Skip to Main Content

LaTeX en BibTeX: Schrijven van een artikel

Hoe schriijf ik een artikel in LaTeX en voeg de bibliografie met BibTeX toe

Hoe een artikel schrijven

Start het programma JabRef en open het document test.bib dat je onder de tab EndNote hebt aangemaakt:

 • Je ziet de verschillende type documenten die je hebt alsmede titel, journal en Bibtexkey
 • Je kunt op een titel klikken en onderaan het scherm aanpassingen doen
 • Save je .bib-file
 • Klik op de tab Overleaf voor het vervolg

Er zijn verschillende stijlen beschikbaar. Hieronder zie je 3 voorbeelden:

apalike : auteur en  jaartal tussen vierkante haken en alfabetische gerangschikte bibliografie

LaTeX-code voor deze stijl:

\documentclass{article}
\usepackage [authoryear]{natbib}
\bibpunct{[}{]}{;}{/}{,}

\begin{document}
As has been shown by \citep{Huitema2012}, \ldots\\
Also \citep{swierstra01,Lalla-Edward2016} \ldots\\
\citep{helm98} has shown that \ldots\\
\bibliographystyle{apalike}
\bibliography{Library}
\end{document}

acm : nummers tussen vierkante haken en genummerde bibliografie:

LaTeX-code voor voor deze stijl:

\documentclass{article}
\usepackage [authoryear]{natbib}
\bibpunct{[}{]}{;}{n}{/}{,}

\begin{document}
As has been shown by \citep{Huitema2012}, \ldots\\
Also \citep{swierstra01,Lalla-Edward2016} \ldots\\
\citep{helm98} has shown that \ldots\\
\bibliographystyle{apalike}
\bibliography{Library}
\end{document}

Numerical superscript style : nummers als superscript en genummerde bibliografie :

Latex-code voor deze stijl:

\documentclass{article}
\usepackage{natbib}
\bibpunct{[}{]}{;}{s}{/}{,}

\begin{document}
As has been shown by \citep{Huitema2012}, \ldots\\
Also \citep{swierstra01,Lalla-Edward2016} \ldots\\
\citep{helm98} has shown that \ldots\\
\bibliographystyle{apalike}
\bibliography{Library}
\end{document}

 

Het is ook mogelijk om in Microsoft Word een plugin te installeren die bibtex4word heet en deze kan samenwerken met JabRef (Programma waarin je referenties staan):

 • Ga naar : http://www.ee.ic.ac.uk/hp/staff/dmb/perl/index.html
 • Installeer de plugin
 • In Microsoft Word verschijnt onder Invoegtoepassingen de toepassing bibtex4word:

 • Vul een tekst in en klik op de eerste icoon. Je moet nu de .bib-file opzoeken en Openen
 • Daarna komt een scherm waarin je de referentie kunt opzoeken via de bibtexkey, woorden, auteur, etc. en klik op OK.

 • Er verschijnt een code in de tekst:
  Klik op de 2e icoon om een bibliografie onder de tekst te krijgen.
  Klik op de 3e icoon om de code in de tekst om te zetten naar een stijl.
  Klik op de 4e icoon om een stijl te kiezen.

  Klik op de 5e icoon om de plaats van de .bib-file aan te geven.
  Klik op de 6e icoon om je document te bewaren.