Skip to Main Content

LaTeX en BibTeX: JabRef

Hoe schriijf ik een artikel in LaTeX en voeg de bibliografie met BibTeX toe

Wat is JabRef?

JabRef is referentie-management software die gebruik maakt van BibTeX als het oorspronkelijke formaat. JabRef biedt een
gebruikersinterface voor het bewerken van BibTeX bestanden, voor het importeren van gegevens uit het online wetenschappelijke
databases en voor het beheer en zoeken van BibTeX bestanden. JabRef is vrijgegeven onder de voorwaarden van de GPL -licentie.
De applicatie is geprogrammeerd in Java, en wordt onderhouden voor Windows , Linux en Mac OS X . Bron : Wikipedia

BibTeX-file

Start het programma JabRef 5.5 op of installeer het gratis (voor Windows en Mac) via de site: https://www.jabref.org/

 • Via File\New library maak je een .bib file aan met de naam untitled.bib
 • Klik nu op +  voor een New entry Article en vul bij Required fields de gegevens van het artikel in
 • Of klik op en plak een DOI: 10.1063/1.4790176 onder DOI en klik op Generate.
 • Vul de vereiste en eventueel de optionele velden in
 • JabRef genereert ook automatisch de Bibtexkey (tab Required fields\Citationkey) die je straks nodig hebt in Overleaf bij het verwijzen.
 • In het linkermenu onder Web search is het mogelijk om in een aantal databases (o.a. SAO/NASA ADS, IEEE en Medline)  rechtstreeks te zoeken en referenties automatisch in je library in te lezen
 • Sla het Library nu via File\Save library as ...\Selecteer bij Files of type: *.bib en voer een naam in. Onthoudt de naam en waar je dit .bib-bestand hebt opgeslagen, want je hebt het zometeen nodig in Overleaf.
 • Je kunt deze .bib-file ook met Notepad of Microsoft Word openen om de referenties in LaTeX te zien:

  @Book{salinas2003,
    Title                    = {El libro de latex},
    Author                = {Cascales Salinas, B. and Saorin, P.L.},
    Publisher            = {Pearson},
    Year                    = {2003},
    Type                    = {Book}
  }

  @Article{helm98,
    Title                    = {Test bibstyle},
    Author                = {van der Helm, F.C.},
    Journal               = {IK},
    Year                    = {1998},
    Timestamp          = {2015.03.13}
  }

  @Article{Huitema2012,
    Title                     = {{Macrophage-stimulating protein and calcium homeostasis in zebrafish}},
    Author                 = {Huitema, Leonie F. A. and Renn, Joerg and Logister, Ive and Gray,  Jerilyn K. and Waltz, Susan E. and Flik, Gert and Schulte-Merker, Stefan},
    Journal                = {{FASEB JOURNAL}},
    Year                     = {{2012}},
    Month                  = {{OCT}},
    Number                = {{10}},
    Pages                   = {{4092-4101}},
    Volume                 = {{26}},
    Doi                        = {{10.1096/fj.11-202663}},
    ISSN                     = {{0892-6638}},
    Orcid-numbers            = {{Flik, Gert/0000-0001-9285-7957}},
    Researcherid-numbers     = {{Flik, Gert/C-8229-2011}},
    Unique-id                = {{ISI:000309704000016}}
  }

Video and support