Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2016

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Voorbeelden van verwijzingen met alleen de gegevens die minimaal nodig zijn

 • HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162.
 • Hof Arnhem-Leeuwarden (Kamer voor het notariaat) 2 juni 2015, ECLI:NL:TNORARL:2015:37.
 • Rb. Den Haag (vzr.) 7 juli 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:AY1710.
 • Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 20 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7059.

 

Voorbeeld van een verwijzing naar uitspraken zonder ECLI maar met vindplaats

 • Rb. Oost-Brabant (pres.) 16 juli 1982, NJCM-Bulletin 1982, p. 334.

 

 Toelichting

 • Sinds de herziening gerechtelijke kaart per 1 januari 2013 heeft de Rechtbank 's-Hertogenbosch Rechtbank Oost-Brabant. In bovenstaand voorbeeld, overgenomen van pagina 85 van de Leidraad, is de nieuwe naam ook voor oudere jurisprudentie gehanteerd.
  Wij raden aan de naam van de rechtbank aan te houden zoals die was op de datum van de uitspraak. In dit geval wordt de verwijzing als volgt:
  Rb. 's-Hertogenbosch (pres.) 16 juli 1982, NJCM-Bulletin 1982, p. 334.
 • De pagina wordt achter de vindplaats gezet.

 

Voorbeelden van verwijzingen naar ongepubliceerde uitspraken zonder ECLI

 • Hof Amsterdam 8 december 1995, 95/345.
 • ABRvS 3 november 1997, EO3.96.0296.

 

Voorbeelden van verwijzingen met aanvullende gegevens

Met vermelding van een rechtsoverweging

 • HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, r.o. 3.8.

Met vermelding van de vindplaats, de annotatie en de roepnaam

 • HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173, m.nt. T. Hartlief (McDonald-van Biezen/McDonald en Delta Lloyd).

Met vermelding van de conclusie van de advocaat-generaal, de vindplaats en de annotatie

 • HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162 (concl. A-G J. Spier), NJ 2016/173, m.nt. T. Hartlief.

Met vermelding van meerdere vindplaatsen, meerdere annotaties en de roepnaam

 • HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173, m.nt. T. Hartlief; JA 2016/41, m.nt. F.P. Visser; JIN 2016/65, m.nt. M.F. Lameris en J Ramaker (McDonald-van Biezen/McDonald en Delta Lloyd).

 

 Toelichting

 • De vermeldingen van de diverse vindplaatsen zijn gescheiden door ';'.
 • Een verwijzing naar een rechtsoverweging staat direct achter de ECLI en voor de vindplaats
 • Een verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal staat, tussen haakjes, direct achter de ECLI en voor de vindplaats
 • Een verwijzing naar een annotatie staat achter de vindplaats
 • Een verwijzing naar een paginanummer staat achter de vindplaats (zie ook Voorbeeld van een verwijzing naar uitspraken zonder ECLI maar met vindplaats)

Betreft de verwijzing specifiek of vooral de conclusie, dan wordt dat als volgt vermeld:1

 • Concl. A-G J. Spier, ECLI:NL:PHR:2015:2307, bij HR 29 januari 2016, NJ 2016/173, m.nt. T. Hartlief (McDonald-van Biezen/McDonald en Delta Lloyd).

Betreft de verwijzing specifiek of vooral de annotatie, dan wordt dat als volgt vermeld:

 • F.P. Visser, annotatie bij HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, JA 2016/41.

In deze vorm kan de annotatie ook in de literatuurlijst worden opgenomen en hij kan als volgt verkort worden aangehaald:

 • Visser, JA 2016/41.2

Verwijst u specifiek naar een conclusie of annotatie dan raden wij aan de uitspraak die het betreft ook op te nemen in een eventueel opgenomen jurisprudentieoverzicht. Voor de gebruikte voorbeelden ziet dat er als volgt uit:

 • HR 29 januari 2016, ECLI:NL:PHR:2015:2307 (concl. A-G J. Spier), NJ 2016/173, m.nt. T. Hartlief (McDonald-van Biezen/McDonald en Delta Lloyd).
 • HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, JA 2016/41, m.nt. F.P. Visser.

 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 86.
 2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 86.