Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2016

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Van parlementaire stukken dient steeds de officiële bron te worden vermeld.
Veel stukken zijn te vinden via Zoek.officielebekendmakingen.nl of Staten-Generaal digitaal. Het is niet nodig deze webadressen expliciet aan de bronvermelding toe te voegen.1

Indien de verwijzing tot doel heeft de lezer dieper inzicht te geven in de parlementaire geschiedenis van een wetsbepaling, kan ook een verwijzing worden overwogen naar een bundel – indien beschikbaar – waarin die geschiedenis per onderdeel chronologisch is behandeld zie het voorbeeld bij Kamerstukken.2

In de onderliggende pagina's worden voorbeelden gegeven van:


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 69.
  2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 69.