoals deze verzameld zijn.

Verwerkte data = ruwe data die op een bepaalde manier bewerkt en georganiseerd zijn, zodat er analyses op kunnen plaatsvinden.