Skip to Main Content

E-books: verplichte tentamenliteratuur / mandatory study literature: Nederlands, diverse E-books

In this Libguide you will find the mandatory study literature available as an E-book

Verplichte tentamenliteratuur E-books

In deze Libguide vind je een overzicht van de verplichte tentamenliteratuur voor Rechten die ook beschikbaar is als E-book.

In RUQuest wordt de vindplaats van de hardcopy boeken aangegeven met 'servicebalie'.
De tentamenliteratuur als E-book is ook te vinden in RUQuest.

Naar deze boeken verwijzen in bv. Brightspace?

Bij het verwijzen naar boeken van Kluwer Navigator moet gebruik worden gemaakt van een deeplink.
Deze is bij Kluwer Navigator te vinden aan de rechterkant van het scherm (onder Link) als gekozen is voor een boek. 

Bij andere databanken zorg je dat je de proxy-prefix voor het adres zet: https://ru.idm.oclc.org/login?url=   

Ga in deze Libguide op de titel van het E-book staan en je vindt de juiste verwijzing die je kunt gebruiken in Brightspace!

 

 

E- books Nederlandstalig

E-books Nederlandstalig