Skip to Main Content

IBL: InterBibliothecair Leenverkeer

Artikel niet gevonden in RUQuest

Je hebt een artikel nodig, maar dat artikel kun je niet vinden in RUQuest.
Zoek dan naar de titel van het tijdschrift waarin dit artikel is gepubliceerd.


Klik op de titel


en gebruik de button               om het aanvraagformulier te openen.

Controleer het formulier, vul de ontbrekende gegevens in en verzend je aanvraag.