Skip to Main Content

UB-gids Rechtsgeleerdheid: Hoe vindt u uitspraken van Nederlandse rechters?

Overzicht van juridische literatuur, rechtsbronnen en informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Hoe vindt u uitspraken van Nederlandse rechters?

Uitspraken van Nederlandse rechters worden in verschillende uitgaven en databanken gepubliceerd. Hierdoor bestaat er niet één bron waarin alle jurisprudentie is terug te vinden. Bovendien worden niet alle uitspraken gepubliceerd. Beslissingen van gerechtshoven en rechtbanken worden in commerciële uitgaven vaak alleen opgenomen als zij naar het oordeel van de redactie voor de rechtsvorming van groot belang zijn. Ook rechtspraak.nl, de officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak, hanteert selectiecriteria.
Het komt echter ook voor dat uitspraken in meerdere uitgaven en/of databanken worden gepubliceerd.

Hieronder geven wij een beknopt overzicht van de belangrijkste uitgaven en databanken met Nederlandse jurisprudentie, voorzien van een korte omschrijving. Dit overzicht is zeker niet volledig. Op de pagina Jurisprudentie: Nederland treft u meer uitgaven en databanken aan met Nederlandse jurisprudentie.

 

Tip

Vaak wordt in verwijzingen de bron afgekort (bijvoorbeeld NJ 2013/123). De betekenis van de afkortingen is te vinden in afkortingenlijsten, de Leidraad voor juridische auteurs en in de tijdschriftenlijst Bibliotheek Rechtsgeleerdheid.

 • Weekblad van het regt (1839 - 1938)
  Dit is het oudste verzamelwerk van jurisprudentie in burgerlijke en strafzaken en van belang voor uitspraken die van voor de oprichting van de NJ dateren.
  Plaatsingscode: ts (Van 1839 - 1943 ook online beschikbaar via Maastricht University)
   

 

 • Nederlandse Jurisprudentie - NJ (1913 - ...)
  Uitspraken in burgerlijke en strafzaken, alle voorzien van een essentie, een uitgebreide samenvatting, trefwoorden en wetsartikelverwijzingen. De belangrijkste uitspraken zijn voorzien van commentaar, de zogenaamde noten of annotaties.
  Plaatsingscode: ts (vanaf 1965 ook online beschikbaar via InView Essential)
   

 

 • Administratiefrechtelijke beslissingen - AB (1916 - ...)
  AB Rechtspraak Bestuursrecht bevat jurisprudentie op het terrein van het bestuursrecht. De gepubliceerde uitspraken worden bewerkt en geannoteerd door vakspecialisten.
  Plaatsingscode: ts (vanaf 1977 ook online beschikbaar via InView Essential)
   

 

Naast de drie bovengenoemde tijdschriften zijn er nog tal van andere zogenaamde jurisprudentietijdschriften. Veel van deze tijdschriften zijn ook elektronisch te raadplegen. Deze zijn opgenomen in de Tijdschriftenlijst Bibliotheek Rechtsgeleerdheid.

Ook de meeste juridische tijdschriften, zowel algemene als gespecialiseerde, publiceren rechterlijke uitspraken.

(Samenvattingen) van uitspraken vindt u ook in speciale uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Uittreksels arresten straf- en strafprocesrecht / Panholzer (plaatsingscode: P.nl.07-6)
 • Internationaal privaatrecht : rechtspraak / onder redactie van: S. Stuij (plaatsingscode: J.nl.07-13)
 • Jurisprudentie burgerlijk recht / onder red. van J.B. Spath (plaatsingscode: H.nl.07-15)

Deze uitgaven vindt u vaak in de rubriek '07' van de verschillende hoofdrubrieken (zie de systematische indeling).

 • InView Essential
  Uitspraken uit (jurisprudentie)tijdschriften van Kluwer, waaronder de Nederlandse jurisprudentie en de Administratiefrechtelijke beslissingen.

  Lees meer ...

 • OpMaat
  Jurisprudentie uit de Sdu jurisprudentietijdschriften en van de website Rechtspraak.nl.

  Lees meer ...

 • Rechtspraak.nl
  de officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak.

  Lees meer ...