Skip to Main Content

MathSciNet: Resources

MathSciNet is een elektronische database die toegang geeft tot reviews, abstracts en bibliografische informatie uit de wiskundige wetenschappelijke literatuur.

Resources

Wanneer je op Resources klikt zie je een overzicht van alle onderdelen van MathSciNet, zoals Mathematical Reviews/MathSciNet Information, Searching MathSciNet, etc. Klik op een onderdeel en je krijgt alle informatie.