Skip to Main Content

MathSciNet: Home

MathSciNet is een elektronische database die toegang geeft tot reviews, abstracts en bibliografische informatie uit de wiskundige wetenschappelijke literatuur.

MathSciNet


MathSciNet heeft een nieuwe moderne interface beschibaar via:

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/publications-search

Wil je naar de vorige versie van MathSciNet klik dan onderaan een pagina op Previous Release in MathSciNet

Wat is MathSciNet?

MathSciNet is een elektronische database die toegang geeft tot reviews, abstracts en bibliografische informatie uit de wiskundige wetenschappelijke literatuur. Meer dan 100.000 nieuwe items worden ieder jaar toegevoegd, waarvan de meeste onderdeel zijn van de Mathematics Subject Classification. Auteurs hebben een unieke MR Author ID gekregen om zo hun publicaties beter vindbaar te maken. Voor Mathematical Reviews (MR) die voor het eerst verschenen in 1940, zijn expert reviewers geselecteerd door een staf van professionele wiskundigen. Zij beoordelen jaarlijks de 80.000 nieuwe artikelen die worden toegevoegd aan de database. MathSciNet  bevat bijna 3 miljoen items (boeken, tijdschriften(artikelen) en proceedings) en meer dan 1,7 miljoen links naar originele artikelen. Daarbij kun je gebruik maken van de knop en daarna kies je de knop. Als je op deze knop klikt gaat het systeem zoeken of de Radboud Universiteit een abonnement heeft en of het artikel fulltext beschikbaar is.

Doelstelling en doelgroep

Doelstellingen:

Na het lezen van deze LibGuide:

  • Kun je zoeken in MathSciNet op : auteursnamen, tijdschrifttitels, tijdschriftartikelen, citaties en classificatiecodes.
  • Weet je wat MR Author ID is en hoe je deze kunt vinden.
  • Kun je een RSS-feed aanmaken en records in EndNote importeren.
  • MathSciNet instellen volgens je eigen voorkeuren.
  • MathSciNet op verschillende devices elders gebruiken zonder inlog.

Doelgroep:

  • Studenten en medewerkers Wiskunde

Meer informatie over MathSciNet

MathSciNet heeft allerlei video's over:

Voor een snel overzicht is er de QuickStart Guide.

Er is ook een Help Index voor MathSciNet beschikbaar.