Skip to Main Content

Zoeken naar tijdschriftartikelen: Data Juridica

Wegwijzer voor het zoeken naar juridische tijdschriftartikelen over een bepaald onderwerp

Data Juridica

Data Juridica (een onderdeel van Kluwer Navigator) geeft beschrijvingen van boeken en van artikelen uit Nederlandstalige tijdschriften en bundels op juridisch gebied. Aan de beschrijvingen zijn trefwoorden, wetsartikelen en samenvattingen toegevoegd. Dit bestand gaat terug tot 1972.
Let op
Je vindt dus geen volledige artikelen in dit bestand, alleen verwijzingen.

In Kluwer Navigator kun je vooraf aangeven dat je alleen in Data Juridica wilt zoeken of eerst zoeken en achteraf alleen de treffers in Data Juridica opvragen.

Om het zoeken te beperken tot Data Juridica, onderneem je de volgende stappen:

  1. Klik in de home-page op Uitgebreid zoeken
  2. Klik in het volgende scherm onder Uitgave op het +-teken voor Vaktijdschriften
  3. Klik onderaan op + Alles in vaktijdschriften
  4. Klik op Data Juridica

Nu kun je zoektermen opgeven in een zoekbalk of in meerdere zoekbalken. Zie onderstaande afbeelding.

Je kunt ook eerst zoeken en achteraf filteren op treffers uit Data Juridica.

Klik hiervoor na het zoeken links onder  - Uitgave op het +-teken voor Vaktijdschriften. Klik vervolgens op Data Juridica. Zie de afbeelding hieronder.

 

Waarschuwing
Omdat er veel extra informatie wordt toegevoegd in Data Juridica zijn de meest recente tijdschriftartikelen nog niet ontsloten via dit bestand

Tip
Bekijk ook de digitale handleiding Data Juridica