Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

MathSciNet: RSS-feeds

MathSciNet is een elektronische database die toegang geeft tot reviews, abstracts en bibliografische informatie uit de wiskundige wetenschappelijke literatuur.

De inhoudsopgave van een tijdschrift ontvangen

Met behulp van een RSS-feed (info: wikipedia) kun je de inhoud van een nieuwe tijdschriftaflevering ontvangen: Ga naar de Home page en klik op het tabblad Journals. Vul een titel van een tijdschrifttitel in:

Klik daarna op : : om de inhoudsopgave van een nieuwe tijdschriftaflevering te ontvangen.
De knop geeft in verschillende browsers een foutmelding!

Video over Search Journals

In deze video wordt o.a. uitgelegd hoe je een RSS-feed aanmaakt.