Skip to Main Content

MathSciNet: Cite

MathSciNet is een elektronische database die toegang geeft tot reviews, abstracts en bibliografische informatie uit de wiskundige wetenschappelijke literatuur.

Referenties in AMSRef, EndNote of BibTeX importeren

Na een zoekopdracht kunt u de resultaten exporteren naar een AMSRef-, EndNote- of BibTeX-formaat, door 1 of meer resultaten te selecteren en op Export en dan op Get Citations te klikken. Kopieer het formaat naar een kladblok-document en importeer het in EndNote

 
EndNote:

 • Selecteer de records die je in EndNote wil importeren en kies in het pulldownmenu: citations (EndNote)
 • Klik daarna op Retrieved Marked en sla de webpagina op als txt-bestand
 • Geef het bestand een naam en kies bij "Save as type" voor Tekstbestanden (*.txt;*.text). Klik op "Save"
 • Daarna open je EndNote en een library
 • Klik op File/Import/File ...
 • Selecteer bij Import File: het opgeslagen bestand
 • Selecteer bij Import Option: EndNote Import
 • en klik daarna op Import

BibTeX:

 • Selecteer de records die je in een BibTeX programma wilt importeren
 • Kopieer de records en en plak ze in een BibTeX-editor en bewaar de file als .bib
 • Importeer de records bv. met het programma JabRef