Skip to Main Content

Tijdschriftenlijst Bibliotheek Rechtsgeleerdheid / Journals Law Library: T

Lijst met papieren en elektronische tijdschriften die beschikbaar zijn in de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid.

T

 • TMA→ zie: Tijdschrift voor milieuschade en aansprakelijkheidsrecht
 • TMD→ zie: Tijdschrift voor mediation
 • Tnb→ zie: Tender Nieuwsbrief
 • TO→ zie: Tijdschrift voor omgevingsrecht
 • Tolley's journal of immigration, asylum and nationality law: 2003 - nr.3 2004
  Voortz. van: Immigration and nationality law & practice; Voortgez. als: Tottel's journal of immigration, asylum and nationality law
  ts
 • TOP : tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk: 2006 - ...
  ts
 • TOP: 2006 - ...
  OpMaat
 • Tort & Insurance Law Journal and the Forum: selection 1982 - 2002
  Westlaw (see: Tort Trial & Insurance practice law Journal)
 • Tort Trial & Insurance Practice Law Journal (and Forum): selection 1982 - ...
  Westlaw
 • TortSource: 2009 - ...
  Westlaw
 • TOS→ zie: Tijdschrift voor onderneming en strafrech
 • Tottel's journal of immigration, asylum and nationality law: nr.4 2004 - nr.2 2006
  Voortz. van: Tolley's journal of immigration, asylum and nationality law; Voortgez. als: Journal of immigration, asylum and nationality law
  ts
 • Tottel's journal of immigration asylum and nationality law: 2005 - 2006
  Westlaw (see: Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law)
 • Touro International Law Review: selection 1988 - 1993; full 1994 - 2013
  Westlaw
 • Touro Law Review: selection 1988 - 1992; full 1993 - ...
  Westlaw
 • TRA : tijdschrift recht en arbeid: 2009 - 2023
  Samensmelting van: SMA en: Sociaal recht
  ts
 • TRA : tijdschrift recht en arbeid: 2008 - ...
  InView Essential (zie: Tijdschrift recht en arbeid)
 • Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden: 1951 - 2008
  ts
 • Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden: 1951 - ...
  Overheid.nl
 • Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden: 1951 - ...
  Opmaat
 • The Trademark Reporter: 1990 - ...
  Westlaw
 • Transactions: Tennessee Journal of Business Law: 1999 - ...
  Westlaw
 • Transactions of the Grotius Society: 1918 - 1959
  JStor
 • Transcripts: 1948; 1955; 1958; 1966 - 1967; 1970 - 1971; 1974 - 1975; 1978 - ...
  Westlaw UK
 • Transnational Criminal Law Review: 2022 - ...
  Open access
 • Transnational Environmental Law: 2012 - …
  Cambridge
 • Transnational Law & Contemporary Problems : selection 1991 - 1993; full 1994 - ...
  Westlaw
 • Transnational Lawyer: selection 1988 - 1993; full 1994 - 2006
  Westlaw (see: University of the Pacific Law Review)
 • Transport Policy: 1993 - …
  ScienceDirect
 • Transportation Law Journal: selection 1983 - nr.1 1993; full nr.2 1993 - ...
  Westlaw
 • Transportrecht: 2016 - 2018
  De Gruyter
 • Trauma, Violence & Abuse: 2000 - ...
  Sage
 • Travaux du Comité Français de Droit International Privé: 1960/62 - 1973/75
  Voortgez. als: Droit international privé
  J.fr.12-1
 • Trb.→ zie: Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
 • TRD: 1986 - 1992
  Voortgez. als: TRD&I : tijdschrift rechtsdocumentatie en -informatie
  ts
 • TRD&I: 1993 - 2002
  Voortz. van: TRD : tijdschrift rechtsdocumentatie; Voortgez. als: Nieuw juridisch weekblad
  ts
 • Trema: 1978 - 2018
  ts
 • Trema: 2004 - 2019
  OpMaat
 • Trema: 2018 - ...
  Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 • Trema: Special: 1991 ; nr.1 1992
  ts
 • Trema: Straftoemeting: 2018 - 2019
  OpMaat
 • Trema: Straftoemetingsbulletin: 2000 - 2017
  ts: achterin bij 'Trema'
 • Trends in organized crime: 1995 - ...
  Springer
 • Trial: selection nr.11 1997 - ...
  Westlaw
 • Trial Advocate Quarterly: 2004 - ...
  Westlaw
 • Tribunalen in Nederland en andere na-oorlogsche rechtspraak: 1945/46 - 1947/48
  In 1946 ten dele voortgez. als: Rechtsherstel : halfmaandelijksch orgaan van den Raad voor het Rechtsherstel; Voortgez. als: Na-oorlogsche rechtspraak
  ts
 • Tribonien: 2018 - 2020
  Cairn.info
 • TriBuut: 2004 - 2009
  NDFR 
 • Trinity Law Review: 2004 - ...
  Westlaw
 • Trust law international: 2005 - ...
  Westlaw UK
 • Trust law international: nr.3 2005 - ...
  Westlaw
 • Trusts & trustees: 1996 - ...
  Oxford
 • Ts.best / Ts. best. wet / Ts. best→ zie: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht
 • TS&C→ zie: Tijdschrift voor sanctierecht & compliance
 • Ts.Pol.→ zie: Tijdschrift voor de politie
 • Ts. Pr. R.→ zie: Tijdschrift voor privaatrecht
 • ts. v. Gez. r. /Ts. v. Gez.r.→ zie: Tijdschrift voor gezondheidsrecht
 • Ts.v.Pol.→ zie: Tijdschrift voor de politie
 • Ts.v.Pr.→ zie: Tijdschrift voor privaatrecht
 • Tulane Environmental Law Journal: selection 1988 - 1992; full 1993 - ...
  Westlaw
 • Tulane European & Civil Law Forum: selection 1990 - 1992; full 1993 - ...
  Westlaw
 • Tulane Journal of International and Comparative Law: 1994 - ...
  Westlaw
 • Tulane Journal of Law & Sexuality: 2012 - ...
  Westlaw
 • Tulane Journal of Technology and Intellectual Property: 2001 - ...
  Westlaw
 • Tulane Law Review: nr.3 1983 - ...
  Westlaw
 • Tulane Maritime Law Journal: 1987 - ...
  Westlaw
 • Tulsa Journal of Comparative & International Law: 1993 - 2009
  Westlaw
 • Tulsa law journal: selection 1982 - nr.3 1993; full nr.4 1993 - 2001
  Westlaw (see: Tulsa law review)
 • Tulsa Law Review : 2001 - ...
  Westlaw
 • TvA→ zie: Tijdschrift voor arbitrage
 • TvBBR→ zie: Tijdschrift voor religie, recht en beleid
 • TvC→ zie: Tijdschrift voor consumentenrecht (& handelspraktijken)
 • TvC / TvCr→ zie: Tijdschrift voor criminologie
 • TVCR: Tijdschrift voor constitutioneel recht: 2010 - ...
  ts
 • TVCR: Tijdschrift voor constitutioneel recht: 2010 - …; behalve de lopende jaargang
  Website TVCR
 • TVCR: Tijdschrift voor constitutioneel recht: 2022 - ...
  Boom
 • TvE→ zie: Tijdschrift voor effectenrecht
 • TvG / TvGR→ zie: Tijdschrift voor gezondheidsrecht
 • TvI→ zie: Tijdschrift voor insolventierecht
 • TvJ→ zie: Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht
 • TvM→ zie: Tijdschrift voor milieu aansprakelijkheid en Tijdschrift voor milieuschade en aansprakelijkheidsrecht
 • TvO→ zie: Openbaar bestuur
 • TvOB→ zie: Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur
 • TvOB : tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur: 2012 - ...
  Voortz. van: Tijdschrift voor ondernemingsbestuur
  ts
 • TvOB : tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur: 2004 - ...
  Paris
 • TVP / TvPe→ zie: Tijdschrift voor pensioenvraagstukken
 • TVP→ zie: Tijdschrift voor vergoeding personenschade
 • TvP / TvPol→ zie: Tijdschrift voor de politie
 • TvPr→ zie: Tijdschrift voor privaatrecht
 • TvR / TvRechtsgesch→ zie: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis
 • TVR / V&R→ zie: Tijdschrift vervoer en recht
 • TvVP→ zie: Tijdschrift voor vergoeding personenschade
 • TvS & R→ zie: Tijdschrift voor sport & recht
 • TvV→ zie: Tijdschrift voor veiligheid
 • TvVP→ zie: Tijdschrift voor vergoeding personenschade
 • TVVS→ zie ook: Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen
 • TVVS: 1962/63 - 1975
  Voortz. van: Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen; Voortgez. als: TVVS ondernemingsrecht
  ts
 • TVVS: 1980 - 1998
  Voortz. van: TVVS ondernemingsrecht;  Samengegaan met: Naamlooze vennootschap en voortgez. als: Ondernemingsrecht
  ts
 • TVVS: 1980 - 1998
  InView Essential
 • TVVS ondernemingsrecht: 1976 - 1979
  Voortz. van: TVVS; Voortgez. als: TVVS
  ts
 • Tydskrif vir hedendaagse Romeins-Hollandse reg: 1937 - 2016 [incompleet]; 2017 - ...
  ts
 • Tydskrif vir hedendaagse Romeins-Hollandse reg: 1937 - ... (laatste jaargang niet beschikbaar)
  Hein online