Skip to Main Content

Tijdschriftenlijst Bibliotheek Rechtsgeleerdheid / Journals Law Library: R

Lijst met papieren en elektronische tijdschriften die beschikbaar zijn in de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid.

R

 • R & K / R en K→ zie: Recht en kritiek
 • R&R /R. en R. / R en R. / R. en r.→ zie: (Nederlands tijdschrift voor) rechtsfilosofie en rechtstheorie
 • R.s. / R.S.→ zie: De rechtsstrijd
 • Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht: 1961 - ...
  Voortz. van: Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
  ts
 • Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht: 1961 - 2000
  DigiZeitschriften
 • Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht: 2001 - ...
  Mohr Siebeck
 • Race and Ethnic Ancestry Law Digest: 1998 - 1999
  Westlaw (see: Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice)
 • Race and Justice: 2011 - ..
  Sage
 • Race Ethnic Law Digest: 1995 - 1997
  Westlaw (see: Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice)
 • RAND Journal Of Economics: 1984 - ...
  Business Source Complete
 • RAR→ zie: Rechtspraak arbeidsrecht
 • Ratio juris: 1995 - 2020
  ts
 • Ratio juris: 1988 - ...
  Wiley
 • Ratio Juris: 1997 - 2006
  IngentaConnect
 • RAV→ zie: Rechtspraak aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
 • RBA→ zie: Rechterlijke beslissingen inzake de Wet op de Arbeidsovereenkomst
 • RCR→ zie: Rechtspraak contractenrecht
 • RdW→ zie: Recht der werkelijkheid
 • Real Estate Law: selection 2008
  Westlaw
 • Real Estate Law Journal: 1986 - ...
  Westlaw
 • Real Estate Law Report: 1990 - ...
  Westlaw
 • Real Estate Review Journal: 2009 - ...
  Westlaw
 • Real Estate Taxation: 1985 - ...
  Westlaw
 • Real Property, Probate & Trust Journal: selection 1982 - 2007
  Westlaw (see: Real Property Trust & Estate Law Journal)
 • Real Property Reports: 1979 - …
  Westlaw
 • Real Property Trust & Estate Law Journal: selection 2008 - ...
  Westlaw
 • Recente rechtstheorie: 1977 - 1980
  ts
 • Recht der Arbeit: 1981 - 2014
  ts
 • Recht der Arbeit: 2000 - …
  Beck-online (access only on campus)
 • Recht der Arbeit. Beilage: 2009
  Beck-online (access only on campus)
 • Recht der Energiewirtschaft: 2016 - 2018
  De Gruyter
 • Recht der internationalen Wirtschaft: 1981 - ...
  Voortz. van: Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters
  ts
 • Recht der Landwirtschaft: 1981 - 2001
  ts
 • Recht der werkelijkheid: 1989 - 2014
  Voortz. van: NNR 
  ts
 • Recht der werkelijkheid: 2008 - ...
  Boom
 • Recht & elektronische media: 1996 - 2002
  ts
 • Recht en kritiek: 1975 - 1997
  ts
 • Recht en methode in onderzoek en onderwijs: 2011 - 2012
  ts
 • Recht, religie en samenleving: 2009 - 2013; 2014 [incompleet]
  ts
 • Recht und Schaden: 1985 - …
  Beck-online (access only on campus)
 • Recht und Schaden. Sonderheft: 2011
  Beck-online (access only on campus)
 • Rechterlijke beslissingen inzake de Wet op de Arbeidsovereenkomst: 1909/10 - 1941/42
  Samengegaan met: Arbeidsbestel en gesplitst in: Arbeid en: Sociaal maandblad
  ts
 • Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen: 2003 - …
  Beck-online (access only on campus)
 • Rechtsfilosofie & rechtstheorie: 2007 - 2011
  Voortz. van: Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie; Voortgez. als: Netherlands journal of legal philosophy
  ts
 • Rechtsfilosofie en rechtstheorie: 2002 - 2011
  Boom
 • Rechtsgeleerd magazijn: 1882 - 1938
  Samengegaan met: Themis en voortgez. als: Rechtsgeleerd magazijn Themis
  ts
 • Rechtsgeleerd magazijn Themis: 1939 - ...
  Samensmelting van: Themis : regtskundig tijdschrift en: Rechtsgeleerd magazijn
  ts
 • Rechtsgeleerd magazijn Themis: 2002 - ...
  Paris
 • Rechtsgeschichte: 2002 - ...
  Voortz. van: Ius commune
  ts
 • Rechtshistorisches Journal: 1983 - 2001
  G12-6
 • Rechtshulp: 1977 - 2004
  ts
 • Rechtsidee: 2014 - …
  DOAJ
 • Rechtskultur: Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte: 2019 - ...
  ts
 • Rechtskundig weekblad: 1971/72 - ...
  ts
 • Rechtskundige adviseur en "De Practijkgids": 1938/39 - 1941; 1955/56 - 1962/63
  Voortgez. als: De practijkgids
  ts
 • Rechtsphilosophie en rechtstheorie: 1973 - 1978
  Voortz. van: Wijsbegeerte des rechts en rechtstheorie; Voortgez. als: Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie
  ts
 • Rechtspraak aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: 2007 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak arbeidsrecht: 2005 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak contractenrecht: 2008 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak, de ondernemingsraad: 1971/85 ; 1986/90; 1991 - ...
  ts
 • Rechtspraak, de ondernemingsraad: 1984 - 2014
  InView Essential
 • Rechtspraak familierecht: 2004 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak financieel recht: 2006 - 2016
  ts
 • Rechtspraak financieel recht: 2006 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak insolventierecht: 2008 - 2017
  ts
 • Rechtspraak insolventierecht: 2007 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak notariaat: 2006 - 2016
  Voortz. van: PW
  ts
 • Rechtspraak notariaat: 2006 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak ondernemingsrecht: 2006 - 2016
  ts
 • Rechtspraak ondernemingsrecht: 2006 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak sociale verzekering: 1958 - 2010
  ts
 • Rechtspraak sociale verzekering: 1987 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak van de week: 1959 - 2007
  ts
 • Rechtspraak van de week: 1981 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak vastgoedrecht: 2008 - ...
  InView Essential
 • Rechtspraak vermogensrecht: 2014
  OpMaat
 • Rechtspraak vreemdelingenrecht: 1968/77 - 2014
  R.nl.07-1
 • Rechtspraak vreemdelingenrecht: 2000 - 2014
  Ars Aequi Libri
 • Rechtspraak ZFW, AWBZ e.a: 1987 - 1994
  Voortz. van: Rechtspraak Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en aansluitende wetgeving; Voortgez. als: Rechtspraak zorgverzekering
  ts
 • Rechtspraak Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: 1972 - 1983
  Voortgez. als: Rechtspraak Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en aansluitende wetgeving
  ts
 • Rechtspraak Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en aansluitende wetgeving: 1984 - 1986
  Voortz. van: Rechtspraak Ziekenfondswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Voortgez. als: Rechtspraak ZFW, AWBZ e.a.
  ts
 • Rechtspraak zorgverzekering: 1995 - 2011
  Voortz. van: Rechtspraak ZFW, AWBZ e.a.
  ts
 • Rechtspraak zorgverzekering: 1987 - ...
  InView Essential
 • Rechtstheorie: 1970 - 2015
  ts
 • Rechtstheorie: 2008 - ...
  Duncker & Humblot eJournals
 • Rechtstreeks (Raad voor de rechtspraak): 2004 - ...
  Rechtspraak.nl
 • Reclassering: 1999 - 2003
  van: Reclassering 175 jaar
  ts
 • Reclassering 175 jaar: 1998
  Voortz. van: Vrij spraak; Voortgez. als: Reclassering
  ts
 • Recueil Dalloz: 2007 - 2014
  Samensmelting van: Recueil le Dalloz, 1er Cahier (rouge) en: Recueil le Dalloz, 2e Cahier (bleu)
  ts
 • Recueil Dalloz: 1990 - ...
  Dalloz
 • Recueil Dalloz de doctrine de jurisprudence et de législation: 1997 - 1999
  Voortz. van : Recueil Dalloz Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation; Gesplitst in: Recueil le Dalloz. 1er cahier (rouge) en: Recueil le Dalloz. 2e Cahier (bleu)
  ts
 • Recueil Dalloz de doctrine, de jurisprudence et de législation: 1950 - nr.7 1955
  Samengegaan met: Recueil Sirey. 1 (not available), Jurisprudence en: Recueil Sirey. 2, Législation (not available) en voortgez. als: Recueils Dalloz et Sirey de doctrine, de jurisprudence et de législation
  ts
 • Recueil Dalloz de doctrine, de jurisprudence et de législation: nr.26 1956 - 1964
  Ten dele voortz. van: Recueils Dalloz et Sirey de doctrine, de jurisprudence et de législation; Samengegaan met: Recueil Sirey en voortgez. als: Recueil Dalloz Sirey de doctrine, de jurisprudence et de législation
  ts
 • Recueils Dalloz et Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation: nr.8 1955 - nr.25 1956
  Samensmelting van: Recueil Dalloz de doctrine, de jurisprudence et de législation en: Recueil Sirey. 1, Jurisprudence (not available) en: Recueil Sirey. 2, Législation (not available); Gesplitst in: Recueil Dalloz de doctrine, de jurisprudence et de législation (1957) en: Recueil Sirey
  ts see: Recueil Dalloz
 • Recueil Dalloz Sirey de doctrine, de jurisprudence et de législation: 1965 - 1996
  Samensmelting van: Recueil Sirey en: Recueil Dalloz de doctrine, de jurisprudence et de législation (1957);  Voortgez. als: Recueil Dalloz de doctrine de jurisprudence et de législation
  ts see: Recueil Dalloz
 • Recueil des arrets et décisions: 1999 I - ...
  Samensmelting van: Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Série A, Arrêts et décisions en: Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Série B, Mémoires, plaidoiries et documents (niet aanwezig)
  ts see: Reports of judgments and decisions
 • Recueil des cours: vol. 1 (1923) - vol. 42 (1932); vol. 44 (1933); vol. 46 (1933) - vol. 65 (1938); vol. 67 (1939); vol. 70 (1947); vol. 71 (1948) - vol. 172 (1981); vol. 174 (1982) - ....
  ts
 • Recueil des décisions du Conseil constitutionnel [de la République française]: 1989 - 1995
  ts
 • Recueil des décisions du Conseil d'Etat: 1980 - nr. 1 2020
  ts
 • Recueil des décisions du Conseil d'État: 1874 - ...
  Dalloz
 • Recueil le Dalloz ; 1er Cahier (rouge): 1999 - 2006
  Gedeeltelijke voortz. van: Recueil Dalloz de doctrine de jurisprudence et de législation; Samengegaan met: Recueil le Dalloz, 2e Cahier (bleu) en voortgez. als: Recueil Dalloz
  ts see: Recueil Dalloz
 • Recueil le Dalloz ; 2e Cahier (bleu): 1999 - 2006
  Gedeeltelijke voortz. van: Recueil Dalloz de doctrine de jurisprudence et de législation; Samengegaan met: Recueil Dalloz, 1er Cahier (rouge) en voortgez. als: Recueil Dalloz
  ts see: Recueil Dalloz
 • Recueil Lebon - Recueil des décisions du Conseil d'État: 1874 - ...
  Dalloz
 • Refugee Survey Quarterly: 1982 - ...
  Oxford
 • RegelMaat: 1986 - 2014
  ts
 • Regelmaat: 2002 - ...
  Boom
 • Regent Journal of International Law: 2003 - ...
  Westlaw
 • Regent University Law Review: 1994 - ...
  Westlaw
 • Regional Science Policy & Practice: 2008 - ...
  Wiley
 • RegQuest: 2008 - …
  Westlaw
 • Regtsgeleerd bijblad, behoorende tot de Nederlandsche jaarboeken voor regtsgeleerdheid en wetgeving: 1839 - 1850
  Voortgez. als: Regtsgeleerd bijblad, behoorende tot de Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving
  ts bij: Nederlandsche jaarboeken voor regtsgeleerdheid en wetgeving
 • Regtsgeleerd bijblad, behoorende tot de Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving: 1851 - 1874; N.R. 1875 - 1884
  Voortz. van: Regtsgeleerd bijblad, behoorende tot de Nederlandsche jaarboeken voor regtsgeleerdheid en wetgeving; Samengegaan met: Nieuwe bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving en voortgez. als: Rechtsgeleerde bijdragen en bijblad
  ts bij: Nieuwe bijdragen
 • Regulation: 2001 - ...
  Business Source Complete
 • Regulation & Governance: 2007
  Wiley
 • Regulation & Governance: 2007 - ... (12 Month delay)
  Business Source Complete
 • ReiseRecht aktuell: 1993 - ...
  De Gruyter
 • REK→ zie: Rechtseenheidskamer vreemdelingenzaken
 • Religion and Human Rights: 2006 - ...
  Brill
 • Remediation Journal: 1996 - ...
  Wiley
 • Renewable Energy Law and Policy Review: 2011 - ...
  Westlaw
 • RenK→ zie: Recht en kritiek
 • RenR→ zie: (Nederlands tijdschrift voor) rechtsfilosofie en rechtstheorie
 • REP→ zie: Tijdschrift relatierecht en praktijk
 • Reparation Bulletin: 2014 - …
  Westlaw UK
 • Reparation Law Bulletin: 2014 - …
  Westlaw
 • Reparation Law Reports (Scottish): 1996 - ...
  Westlaw UK
 • Reparation Law Reports, Quantum Cases (Scottish): 1996 - 1997
  Westlaw UK
 • Reports of cases before the Court of First Instance: 1990 - 2008
  Curia
 • Reports of cases before the Court of Justice: 1988 - 1989
  Gesplitst in: Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Part 1. Court of Justice en: Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Part 2. Court of First Instance
  EDC-ts
 • Reports of cases before the Court of Justice: 1954 - 2008
  Curia
 • Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Part I, Court of Justice: 1990 - 2001; nr.1 2002 - nr.11A 2002; nr. 12 2002; nr. 1 2003- nr. 2 2003; nr. 4 2003- afl. 5B 2003
  Gedeeltelijke voortz. van: Reports of cases before the Court / Court of Justice of the European Communities
  EDC-ts
 • Reports of cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. part II, Court of First Instance: 1990 - 2001; nr.1 2002 ; nr. 1 2003-nr. 6 2003
  Gedeeltelijke voortz. van: Reports of cases before the Court / Court of Justice of the European Communities
  EDC-ts
 • Reports of Family Law: 1978 - …
  Westlaw
 • Reports of judgments, advisory opinions and orders: 1947/48 - …
  Voortz. van: Publications of the Permanent Court of International Justice: Series A/B. Judgments, orders and advisory opinions
  ts
 • Reports of judgments and decisions: 1996 - …
  Samensmelting van: Publications of the European Court of Human Rights. Series A, Judgments and decisions en: Publications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Série B, Mémoires, plaidoiries et documents (niet aanwezig)
  ts
 • Reports of Patent Cases: 1977 - ...
  Westlaw UK
 • Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases: 1996 - …
  Oxford
 • Res Communes: Vermont's Journal of the Environment: 1999 - 2003
  Westlaw (see: Vermont Journal of Environmental Law)
 • Res Gestae: selection 1985 - nr.6 199; full nr.7 1994 - …
  Westlaw
 • Res Publica: 2005 - 2018
  Boom
 • The Resolver: 2011 - ...
  Kluwer Arbitration
 • Resources Policy: 1974/75 - …
  ScienceDirect
 • Restitution law review: 1994 - 2018
  ts
 • Restitution research resource ...: 1994
  ts see: Restitution law review
 • Retail Law Strategist: 2007 - 2014
  Business Source Complete
 • Retties Session Cases, 4th Series (House of Lords cases, Scotland): 1870 - 1898
  Westlaw UK
 • Retties Session Cases, 4th Series (Justiciary cases, Scotland): 1874 - 1898
  Westlaw UK
 • Retties Session Cases, 4th Series (Scotland): 1873 - 1898
  Westlaw UK