Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

MathSciNet: EndNote\BibTeX

MathSciNet is een elektronische database die toegang geeft tot reviews, abstracts en bibliografische informatie uit de wiskundige wetenschappelijke literatuur.

Referenties in EndNote\BibTeX importeren

Na een zoekactie kun je de resultaten op de volgende manier in EndNote, BibTeX of in een ander format exporteren:

 
EndNote:

 • Selecteer de records die je in EndNote wil importeren en kies in het pulldownmenu: citations (EndNote)
 • Klik daarna op Retrieved Marked en sla de webpagina op als txt-bestand
 • Geef het bestand een naam en kies bij "Save as type" voor Tekstbestanden (*.txt;*.text). Klik op "Save"
 • Daarna open je EndNote en een library
 • Klik op File/Import/File ...
 • Selecteer bij Import File: het opgeslagen bestand
 • Selecteer bij Import Option: EndNote Import
 • en klik daarna op Import

BibTeX:

 • Selecteer de records die je in een BibTeX programma wilt importeren
 • Kopieer de records en en plak ze in een BibTeX-editor en bewaar de file als .bib
 • Importeer de records bv. met het programma JabRef

 

Clipboard

Het is ook mogelijk om gevonden records tijdelijk te parkeren op het Clipboard en daarna te exporteren naar EndNote, BibTex, etc.. Onder elke titel kun je op Clipboard klikken:

Je kunt daarna bovenaan het scherm op Clipboard klikken om alle titels op het Clipboard te zien:

Video over Publication Results

In deze video zie je o.a. hoe je records in EndNote importeert (slide 35).