Skip to Main Content

LaTeX en BibTeX: Overleaf

Hoe schriijf ik een artikel in LaTeX en voeg de bibliografie met BibTeX toe

Hoe werkt Overleaf

Een ander mogelijkheid is om online je document aan te maken via Overleaf (voorheen ShareLaTeX):

 1. Ga daarvoor naar de site : https://www.overleaf.com/login
 2. Als je nog geen inlog hebt klik je rechtsboven op Registeren en maak je een account aan. Je ontvangt een email ter bevestiging en kunt meteen inloggen. Ga naar de volgende tab New Project.

 

Er verschijnt een melding en bij Create First Project:

 • Kies je de optie "Blanco Project" en vul een naam in en klik op Creëren:
 • Je kunt voor een Project kiezen maar ook een Template: Academic Journal, Book, etc.
 • Select Blank Project
 • Er verschijnt een voorbeeld waarin links de naam van het document main.tex, dan de LaTeX-code en rechts het uiteindelijke document als PDF staat.
 • Ga nu eerst naar de volgende tab JabRef om een BibTex .bib-bestand aan te maken met je referenties.

Start het programma JabRef op of installeer het gratis via de site: https://www.jabref.org/

 • Via Bestand\Nieuwe database maak je een .bib file aan met de naam naamloos.bib
 • Ga naar BibTex en klik op Nieuwe entry en kies voor een Entrytype, bv. Article en klik erop
 • Er verschijnt een scherm met velden die je kunt invullen met gegevens van je referentie die je hebt gevonden
 • Vul de vereiste en eventueel de optionele velden in
 • JabRef genereert ook automatisch de Bibtexkey(rechtsboven) die je straks nodig hebt in Overleaf bij het verwijzen.
 • In het linkermenu onder Web search is het mogelijk om in een aantal databases (o.a. Google Scholar, IEEE en Medline)  rechtstreeks te zoeken en referenties automatisch in je library in te lezen
 • Sla het bestand nu via Bestand\Database opslaan als ...\Selecteer bij Files of type: *.bib en voer een naam in. Onthoudt de naam en waar je dit .bib-bestand hebt opgeslagen, want je hebt het zometeen nodig in Overleaf.
 • Je kunt deze .bib-file ook met Notepad of Microsoft Word openen om de referenties in LaTeX te zien:

  @Book{salinas2003,
    Title                    = {El libro de latex},
    Author                = {Cascales Salinas, B. and Saorin, P.L.},
    Publisher            = {Pearson},
    Year                    = {2003},
    Type                    = {Book}
  }

  @Article{helm98,
    Title                    = {Test bibstyle},
    Author                = {van der Helm, F.C.},
    Journal               = {IK},
    Year                    = {1998},
    Timestamp          = {2015.03.13}
  }

  @Article{Huitema2012,
    Title                     = {{Macrophage-stimulating protein and calcium homeostasis in zebrafish}},
    Author                 = {Huitema, Leonie F. A. and Renn, Joerg and Logister, Ive and Gray,  Jerilyn K. and Waltz, Susan E. and Flik, Gert and Schulte-Merker, Stefan},
    Journal                = {{FASEB JOURNAL}},
    Year                     = {{2012}},
    Month                  = {{OCT}},
    Number                = {{10}},
    Pages                   = {{4092-4101}},
    Volume                 = {{26}},
    Doi                        = {{10.1096/fj.11-202663}},
    ISSN                     = {{0892-6638}},
    Orcid-numbers            = {{Flik, Gert/0000-0001-9285-7957}},
    Researcherid-numbers     = {{Flik, Gert/C-8229-2011}},
    Unique-id                = {{ISI:000309704000016}}
  }

 • Ga nu naar de tab Nieuw Project vervolg

 

Als je nu weer inlogt bij Overleaf zie je het overzicht van documenten die zijn aangemaakt:

Klik op de titel en het LaTeX-document opent. Klik daarna linksboven op Uploaden:

Selecteer Upload en kies je .bib-file (2) die je met JabRef hebt aangemaakt. Klik in het linkermenu op de titel en de  referenties worden in het middenscherm zichtbaar.
Klik daarna weer op main.tex.

Verwijder alle tekst in het middenscherm en voer de volgende voorbeeldtekst in:

Bij het invoeren van de tekst moet je letten op welk usepackage (3) en style (4) je kiest, alsmede de verwijzing naar je .bib-file (5) en de bibtexkey(s) (6) in de tekst. Daarna kun je in het rechtergedeelte bovenaan op "Recompile" (1) klikken.Nu verschijnt de uiteindelijke tekst in PDF-formaat. Als er een fout in je LaTex is verschijnt er een foutmelding in het middengedeelte voor een regel en kun je in het rechtergedeelte naast "Recompile" klikken op "Logs en output bestanden" om uitleg te krijgen over de fout.
Naast "Logs en outputbestanden" kun je op "PDF downloaden" klikken om je document op te slaan.

 • Houd rekening met speciale karakters: ö, ë, é, ã, etc. In LaTeX-stijl : \"o
 • In Google Scholar kun je records ook exporteren naar BibTeX (.bib) via Instellingen\Bibliografiebeheer\Links voor import in ..... Opslaan

Als een add-on kun je JabRef in Firefox installeren.

Elke keer wanneer je op een webpagina met een literatuurreferentie komt klik je hierop en wordt het record aan JabRef toegevoegd.