Skip to Main Content

Chicago Manual of Style: Stijl II: Author-date References

Verwijzen naar literatuur

Wat is de Author-Date References stijl?


Het author-date verwijzingssysteem wordt vooral gebruikt voor de bètawetenschappen (zoals natuurkunde, biologie en wiskunde) en de sociale wetenschappen (onder andere psychologie en antropologie), maar ook voor analytisch geörienteerde filosofie. Volgens dit systeem wordt in de lopende tekst naar de bronnen verwezen. Aan het einde van het paper wordt een referentielijst gegeven. 

In de verwijzingen in de lopende tekst worden de achternaam van de auteur genoemd, met daarachter het jaar waarin het werk gepubliceerd is en eventueel een paginanummer. De verwijzing in de tekst staat tussen haken, en komt meestal vóór de interpunctie. Alleen in het geval van een langer citaat, komt de verwijzing na de afsluitende punt van het citaat.

De verwijzingen in de literatuurlijst zijn geënt op de verwijzingen uit systeem I: Notes and Bibliography. In de meeste gevallen volstaat een herordening van de elementen in de verwijzing om een juiste verwijzing te maken. Het publicatiejaar hoort volgens systeem II: Author-Date References direct na de auteur, in plaats van na de uitgeverij. Voor de overige elementen, gelden meestal dezelfde regels. 

 

Een aantal algemene regels:

 • De verwijzing in de tekst bestaat minimaal uit de achternaam van de auteur(s) en het jaar van publicatie. Eventueel gevolgd door een komma en een paginanummer.

 • De verwijzing in de tekst komt meestal voor de interpunctie, behalve na een lang citaat. Dan komt de verwijzing na de afsluitende punt van het citaat. 

 • In de bibliografie worden de verschillende elementen van de verwijzing van elkaar gescheiden met punten.

 • De titel van een boek of tijdschrift moet cursief.
 • De titel van een hoofdstuk of artikel gaat tussen aanhalingstekens.
 • Iedere verwijzing in de bibliografie wordt afgesloten met een punt.
 • In een Nederlands paper vertaal je uitdrukkingen zoals:
  • Edited by - Redactie
  • Translated by - Vertaald door
  • Last modified - Laatst aangepast
  • Accessed - Geraadpleegd op

Stijl II Veelvoorkomende publicatietypes met voorbeelden

Verwijzen naar een boek met één auteur

In de tekst:

In de tekst komt de verwijzing doorgaans voor de interpunctietekens. 

(Achternaam 2017)

(Achternaam 2017, paginanummer)

(Van der Heiden 2014)

Het is volgens deze verwijzingsstijl ook toegestaan om de achternaam van de auteur te noemen, gevolgd door het jaar van publicatie tussen haken. Bijvoorbeeld in de volgende vorm:

Van der Heiden (2014) stelt dat ...

In de literatuurlijst:

 • De achternaam en voornaam van de auteur. Als de auteur geen duidelijke voorkeur voor initialen heeft, schrijf je de voornaam uit.
 • Jaar van publicatie
 • De titel van het boek in cursief schrift
 • ​De plaats van uitgave, de uitgeverij​
 • Bij een e-book hoort een URL of DOI

Achternaam, Voornaam. jaar van publicatie. Titel in Cursief Schrift: Ondertitel. Plaats van uitgave: Uitgeverij.

Van der Heiden, Gert-Jan. 2014. Ontology after Ontotheology: Plurality, Event, and Contingency in Contemporary Philosophy. Pittsburgh: Duquesne University Press.


​Verwijzen naar een boek met twee, drie vier of meer auteurs

In de tekst:

Tot en met drie auteurs noem je ze allemaal in de verwijzing in de lopende tekst.

(Achternaam en Achternaam jaartal)

(Achternaam, Achternaam, en Achternaam jaartal)

Bij vier of meer auteurs noem je in de verwijzing in de tekst slechts de eerste auteur, gevolgd door et al. (et alia: en anderen):

(Achternaam et al. jaartal)

In de literatuurlijst:

In de literatuurlijst begin je met de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door een komma en de voornaam. Bij de volgende auteurs komt eerst de voornaam en dan de achternaam. Je noemt alle auteurs. Dit ziet er als volgt uit:

Achternaam, Voornaam, Voornaam Achternaam, en Voornaam Achternaam. jaartal. Titel in Cursief Schrift: Ondertitel. Plaats van uitgave: Uitgeverij.


​Verwijzen naar een boek met een auteur en vertaler of redacteur

In de tekst:

In de verwijzingen in de tekst noem je de auteur en niet de vertaler. 

(Achternaam van auteur jaartal)

(Schleiermacher 1977)

In de literatuurlijst:

In de literatuurlijst noem je eerst de auteur en pas na de titel noem je de redacteur of vertaler.

Achternaam, Voornaam. jaartal. Titel in Cursief Schrift. Redactie Voornaam Achternaam. Plaats van uitgave: Uitgeverij.

Achternaam, Voornaam. jaartal. Titel in Cursief Schrift. Vertaald door Voornaam Achternaam. Plaats van uitgave: Uitgeverij.

Schleiermacher, Friedrich. 1977. Hermeneutics: the Handwritten Manuscripts. Vertaald door Heinz Kimmerle. Missoula: Scholars Press for the American Academy of Religion.


​Verwijzen naar een boek met een redacteur of meerdere redacteurs

In de tekst:

(Redacteur en Redacteur, jaartal)

(Magnus en Higgins, 1996)

In de literatuurlijst:

Achternaam, Voornaam, en Voornaam Achternaam. Jaartal. Titel in cursief schrift. Plaats van uitgave: Uitgeverij.

Magnus, Bernd, en Kathleen Higgins. 1996. The Cambridge Companion to Nietzsche. Cambridge: Cambridge University Press.

Verwijzen naar een hoofdstuk uit een boek met één auteur

In de tekst:

(Auteur jaartal)

(Smith 2001)

In de literatuurlijst:

Achternaam, Voornaam. jaartal. "Titel van het hoofdstuk." In Titel van het boek, paginanummers hoofdstuk. Plaats: Uitgeverij.

Smith, Mark. 2001. "The Traits of Deities." In The Origins of Biblical Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, 83-103. Oxford: Oxford University Press.

 


​Verwijzen naar een hoofdstuk uit een boek met meerdere auteurs

In de tekst:

(Achternaam auteur jaartal)

In de literatuurlijst:

Achternaam, Voornaam. jaartal. "Titel van het hoofdstuk." In Titel van het boek, redactie Voornaam Achternaam, paginanummers hoofdstuk. Plaats: Uitgeverij.

Schweitzer, Friedrich. 2002. "Social Constructionism and Religious Education: Towards a New Dialogue." In Social Constructionism Theology, edited by Chris Hermans, Gerrit Immink, Aad de Jong, and Jan van der Lans, 171-185. Leiden: Brill. 

Verwijzen naar een hoofdstuk uit een boek met meerdere auteurs

In de tekst:

(Achternaam auteur jaartal)

(Schweitzer 2002)

In de literatuurlijst:

Achternaam, Voornaam of initialen. "Titel van het Hoofdstuk." In Hele Titel en Ondertitel Cursief, redactie Voornaam of initialen Achternaam, paginanummers. Plaats van Uitgave: Uitgeverij, jaar van uitgave.

Schweitzer, Friedrich. 2002. "Social Constructionism and Religious Education: Towards a New Dialogue." In Social Constructionism Theology, edited by Chris Hermans, Gerard Immink, Aad de Jong, and Jan van der Lans, 171-185. Leiden: Brill, 2001.

Verwijzing naar een artikel uit een tijdschrift

In de tekst:

In de tekst verwijs je naar een artikel als volgt:

(Auteur jaartal)

(Caston 1999)

Het is volgens deze verwijzingsstijl ook toegestaan om de achternaam van de auteur te noemen, gevolgd door het jaartal van de publicatie tussen haken. Bijvoorbeeld in de volgende vorm:

Volgens Caston (1999) moeten we naar de logische structuur van Aristoteles' argument kijken om te weten of hij een distictie maakt tussen verschillende zielen of tussen verschillende faculteiten van de ziel.

In de literatuurlijst:

Een verwijzing naar een artikel in een tijdschrift vereist (tenminste een gedeelte) van de onderstaande informatie:

 • De naam van de auteur. Als de auteur geen duidelijke voorkeur voor initialen heeft (zoals C.S. Lewis) schrijf je de voornaam uit.
 • Jaar van publicatie
 • Titel en ondertitel van het artikel tussen aanhalingstekens. De punt tussen de titel van het artikel en de titel van het tijdschrift hoort binnen de aanhalingstekens te staan
 • Titel van het tijdschrift in cursief schrift
 • Informatie over de aflevering van het tijdschrift, afgesloten met een dubbele punt indien je hierna paginanummers geeft
 • Paginanummers
 • Bij online tijdschriften een DOI of als die er niet is een URL

Achternaam, Voornaam. Jaartal. "Titel van het artikel." Titel tijdschrift cursief vol. (nr.): pagina's artikel. DOI.

Caston, Victor. 1999. "Aristotle's Two Intellects: A Modest Proposal." Phronesis 44 (3): 199-227. https://doi.org/10.1163/15685289960500033.

Encyclopedieën

Author-Date References leent zich niet goed om te verwijzen naar een encyclopedie. In hoofdstuk 15 staan geen richtlijnen voor het verwijzen naar een encyclopedie. De voorbeelden hieronder zijn afgeleid van de voorbeelden en richtlijnen uit hoofdstuk 14 Notes and Bibliography. Verwijzingen in de bibliografie zijn geen probleem, maar de verwijzingen in de tekst zijn problematisch als er geen auteur staat vermeld bij de lemmata van de encyclopedie.

Verwijzing naar een gedrukte encyclopedie

​In de literatuurlijst:

 • Titel van de encyclopedie
 • Editie
 • Eventueel publicatiegegevens
 • Bij alfabetische ordening geef je het lemma in plaats van de paginanummers of het volumenummer. Voor het lemma zet je s.v. (sub verbo: onder het woord) of bij raadplegen van meerdere lemmata: s.vv.

Titel van de Encyclopedie Cursief. 1e ed. Plaats van Uitgave, Uitgeverij, jaar van publicatie.


Verwijzing naar een online encyclopedie

​In de literatuurlijst

Titel van de Encyclopedie Cursief. 1e ed. Plaats van Uitgave, Uitgeverij, jaar van publicatie. URL of DOI.


​Vermelding auteur

Als de encyclopedie bestaat uit substantiële lemmata waarvan de auteur bekend is, kan het relevant zijn om ook de auteur te noemen van het artikel uit de encyclopedie. Voorbeelden hiervan zijn de uitgebreide artikelen in de Stanford Encyclopedia of Philosophy en de Encyclopedia of Christianity Online. Als de auteur van het lemma in de verwijzing komt te staan, ziet de verwijzing eruit zoals een verwijzing naar een bijdrage aan een boek met meerdere auteurs. 

In de tekst:

(Auteur jaartal)

In de literatuurlijst:

Achternaam, Voornaam of initialen. jaartal. "Titel van lemma." In Titel van de Encyclopedie. Publicatiegegevens encyclopedie. Publicatiegegevens artikel of moment van raadplegen. DOI of URL.

Verwijzen naar een website

Het is vaak voldoende om de website in de tekst te noemen, of een verwijzing in de tekst op te nemen. Omdat websites vaak van inhoud veranderen, wordt aangeraden om het moment van raadplegen, of het moment waarop de website het laatst aangepast is te vermelden. 

De volgende elementen kunnen in de verwijzing:

 • De auteur (indien genoemd)
 • De eigenaar van de site
 • Jaartal
 • De titel van de pagina of een beschrijving van de pagina
 • De datum van laatste aanpassing. Indien er geen datum wordt gegeven waarop de pagina gepubliceerd of laatst aangepast is, geef je de datum waarop je de pagina hebt geraadpleegd. 
 • URL

In de tekst:

(Eigenaar of Auteur jaartal)

In de literatuurlijst:

Eigenaar of Auteur. jaartal. "Titel van de pagina of een beschrijving van de pagina." Datum herziene versie/raadplegen. URL.