Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Datamanagement voor studenten: Home

Research Data Management (RDM) voor studenten van de Radboud Universiteit

Waarom zou je je data 'managen'?

Om je onderzoek betrouwbaar en herbruikbaar (= nuttig!) te houden voor de wetenschap.

Research Data Management (RDM) of het beheer van onderzoeksdata helpt je om bewuste keuzes te maken over je onderzoeksdata en houd je data veilig. Het stimuleert open (publieke) wetenschap en het hergebruik van data.

Uit oogpunt van wetenschappelijke integriteit zijn de data van je onderzoek:

  • controleerbaar.
  • veilig opgeborgen.

Academische onderzoekers moeten hun onderzoeksdata FAIR maken voor al hun publicaties: vindbaar, toegankelijk, aanpasbar en herbruikbaar.

NB: Je zal je data altijd archiveren en publiceren conform de voorschriften van je faculteit. Bespreek de mogelijke aspecten van het beheren van je data ook altijd in een vroeg stadium met je scriptiebegeleider.

Wat zijn onderzoeksdata?

Onderzoeksdata zijn gegevens die gebruikt zijn als bron voor een analyse, of gegevens die verzameld zijn tijdens onderzoek.


Onderzoeksdata bestaan in verschillende vormen, bijvoorbeeld:

  • meetgegevens van experimenten (zoals met labapparatuur)
  • afbeeldingen
  • geografische data
  • enquêteresultaten
  • modellen (zoals klimaat- en wiskundige of economische modellen)
  • chromatogrammen
  • bronnen (gegevens verkregen uit archief- en literatuuronderzoek)
  • interviews (toestemming nodig van de geïnterviewden voor het bewaren)

In de levensloop van de data wil je wellicht de data ergens veilig opslaan.

Hoe beheer je je data - datamanagementplan?

Een datamanagementplan is een formeel document wat een overzicht geeft van alle aspecten van databeheer, tijdens en na afronding van het onderzoek. Dit document wordt geschreven bij aanvang van (scriptie)onderzoek.

Een datamanagementplan is een dynamisch document dat vereist dat het geregeld aangepast wordt. Je brengt de levenscyclus van je data in kaart in je datamanagementplan (zie figuur onder).

Je kunt je datamanagementplan delen en bediscussiëren met je begeleider.

                          

 

Datajargon

Ruwe data = data waarop nog geen analyse heeft plaatsgevonden, dus puur de data zoals deze verzameld zijn.

Afgeleide data = data waarop al een analyse heeft plaatsgevonden, waaruit al enige variabelen zijn geselecteerd of die anderszins bewerkt zijn.

Modellen = de data zijn verwerkt tot een computermodel, rekenvoorbeeld of formule.

Logboeken = de ruwe data uitgeschreven tijdens experimenten, observaties etc. met uitleg.

Informed consent = een formulier waarmee een geïnterviewde toestemming geeft voor gebruik en opslag van het interview.

Metadatering = termen die de vindbaarheid van de data mogelijk maken, zoals auteur, titel, type data, onderzoeksgebied etc.

Naamgevingsconventie = een standaard manier om je files te benoemen, bijv. naam_onderzoeksgebied_samplenummer_datum.

Voor meer datajargon kun je hier kijken.