Skip to Main Content

Ebooks Faculteit Medische Wetenschappen: Bachelor GNK BMW

Toelichting | Explanation

Buiten de campus is inloggen via eduVPN  het beste. Geen toegang of problemen met e-books? Tip: Eerst de cookies en de geschiedenis van je browser wissen en dan opnieuw opstarten, of een andere browser proberen. Blijven de problemen aanhouden? Stuur een mail naar medischebibliotheek@radboudumc.nl

Let op: voor het raadplegen van BSL Ebooks is het niet nodig om in te loggen op het StudySuite platform


Keep in mind that accessing the books off-campus is best done by using eduVPN. No access or encountering problems with ebooks? Tip: Delete cookies and your browser history and restart your computer, or try using another browser. If after this the problem is still not resolved, send an email to medischebibliotheek@radboudumc.nl

Note: Access to BSL Ebooks does not require a login to the StudySuite platform.

Titels A tot K

Titels L tot M

Titels O tot Z

Licenties | Licences

De meeste licenties zijn toegangslicenties waarbij er voor toegang tot de content geen uitwisseling van persoonsgegevens met de leverancier plaatsvindt.  Wel moet worden gewezen op de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door leveranciers (bijvoorbeeld na het aanmaken van een persoonlijk account). Dat wordt niet afgedekt via de licenties en is de verantwoordelijkheid van de student/medewerker zelf. Lees de Gebruiksvoorwaarden Digitale Bibliotheek.


Most licenses are licenses of access by which for the access to the content no exchange of personal data occurs with the supplier. However it should be pointed out that personal data can possibly be incorporated by suppliers (for instance after activating a personal account). This is not covered via the license and it is the responsibility of the student/staff member themselves. Read the Terms and conditions of use of the digital library